İstanbul Kültür Üniversitesi İhale İlanları

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 

İhale İlanı  
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı Teknik Şartnamesi  
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İdari Şartnamesi  
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı Sözleşmesi  
Birim Fiyat Teklif Cetveli  
Birim Fiyat Teklif Mektubu  

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Macintosh Bilgisayar ve Sarf Malzemesi Alımı

İhale İlanı  
İdari Şartname  
Sözleşme  
Teknik Şartname  
Teknik Şartname (Ek-1)
Birim Fiyat Teklif Cetveli  
Birim Fiyat Teklif Mektubu  

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Tıbbi Malzeme Alımı 

İhale İlanı  
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Tıbbi Malzeme Alımı İdari Şartnamesi  
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Tıbbi Malzeme Alımı Sözleşmesi  
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Tıbbi Malzeme Alımı Teknik Şartnamesi  
Birim Fiyat Teklif Cetveli  
Birim Fiyat Teklif Mektubu  

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Çizim Masası ve Sandalyesi Alımı

İhale İlanı  
Çizim Sandalyesi Alımı Teknik Şartnamesi  
Çizim Masası Alımı Teknik Şartnamesi  
Çizim Masası ve Sandalyesi Alımı İdari Şartnamesi  
Çizim Masası ve Sandalyesi Alımı Sözleşmesi  
Birim Fiyat Teklif Cetveli  
Birim Fiyat Teklif Mektubu  

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Microsoft Open Value Eğitim Çözümleri Hizmet Alımı

İhale İlanı  
Microsoft Open Value Eğitim Çözümleri Hizmet Alımı İdari Şartnamesi  
Microsoft Open Value Eğitim Çözümleri Hizmet Alımı Sözleşmesi  
Microsoft Open Value Eğitim Çözümleri Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi  
Birim Fiyat Teklif Cetveli  
Birim Fiyat Teklif Mektubu  

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Konvansiyonel Ve Dijital Medya Planlaması, Takip Ve Raporlaması Hizmet Alımı

İhale İlanı  
Konvansiyonel ve Dijial Medya Satın Alma Hizmeti Teknik Şartnamesi  
Konvansiyonel ve Dijital Medya Satın Alma Hizmeti İdari Şartnamesi  
Konvansiyonel ve Dijital Medya Satın Alma Hizmeti Sözleşmesi  
Birim Fiyat Teklif Cetveli  
Birim Fiyat Teklif Mektubu  

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi SAP SLCM Modülü Danışmanlık Hizmetleri Alımı

İhale İlanı  
SAP SLCM Modülü Danışmanlık Hizmetleri Alımı Sözleşmesi  
SAP SLCM Modülü Danışmanlık Hizmetleri İdari Şartnamesi  
SAP SLCM Modülü Danışmanlık Hizmetleri Teknik Şartnamesi  
Birim Fiyat Teklif Cetveli  
Birim Fiyat Teklif Mektubu  

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi SAP Sunucu ve Sistem Teknik Bakım Desteği Danışmanlık Hizmeti İhalesi

İhale İlanı  
SAP Sunucu ve Sistem Teknik Bakım Desteği Danışmanlık Hizmeti Alımı İdari Şartnamesi  
SAP Sunucu ve Sistem Teknik Bakım Desteği Danışmanlık Hizmeti Alımı Sözleşme Tasarısı  
SAP Sunucu ve Sistem Teknik Bakım Desteği Danışmanlık Hizmeti Alımı Teknik Şartnamesi  
Birim Fiyat Teklif Mektubu  
Birim Fiyat Teklif Cetveli  

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği kapsamında Üniversite İhale Yönetmeliği ve eklerinin hazırlanması ile bir yıl süre ile danışmanlık hizmeti alımı için ihaleye çıkmıştır. İhaleye ilişkin satın alma şartlarına ve teklif mektubuna aşağıdaki listeden erişebilirsiniz.

Doğrudan Temin Yoluyla İstanbul Kültür Üniversitesi İhale Yönetmeliği ve Eklerinin Hazırlanması ile Bir Yıl Süre ile Danışmanlık Hizmeti Satın Alma Şartları  
Danışmanlık Hizmet Alımı teklif Mektubu  

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Adobe ve Ispring Ürünleri Lisanslama İşi İhalesi

Adobe ve Ispring Hizmet Alımı İdari Şartnamesi  
Adobe ve Ispring Hizmet Alımı Sözleşme Tasarısı  
Adobe ve Ispring İhale İlanı  
Adobe ve Ispring Birim Fiyat Teklif Mektubu  
Adobe ve Ispring Birim Fiyat Teklif Cetveli  
Adobe ve Ispring Yazılım Teknik Şartnamesi  

İKÜ Satın Alma Daire Başkanlığı

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesine Ait Taşınır Mal Satış İlanı

İKÜ Araç Satış İlanı  
İKÜ Araç Satış Şartnamesi  
Araç Satış Sözleşmesi  
Teklif Mektubu  
Birim Fiyat Teklif Cetveli  
İKÜ Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığı