Genel Sekreterlik

Genel Sekreter, Üniversite idari yapılanmasının en üst makamıdır ve bu yapılanmanın çalışmalarında, denetim ve kontrolünde Rektöre karşı sorumludur. Ayrıca Genel Sekreter, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu’nun oy hakkı olmaksızın raportör üyesidir.
Genel Sekreter idari yapılanmaya ait görevleriyle birlikte, kendisi ve bağlı birimleri aracılığı ile aşağıdaki görevleri de yerine getirir:

 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan karaların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.
 • Üniversite idare teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasının sağlamak. Belirtilen kanun ve yönetmelikler hükümleri ile yönetim kurulu ve senato kararları doğrultusunda ve onların çizdiği politikalar çerçevesinde görevlerini yürütmek.
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim kurulu kararlarının Üniversiteye bağlı birimlere iletmek
 • Kendisine bağlı Daire Başkanlıkları ve bağlı diğer birimler aracılığıyla Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmek.
 • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.
 • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektör’e öneride bulunmak.
 • Üniversitenin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak.
 • Genel Sekreterlik’ e bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek, faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Yönetim kurulu ve Senato gündemlerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Üniversiteyi Bakanlık, Valilik, Belediye Başkanlığı vb. kamu kuruluşlarına karşı temsil etmek.
 • Üniversitenin yıllık bütçe çalışmalarını yürütmek ve bununla ilgili Daire Başkanlıklarını koordine etmek.
 • Yönetim Kurulu ve Senato kararlarını uygulamak, izlemek ve sonuçlandırmak.
 • Basın ve Halkla İlişkiler ile Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerinin düzenlenmesini sağlamak.
 • Kanun, Tüzük, Yönetmelikler çerçevesinde Yönetim kurulu, Senato ve Rektör’ ün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
Ender Rıza EkiciEnder Rıza Ekici
Genel Sekreter
Dahili: 4710
Zuhal Çıtır
Zuhal Çıtır
Genel Sekreter Yardımcısı
Dahili: 4173
Müyesser Şenay
Müyesser Şenay
Genel Sekreterlik Asistanı
Dahili: 4710
Hafize Karlı
Hafize Karlı
Yazı İşleri Uzmanı
Dahili: ---
Erdem Yücesan
Erdem Yücesan
Kalite Yönetim Temsilcisi
Dahili: 4689
Gülbin Gökçe Bekar
Gülbin Gökçe Yeşilbudak
Bilgi, Belge Yönetim Uzm.
Dahili: 4654
Ebrar Ulukaya
Ebrar Ulukaya
Bilgi, Belge Yönetim Uzm. Y.
Dahili: 4223
 • Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 • Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığı
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 • Kurumsal Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı
 • Satın Alma Daire Başkanlığı
 • Strateji ve Raporlama Daire Başkanlığı
 • Uluslararası İlişkiler Birimi

Son Güncelleme Tarihi: Sa, 09/07/2024 - 16:40