Bilgi Güvenliği

Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği  
Türk Ceza Kanunu  
Elektronik İmza Kanunu  
Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu  
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun  
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu  
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu  
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  
Kamu İhale Kanunu  
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  
Sosyal Sigortalar Kanunu  

Son Güncelleme Tarihi: Sa, 15/12/2020 - 13:57