İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Sanal Ofis uygulamasına erişim için lütfen tıklayın.

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, üniversitemizin hedefleri ve kurumsal stratejik planları doğrultusunda, işe uygun idari ve akademik insan gücü alımını gerçekleştirmek ve insan gücünün üniversitemiz bünyesinde çalışan memnuniyeti yüksek bir şekilde görev yapmasına imkân sağlamak amacı ile her türlü çağdaş İnsan Kaynakları uygulamasını yürütmektedir.

Politikamız

İnsan kaynakları politikamız, çalışanlara açık iletişim olanakları sağlayarak onların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, her pozisyonun özelliklerine göre uygun personel profilini oluşturmak ve işe uygun adayları seçmeye yönelik en iyi seçme-yerleştirme sistemlerini kurmak ve işletmek, personele verilmesi öngörülen kurum içi ve dışı en uygun ve çalışana katkısı en yüksek olacak eğitimleri planlamak, adil bir performans değerlendirme uygulaması için idari ve akademik personele yönelik ayrı ayrı sağlam altyapılar kurarak sistemi sürekli iyileştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, çağdaş, Atatürkçü ve huzurlu bir çalışma ortamında, katılımcı yönetim anlayışı ile karşılıklı güvene ve saygıya dayalı ilişkilerin gelişimi için çalışmaktır.

Kısacası, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nın ana amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin vizyon, misyon, strateji ve hedefleri ile uyumlu, uygulanabilir ve değerlendirilebilir insan kaynakları stratejilerini ve hedeflerini oluşturmak ve bunları sürekli geliştirmektir.

Merih Pınar Birgi
Merih Pınar Birgi
Daire Başkanı
Dahili: -
Süheyla Güven
Süheyla Güven
Personel Özlük ve 
Bordrolama Müdürü
Dahili: 4738
Hilal Özkaynak
Hilal Özkaynak
Personel Özlük ve 
Bordrolama Uzmanı
Dahili: 4890
Ezgi Uygun
Ezgi Uygun
Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı
Dahili: 4073
Üniversitemizin akademik kadroları için Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent ilanları web sitemizden; Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Ogr.Gor ilanları ise YÖK’ün sayfasından takip edilebilir. Akademik başvuruların şahsen ya da posta yoluyla yapılması gerekmektedir.
Üniversitemizin akademik kadroları için Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent ilanları web sitemizden; Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi ilanları ise YÖK’ün sayfasından takip edilebilir. Akademik başvuruların şahsen ya da posta yoluyla yapılması gerekmektedir.
Üniversitemizin aşağıda adı geçen İdari Birimleri'nde değerlendirilmek üzere iş başvurusunda bulunabilirsiniz: Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yapı İşleri Daire Başkanlığı Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İş başvurusunda bulunmak isteyen adayların aşağıda belirtilen linklerden tarafımıza ulaşması mümkündür: