Akıngüç Ödülü

2019 Yılı için konusu "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Pozitif Ayrımcılığın Rolü" olarak  belirlenen Akıngüç Ödülü'ne yapılan başvurular Seçici Kurul tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucuna göre; 

  • Akıngüç Ödülü'nün, "Kadına Yönelik Şiddet ve Türk Hukukunda Pozitif Ayrımcılık" başlıklı çalışmasıyla Ayşen Köse'ye,
  • Mansiyon Ödülünün "Erkkad" başlıklı çalışmasıyla Hakkı Çiftçi/ Nur Sultan Çiftçi'ye, verilmesine kararlaştırılmıştır. 

Değerli çalışmalarıyla Akıngüç Ödülüne başvuran tüm isimlere gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz. 

Ödül Töreni;
Yer:
Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi
Tarih:18 Aralık 2019 Çarşamba
Saat: 15.00

Davetiye

Güneri Civaoğlu
Prof. Dr. Pervin Somer
Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal
Prof. Dr. Işıl Baş
Dr. Öğr. Üyesi Münevver Mertoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Derya Deniz (Yedek Üye)

 

Bir sonraki yıl için verilecek “Akıngüç Ödülü” nün başvuru koşulları, her yıl İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir ve ‘Akıngüç Ödülü’ alanı ile birlikte duyurulur. İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim elemanları da ödüle başvurabilirler. Ayrıca, üniversiteler veya kuruluşlar da ödüle aday gösterebilirler.

Başvuru Zamanı 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Pozitif Ayrımcılığın Rolü" başlığıyla verilecek Akıngüç Ödülü'nün başvuru süresi 30 Haziran 2019'a kadar uzatılmıştır...

Seçici Kurul 

Ödül için gönderilen eserleri değerleyecek Seçici Kurul her yıl Aralık ayı içerisinde, İstanbul Kültür Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından, o yıl ilan edilen alana göre belirlenir ve açıklanır. Seçici Kurul, 5 asil ve 1 yedek üyeden oluşur. Seçici Kurul üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve bir yazman seçerler. Kurul, ödül verilecek eseri belirleyerek kararını, Haziran ayı sonuna kadar, gerekçeleriyle birlikte İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazılı olarak sunar.

Ödülün İçeriği 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Akıngüç Ödülü:

Birincilik Ödülü 15.000 TL
Mansiyon Ödülü 7.500 TL

Ödülün Verilmesi 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü, ödül kazananın ismini ya da isimlerini Temmuz ayı içinde açıklar. Kazananların ödülleri, her yıl Kasım ayı içinde yapılan ‘Akıngüç Günü’nde verilir. Seçici Kurulunun ödüle layık başvuru bulamaması ya da başka sebeplere bağlı olarak ilgili yıla ait ödül verilmeyebilir.
 

2017 - Akıngüç Resim Ödülü
Birincilik Ödülü “Mektup”
Mansiyon Ödülü “KÖK-LE-ŞE-BİL-ME 19”

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi 
E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul

  (0212) 498 41 41

  (0212) 498 43 06

  kultur@iku.edu.tr