İstanbul Kültür Üniversitesi Satın Alma Daire Başkanlığı

"Bilgilerimiz geçmişe ait, kararlarımız ise geleceğe yöneliktir."
                                                                           Earl Wilson

Satın alma, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin büyümesinde, kârlılığında, kaynaklarının doğru kullanılmasında ve buna bağlı olarak da hedeflerini gerçekleştirme yolunda stratejik öneme sahiptir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Satın Alma Daire Başkanlığı; üniversitenin malzeme, cihaz ve hizmet satın almalarını yürütmektedir. Politikamız; tedarikçilerimizden, en yüksek iş etiği standartlarında, en uygun koşullarda malzeme, ürün ve hizmet tedarik etmektir.

Tedarikçilerimiz T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi performansında önemli bir rol oynamaktadır. Hedefimiz, tedarikçilerimizi de bir çözüm ortağı ve ailemizin bir parçası olarak sürecimize dahil ederek bilgi birikimlerinden faydalanıp, yenilikçi olma vizyonumuzda kaliteli, uygun maliyetli ürün ve hizmet tedariki sağlamaktır.
 

Nafize Aynur Candaş
Aynur Candaş
Satın Alma Daire Başkanı
Dahili: 4119
Şevki İlker Rahmet
Şevki İlker Rahmet
Satın Alma Uzmanı
Dahili: 4449
Emel Küçükali
Emel Küçükali
Satın Alma Uzmanı
Dahili: 4351
İsmail Çınar
İsmail Çınar
Satın Alma Uzmanı
Dahili: 4240

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği kapsamında Üniversite İhale Yönetmeliği ve eklerinin hazırlanması ile bir yıl süre ile danışmanlık hizmeti alımı için ihaleye çıkmıştır. İhaleye ilişkin satın alma şartlarına ve teklif mektubuna aşağıdaki listeden erişebilirsiniz.

Doğrudan Temin Yoluyla İstanbul Kültür Üniversitesi İhale Yönetmeliği ve Eklerinin Hazırlanması ile Bir Yıl Süre ile Danışmanlık Hizmeti Satın Alma Şartları  
Danışmanlık Hizmet Alımı teklif Mektubu  

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Adobe ve Ispring Ürünleri Lisanslama İşi İhalesi

Adobe ve Ispring Hizmet Alımı İdari Şartnamesi  
Adobe ve Ispring Hizmet Alımı Sözleşme Tasarısı  
Adobe ve Ispring İhale İlanı  
Adobe ve Ispring Birim Fiyat Teklif Mektubu  
Adobe ve Ispring Birim Fiyat Teklif Cetveli  
Adobe ve Ispring Yazılım Teknik Şartnamesi