Onursal Doktora

T.C.
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
TARAFINDAN TAKDİM EDİLEN
ONURSAL DOKTORA PAYELERİ

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi; bilim, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla bilimin, toplumun ve üniversitenin gelişimine yönelik katkı sunan kişilere Onursal Doktora Unvanı takdim etmektedir. 
 

  Ödül Sahibi Ödül Veriliş Nedeni Verildiği Yıl
1

 

Prof. Dr. Erdal İnönü

 

Onursal Doktora

 

Şeref Doktoru Payesi

Türk Bilim Dünyasına sağladığı katkılar ile Fizik dünyasında Nobel Ödülü’nden sonra en önemli ödül olan Eugene P. Wigner Ödülü’nü alan ikinci Türk fizikçi olması, Fizik Bilimine yapmış olduğu katkılar, uluslararası bilim camiasında ülkemizi üstün başarı ile temsil etmiş olması ve örnek bir bilim, düşün insanı olması nedeniyle,

2007

2

 

Prof. Dr. Hans Hainer Kühne

 

Onursal Hukuk Doktoru

Ülkemize, Üniversitemize ve Hukuk Fakültemize Hukuk Alanında yapmış olduğu çalışmalarla sağladığı katkı nedeniyle,

2009

 

3

 

Prof. Dr. Rudolf Welser

 

Onursal Hukuk Doktoru

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi ile Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi arasında düzenlenmekte olan “Türk Avusturya” ve “Avusturya-Türk Hukuk Haftaları” çerçevesinde, Üniversitemize yapmış olduğu destek, ilgi, geliştirdiği karşılıklı dostluk ve sağladığı güvenirlilik nedeniyle,

2010

4

 

Prof. Dr. Elçin Efendiyev

 

Onursal Doktora

Azerbaycan Dili ve Edebiyatı alanında başarılı bir akademisyen hem de öykü ve romanları pek çok dile çevrilmiş ünlü bir yazar olması, Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Türk Dili ve Edebiyatının dünyada tanınan yüzü olması nedeniyle sağladığı katkı, bağımsızlık sonrası Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkılar sağlayan kalemlerden birisi olması, yürüttüğü yüksek düzeyli devlet görevleri sırasında Ülkemiz ile Azerbaycan arasındaki karşılıklı bilim insanı değişimi ve istihdamına sağladığı destek, Azerbaycan tarihi ve Azeri insanın Türkiye’de doğru algılanışına sağladığı büyük katkı ve Edebiyat alanında dünyanın sayılı bilim insanlarından birisi olması nedeniyle,

2011

5

 

Prof. Dr. Doğan Kuban

 

Onursal Doktora

Mimarlık Tarihini bilimsel kimliğe kavuşturmak üzere sağladığı katkı, Anadolu uygarlıklarının geniş perspektif içinde incelenmesi, çağdaş uygarlığı yakalamak, Atatürk’ün hedef olarak tanımladığı çağdaş uygarlık kavramına kazandırdığı içeriğin tanımlanır hale gelmesi konularında gösterdiği olağanüstü çaba, mimarlık tarihi eğitiminde gerçekleştirdiği üstün nitelik ve bu alanın mimarlık eğitiminin gereken önemi kazanması için gösterdiği büyük çaba, doktora eğitiminde; mimarlık tarihi, özellikle erken Cumhuriyet Dönemi’ni kapsayan çalışmalarının literatüre sağladığı büyük katkı, Mimarlık Eğitimi içinde “Mimarlık ve Sanat tarihinin” kazanmış olduğu yer ve dünyada önemli bir örnek olması konusunda sağladığı katkı, genç kuşaklara çağdaş bilimsel düşünceler aşılayarak, çağdaşlığın ülkemizde somut örneklerini bilimsel bir tavırla sunmuş olması, her yaşta bitmeyen enerjisi ve somut sorunlara önerdiği bilimsel temelli çözümlerle gençler için örnek bilim adamı ve örnek insan profili olmuş olması, tüm güncel sorunları, tarihi perspektif, kültürel doku ve sosyal içeriği ile tartışılabilir, incelenebilir hale getirmesi ve aynı biçimde somut çözümler önermesi niteliği ile insanlığa, kültüre, Ülkemize sağladığı önemli katkılar nedeniyle,

2011

6

Prof. Dr. Steve H. Hanke

Onursal İktisat Doktoru

İktisat alanındaki çalışmaları ile ülkemize ve Üniversitemize sağladığı katkılar nedeniyle,

2012

7

 

Prof. Dr. Klaus Tolksdorf

 

Onursal Doktora

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi ile uzun süredir devam eden yoğun iş birliği içinde olması, Hukuk Fakültemizin Doğal Partneri olan Türk Yargıtay’ı ile  uzun süren verimli ve sıcak iş birliği içinde olmasının yanı sıra gerçek bir Türkiye Dostu olması nedeniyle,

2012

8

 

Y. Mim. Müh. Doğan Hasol

 

Onursal Doktora

1960’lı yıllardan bu yana Türk Mimarlık yaşamında; Yapı Endüstri Merkezini kurarak endüstri ile mimarlık arasında köprü kurması, bu merkezi uluslararası mesleki bir örgüt haline getirmesi, Yapı Dergisi’ni yalnız Türkiye’de değil tüm dünyada önemli bir referans haline getirmesi, düzenlediği sayısız kongre, konferans ve sempozyum ile Türk Mimarlık Yaşamının zenginleşmesine katkıda bulunması, çeşitli sivil örgütlerde aldığı görevlerle topluma pozitif katkılarda bulunması, yayınladığı makale ve kitaplarıyla topluma ve özellikle mimarinin düşünsel yapısına yaptığı katkılar nedeniyle,

2012

9 Prof. Dr. Metin Sözen

 

Onursal Doktora

Türkiye’deki doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunması, değerlendirilmesi ve tanıtılması amacıyla gösterdiği yoğun çabaları ile bu kapsamda değişik dillerde yayınlanması amacıyla gösterdiği  yoğun çabaları ve değişik dillerde yayınlanmış kitapları, makaleleri, belgesel filmleri, radyo ve televizyon programları; özellikle Safranbolu, Kastamonu, Bursa, Edirne, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Karaman, Tokat, Amasya, Gümüşhane, Sivas, Malatya, Elazığ, Kars, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul’da Kadıköy başta olmak üzere, değişik ölçeklerde yerleşme birimlerinden Tarihi Kentler Birliği’nin kurulmasına yaptığı önemli katkıları; TBMM’ne bağlı Milli Sarayların yeniden yapılanması sürecinde gerçekleştirdiği çeşitli uygulamaları; Çevresel-kültürel-siyasal ortamın iyileştirilmesi açısından sivil toplum örgütlerinin ağırlığının giderek artırılması yönünde gösterdiği aralıksız çabaları; Tüm bu çabalara süreklilik kazandırmak amacıyla, eğitim, araştırma, uygulama, örgütlenme eylemlerinde birlikte olduğu kişilerle, doğal tarihi ve kültürel zenginliklerimizin korunması, hızla yaşama geçirilmesi, tanıtılması, derinliğine araştırmalarla desteklenmesi, deneyimli kadroların yetiştirilmesi amacıyla kurduğu ÇEKÜL/ Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı’nın kuruluşundan bu yana sürdürdüğü Yönetim Kurulu Başkanlığı; özetle, Türk Sanatı ve Mimarlığı konusundaki araştırmaları ve basılı-görsel yayınları ile yaptığı katkılar, Türkiye’de doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına, değerlendirilmesine ve tanıtımına yaptığı aralıksız katkılar nedeniyle

2016

10 Prof. Dr. Helmut Goerlich

 

Onursal Doktora

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi ile Uzun yıllardır yoğun iş birliği içerisinde çalışmalar yapmış olması, Organizasyonun da görev aldığı konferans, seminer ve toplantılar ile bu organizasyonlarda sunduğu bildirilerle Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğrencileri ve öğretim

elemanlarının yetişmelerine verdiği önemli destekler, gösterdiği yakın işbirliği ve sağladığı sıcak ve

verimli çalışma ortamları, öğrenci ve öğretim elemanlarımızın yurtdışında eğitim ve araştırma

yapmaları konusunda verdiği destek ve sağladığı imkânlar, gerçek bir Türkiye dostu olması nedeniyle,

2017

11 Prof.DDDr.Dr.h.c. Dieter G. Kindel

 

Onursal Doktora

Üniversitemizin Hukuk Fakültesi ile uzun yıllardır yoğun iş birliği içerisinde olması, Türkiye dostu olması, Mukayeseli Türk-Avusturya Hukuku çalışmalarına anlamlı ve önemli katkılar sunması, Üniversitemizin Avusturya'da temsilciliğini yapması, Üniversitemiz Hukuk Fakültesi'nde öğrencilerin büyük beğeni ile izlediği dersler vermesi, Üniversitemiz Hukuk Fakültesi'nin kariyer planlaması çalışmalarına Avusturya ve AB kurumlarını da dahil etmesi ve bu çalışmalara aktif olarak katılması nedenleriyle,

2022

12 Prof.Dr.iur. Wolf – Dietrich Walker

 

Onursal Doktora

Üniversitemizin Hukuk Fakültesi ile uzun yıllardır yoğun iş birliği içerisinde olması, Türkiye dostu olması, Medeni Usul ile İcra ve İflas Hukuku alanlarında Mukayeseli Türk–Alman Hukuku çalışmalarına anlamlı ve önemli katkılar sunması, Medeni Usul ile İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, İş Hukuku ve Spor Hukuku alanlarında bilimsel çalışmalar yapması ve bu alanlarda tanınması, Üniversitemizin Almanya'da temsilciliğini yapması ve bağlı bulunduğu Üniversitede ve Anabilim Dalında Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarının yurtdışında akademik danışmanlığını yürütmesi ve çalışmalarına aktif olarak yön vermesi, 2013 yılından itibaren Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğrencilerinin büyük beğeni ile izlediği mukayeseli seminerler yapması, Üniversitemiz Hukuk Fakültesinin kariyer planlaması çalışmaları kapsamında fakülte öğrencilerine yurtdışında referans olması nedenleriyle

2024

 


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 23/02/2024 - 14:23