Bilgi Edinme

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde aşağıda belirtilen adreste birim kurulmuştur. Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular +90 (212) 498 43 06 ; numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise aşağıda gösterilen formlar eksiksiz doldurularak bilgi@iku.edu.tr posta adresine yapılabilecektir.

Başvurular
“Başvurular aşağıda sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir”.

a- Gerçek kişiler
b-​ Tüzel kişiler

Değerlendirme Kurulu’na Başvuru

Bilgilendirilme isteği reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde kurula itiraz edebilir. İtiraz yazılı olarak yapılır. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir.”

CİMER Cumhur Başkanlığı İletişim Merkezi

Mevzuatla İlgili Bilgi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Kanunun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

İletişim adresis:

Adres:: E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul

Faks: +90 (212)​ 498 43 06

E-posta: bilgi@iku.edu.tr


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 13/01/2020 - 14:05