İstanbul Kültür Üniversitesi Etik Kurulu

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Etik Kurulu, İKÜ’de ve/veya İstanbul Kültür Üniversitesi  mensuplarınca gerçekleştirilecek tüm araştırmaların evrensel etik ilkeler çerçevesinde tasarımı, yürütülmesi, kayıtlarının tutulması, rapor edilmesi ve ilişkili diğer konularda bilimsel ve etik standartların sağlanması ve araştırma süreçlerinde gönüllülerin haklarının korunmasına hizmet eder.

Etik Kurul Üyeleri

  • Prof. Dr. Evren Ayrancı (Etik Kurul Başkanı)
  • Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe (Etik Kurul Başkan Yardımcısı)
  • Prof.Dr. Turgut Öz
  • Prof. Dr. Özge Çelik
  • Prof. Dr. Burcu Semin Akel
  • Prof. Dr. Remzi Tunç Mısırlıoğlu
  • Prof. Dr. Esra Bostancıoğlu
Faliyet Raporları
2018 Faaliyet Raporu  

 

BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU  
BÜTÇE FORMU  
BAŞVURU FORMU  
HELSİNKİ BİLDİGRESİ  
ONAM FORMU  
ÖZGEÇMİŞ  
TAAHHÜTNAMELER  

 

İKÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi