İstanbul Kültür Üniversitesi Etik Kurulu

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Etik Kurulu, İKÜ’de ve/veya İstanbul Kültür Üniversitesi  mensuplarınca gerçekleştirilecek tüm araştırmaların evrensel etik ilkeler çerçevesinde tasarımı, yürütülmesi, kayıtlarının tutulması, rapor edilmesi ve ilişkili diğer konularda bilimsel ve etik standartların sağlanması ve araştırma süreçlerinde gönüllülerin haklarının korunmasına hizmet eder.

Etik Kurul Üyeleri

  • *** (Etik Kurul Başkanı)
  • Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe (Etik Kurul Başkan Yardımcısı)
  • Prof.Dr. Turgut Öz
  • Prof. Dr. Özge Çelik
  • Prof. Dr. Burcu Semin Akel
  • Prof. Dr. Remzi Tunç Mısırlıoğlu
  • Prof. Dr. Esra Bostancıoğlu
Faliyet Raporları
2018 Faaliyet Raporu  

Ülkemizde görülen COVID-19 salgını nedeni ile Üniversitemizde Uzaktan Eğitim çalışmalarının 23 Mart 2020 tarihinde başlatılması planlanmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu süreç için geçerli olmak kaydıyla yapacağınız etik kurul başvuruları için imzalanmış başvuru belgelerini g.ari@iku.edu.tr e-posta adresine ulaştırmanız başvuru ve değerlendirme sürecini hızlandıracaktır. 

BÜTÇE FORMU  
BAŞVURU FORMU  
BAŞVURU FORMU İÇİN İSTENEN BELGELER  
ONAM FORMU  
ÖZGEÇMİŞ  
TAAHHÜTNAMELER  

 

İKÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi