İstanbul Kültür Üniversitesi Etik Kurulu

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Etik Kurulu, İKÜ’de ve/veya İstanbul Kültür Üniversitesi  mensuplarınca gerçekleştirilecek tüm araştırmaların evrensel etik ilkeler çerçevesinde tasarımı, yürütülmesi, kayıtlarının tutulması, rapor edilmesi ve ilişkili diğer konularda bilimsel ve etik standartların sağlanması ve araştırma süreçlerinde gönüllülerin haklarının korunmasına hizmet eder.

Etik Kurul Üyeleri

  • Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu
  • Prof. Dr. Turgut Öz
  • Prof. Dr. Oruç Bilgiç
  • Prof. Dr. Mehmet Üstünipek
  • Prof.Dr. Muharrem Kaya
  • Prof. Dr. Ali Şen
     

İKÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi