Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi, öğrencilerin oylarıyla belirlenen ve öğrencileri üniversitenin üst yönetim organlarında temsil eden kuruldur.

İKÜ Öğrenci Konseyi, üniversite gençliğinin dinamizminin toplum için ifade ettiği önemin bilincinde olarak temsil görevini yerine getirir.

Her yönetim organı, doğası gereği yardım ve denetim mekanizmalarına ihtiyaç duyar. İKÜ Öğrenci Konseyi'nin üstlendiği rol, üniversitelerin temel odağının öğrenci olduğu gerçeğini göz önünde tutarak, kurumun bilimselliğin yuvası olarak kalmasına katkı sağlamaktır.

Üniversite sadece müfredattan ve kitaplardan ibaret değil, aynı zamanda bireyin toplumsal hayata hazırlandığı kurumlardır. Bu bağlamda ileri bir toplumun yolu ancak sosyal yeteneklerin ve dayanışmanın temellerinin sağlam atıldığı üniversitelerden geçer.

İKÜ Öğrenci Konseyi bu doğrultuda, kurum içinde öğrenci tarafını temsil ederek katkı sunar. Öğrenci haklarını savunmayı ve geliştirmeyi, var olanla yetinmeyip tüm üniversitelere öncülük edecek çalışmaların yapılmasını sağlamayı hedefler.

Her öğrenci, Öğrenci Konseyinin çalışmalarına katkı sağlayabilir, çalışma gruplarına katılmak için Konseyle iletişime geçebilir.

İstanbul Kültür Üniversitesi ile ilgili tüm sorunlarınızı ilk olarak bölüm temsilcilerine, ardından fakülte temsilcilerine ileterek (veya bizzat takipçisi olarak) sorunlarınızın çözümü için adım atabilirsiniz.

Bilinçli bir birey, kendi geçtiği yerden bir an önce kurtulmayı hayal eden değil, oradaki eksiklerin giderilmesine katkı sunandır...

ÖĞRENCİ KONSEYİ
Öğrenci Konsey Vekil Başkan Abdullah Erin
Genel Sekreter Selahattin Erdoğan
Sayman  Burhan Kara
Eğitim Sorumlusu  İrem Sahya Dikbıyık
Halka İlişkiler Sorumlusu  Fatih Yeşilbaş
Çalışma Grupları Sorumlusu  Emre Uluoğulları
Sağlık, Spor ve Kültür Sorumlusu  Muharrem Şimşek
Dış İlişkiler Sorumlusu  Orkun Karamustafa
   
DENETLEME KURULU ÜYELERİ
Başkan  Gülen Kılıçkaya
Üye  Edanur Çelik
Üye  Egemen Esen
   
DİVAN KURULU ÜYELERİ
Başkan  Recep Mert Yılmazer
Başkan Yardımcısı  Damla Çiçek

 

E-mail: ikukonsey@iku.edu.tr      Twitter: @ikukonsey