Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi, öğrencilerin oylarıyla belirlenen ve öğrencileri üniversitenin üst yönetim organlarında temsil eden kuruldur.

İKÜ Öğrenci Konseyi, üniversite gençliğinin dinamizminin toplum için ifade ettiği önemin bilincinde olarak temsil görevini yerine getirir.

Her yönetim organı, doğası gereği yardım ve denetim mekanizmalarına ihtiyaç duyar. İKÜ Öğrenci Konseyi'nin üstlendiği rol, üniversitelerin temel odağının öğrenci olduğu gerçeğini göz önünde tutarak, kurumun bilimselliğin yuvası olarak kalmasına katkı sağlamaktır.

Üniversite sadece müfredattan ve kitaplardan ibaret değil, aynı zamanda bireyin toplumsal hayata hazırlandığı kurumlardır. Bu bağlamda ileri bir toplumun yolu ancak sosyal yeteneklerin ve dayanışmanın temellerinin sağlam atıldığı üniversitelerden geçer.

İKÜ Öğrenci Konseyi bu doğrultuda, kurum içinde öğrenci tarafını temsil ederek katkı sunar. Öğrenci haklarını savunmayı ve geliştirmeyi, var olanla yetinmeyip tüm üniversitelere öncülük edecek çalışmaların yapılmasını sağlamayı hedefler.

Her öğrenci, Öğrenci Konseyinin çalışmalarına katkı sağlayabilir, çalışma gruplarına katılmak için Konseyle iletişime geçebilir.

İstanbul Kültür Üniversitesi ile ilgili tüm sorunlarınızı ilk olarak bölüm temsilcilerine, ardından fakülte temsilcilerine ileterek (veya bizzat takipçisi olarak) sorunlarınızın çözümü için adım atabilirsiniz.

Bilinçli bir birey, kendi geçtiği yerden bir an önce kurtulmayı hayal eden değil, oradaki eksiklerin giderilmesine katkı sunandır...

ÖĞRENCİ KONSEYİ
Öğrenci Konsey Başkanı Orkun Karamustafa Mühendislik Fakültesi
Öğrenci Konsey Başkan Yardımcısı Abdullah Erin Hukuk Fakültesi
Genel Sekreter Selahattin Erdoğan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sayman  Muhammet Emre Uluoğulları Fen–Edebiyat Fakültesi
Eğitim Sorumlusu  Eren Bayraktaroğlu Sanat ve Tasarım Fakültesi
Halka İlişkiler Sorumlusu  Selenay Duymaz Teknik Bilimler MYO
Çalışma Grupları Sorumlusu  İrem Sahra Dikbıyık Eğitim Fakültesi
Sağlık, Spor ve Kültür Sorumlusu  Sanem Yalçın Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dış İlişkiler Sorumlusu  Sinan Yarar Adalet MYO
     
DENETLEME KURULU ÜYELERİ
Başkan  Selenay Duymaz Teknik Bilimler MYO
Üye  Sinan Yarar Adalet MYO
Üye  İrem Sahra Dikbıyık Eğitim Fakültesi
     
DİVAN KURULU ÜYELERİ
Başkan  Aslıhan Demir Mimarlık Fakültesi
Başkan Yardımcısı  Nurçin Ay İşletmecilik MYO

 

E-mail: ikukonsey@iku.edu.tr      Twitter: @ikukonsey