Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi, öğrencilerin oylarıyla belirlenen ve öğrencileri üniversitenin üst yönetim organlarında temsil eden kuruldur.

İKÜ Öğrenci Konseyi, üniversite gençliğinin dinamizminin toplum için ifade ettiği önemin bilincinde olarak temsil görevini yerine getirir.

Her yönetim organı, doğası gereği yardım ve denetim mekanizmalarına ihtiyaç duyar. İKÜ Öğrenci Konseyi'nin üstlendiği rol, üniversitelerin temel odağının öğrenci olduğu gerçeğini göz önünde tutarak, kurumun bilimselliğin yuvası olarak kalmasına katkı sağlamaktır.

Üniversite sadece müfredattan ve kitaplardan ibaret değil, aynı zamanda bireyin toplumsal hayata hazırlandığı kurumlardır. Bu bağlamda ileri bir toplumun yolu ancak sosyal yeteneklerin ve dayanışmanın temellerinin sağlam atıldığı üniversitelerden geçer.

İKÜ Öğrenci Konseyi bu doğrultuda, kurum içinde öğrenci tarafını temsil ederek katkı sunar. Öğrenci haklarını savunmayı ve geliştirmeyi, var olanla yetinmeyip tüm üniversitelere öncülük edecek çalışmaların yapılmasını sağlamayı hedefler.

Her öğrenci, Öğrenci Konseyinin çalışmalarına katkı sağlayabilir, çalışma gruplarına katılmak için Konseyle iletişime geçebilir.

İstanbul Kültür Üniversitesi ile ilgili tüm sorunlarınızı ilk olarak bölüm temsilcilerine, ardından fakülte temsilcilerine ileterek (veya bizzat takipçisi olarak) sorunlarınızın çözümü için adım atabilirsiniz.

Bilinçli bir birey, kendi geçtiği yerden bir an önce kurtulmayı hayal eden değil, oradaki eksiklerin giderilmesine katkı sunandır...

ÖĞRENCİ KONSEYİ
Öğrenci Konsey Başkanı Orkun Karamustafa Mühendislik Fakültesi
Öğrenci Konsey Başkan Yardımcısı Abdullah Enes Yakut Fen-Edebiyat Fakültesi
Genel Sekreter Mehmet Buğra Özcan Hukuk Fakültesi
Sayman  Mehmet Salih Erhan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Eğitim Sorumlusu  Dilruba Şahin Eğitim Fakültesi
Halka İlişkiler Sorumlusu  Olcay Doğan Sanat ve Tasarım Fakültesi
Çalışma Grupları Sorumlusu  Emirhan Tiryaki Meslek Yüksekokulu
Sağlık, Spor ve Kültür Sorumlusu  Sanem Yalçın Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dış İlişkiler Sorumlusu  Aleyna Pınar Adalet MYO
     
DENETLEME KURULU ÜYELERİ
Başkan  Dilruba Şahin Eğitim Fakültesi
Üye  Mehmet Buğra Özcan Hukuk Fakültesi
Üye  Mehmet Salih Erhan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
DİVAN KURULU ÜYELERİ
Başkan  Aslıhan Demir Mimarlık Fakültesi
Başkan Yardımcısı  Özlem Reis Lisansütü Eğitim Enstitüsü

E-mail: ikukonsey@iku.edu.tr      Twitter: @ikukonsey