Anketler

İstanbul Kültür Üniversitesi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ölçümleri, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve İKÜ Stratejik Planı rehberliğinde yıl içinde farklı konu başlıkları ve farklı paydaş gruplarına yönelik gerçekleştirdiği anketlerle gerçekleştirir.

Anketler, YÖK’ün yükseköğretim kurumlarındaki kalite düzeylerini ulusal ve uluslararası kalite standartlarına ulaştırmak amacıyla kurulan “Yükseköğretim Kalite Kurulu” (YÖKAK) tarafından hazırlanan ve her yıl iyileştirmeler gerçekleştirilen “Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 3.1-(2022))” ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nin ülkemiz yükseköğretiminin ve gençliğinin geleceğine verdiği değerin bir sembolü olarak konumlandırdığı “2023-2027 Stratejik Planı”nın hedefleri gözetilerek oluşturulmakta ve anketlerin içeriğinde yer alan sorular şekillendirilmektedir.

Hazırlanan anketler yıl içinde belirli bir periyot ve takvim çerçevesinde gerçekleştirilerek Üniversitenin resmi iletişim kanallarından ve web sitesinden duyuruları gerçekleştirilir.

Anket Uygulanan Paydaş Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Uygulama Periyodu

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Öğrenci

5 Ocak 2024 Cuma – 12:00

2 Şubat 2024 Cuma - 23:59

Yılda 2 Kez,

Yarıyıl Sonu

Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

Personel

2 Ocak 2024 Salı - 12.00

16 Ocak 2024 Salı - 15.00

Yılda 2 Kez,

6 Ayda Bir

Personel Memnuniyet Anketi

Mezun

2 Ocak 2024 Salı - 12.00

16 Ocak 2024 Salı - 15.00

Yılda 2 Kez,

6 Ayda Bir

Mezun Memnuniyet Anketi

Dış Paydaş

2 Ocak 2024 Salı - 12.00

16 Ocak 2024 Salı - 15.00

Yılda 2 Kez,

6 Ayda Bir

Kamuoyunu Bilgilendirme Anketi

İç Paydaş ve Dış Paydaş

Sürekli Açık

Öğrenci İşleri Memnuniyet Anketi

İç Paydaş ve Dış Paydaş

Sürekli Açık

Mali İşler Memnuniyet Anketi

İç Paydaş ve Dış Paydaş

Sürekli Açık

Kütüphane Memnuniyet Anketi

İç Paydaş ve Dış Paydaş

Sürekli Açık

YKS İlk Kayıt Anketi

Öğrenci

Tarih İlan Edilecek

Tarih İlan Edilecek

Yılda 1 Kez,

Güz Yarıyılı Başı

DGS İlk Kayıt Anketi

Öğrenci

Tarih İlan Edilecek

Tarih İlan Edilecek

Yılda 1 Kez,

Güz Yarıyılı Başı

    
Öğrenci Memnuniyet Anketi

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME!

Bir sonraki Öğrenci Memnuniyet Anketi 5 Ocak 2024 Cuma – 12:00 & 2 Şubat 2024 Cuma – 23:59 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Anket Katılım Linki ilgili tarihlerde öğrencilerimizin ogrencinumarasi@stu.iku.edu.tr adresli e-postalarına ve kişisel cep telefonlarına gönderilecektir.

Öğrenci Memnuniyet Anketi, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde aktif olarak eğitim görmekte olan tüm Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerini kapsamaktadır. Anket öğrencilerin tamamladıkları Yarıyıl içerisinde yaşadıkları öğrencilik deneyimini göz önünde bulundurarak; Üniversite, eğitim gördükleri bölüm ve kendilerine belirli süreçlerde destek sunarak hizmet sunan birimler hakkında geri bildirimlerini almaya odaklanmaktadır.

Anket yanıtlamaya ilgili yarıyılın derslerinin bitişi ile başlayıp, ilgili yarıyılın bütünleme sınavları notu ve GNO ilanı ile yarıyılın bitişiyle sonlandırılır.
Anket soruları öğrencilerin 1 ila 10 arasında yer alan skalada memnuniyet derecelerini puanladıkları nicel ve görüş, öneri, şikâyet vb. bilgilerinin paylaşılabildiği nitel geri bildirimlerin toplanarak değerlendirildiği bir içeriğe sahiptir.

Anket yanıtlarından ilgili başlıklarda Genel Memnuniyet Oranı çıkartılırken açık uçlu geri bildirim alanında paylaşılan bilgiler 1 Üst ve 1 Alt başlıkta toplanıp başlıklandırılarak Üniversitedeki ilgili birimlerle sonuçlar paylaşılmaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 2023-2027 Stratejik Planı içerisinde Öğrenci Memnuniyet Oranı’nın yıllara göre hedefleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 

  2023 2024 2025 2026 2027
Öğrenci Memnuniyet Oranı % 75 % 75 % 80 % 80 % 80

Personel Memnuniyet Anketi
    İstanbul Kültür Üniversitesi’nde görev yapmakta olan personel tarafından doldurulan, Üniversitenin belirlediği stratejik hedefleri doğrultusunda yıllar bazında yükseltmeyi hedeflediği Personel Memnuniyet Anketi uygulamasıdır.
    Anket her yılın Şubat ve Temmuz aylarının ilk haftasında gerçekleştirilir.
    İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 2023-2027 Stratejik Planı’nda paylaştığı Personel Memnuniyet Oranı hedefleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

  2023 2024 2025 2026 2027
Akademik Personel Memnuniyet Oranı  % 70 % 75 % 80 % 80 % 80
İdari Personel Memnuniyet Oranı % 70 % 75 % 80 % 80 % 80


 Bu anket uygulaması takvimde açıklanan tarih aralığında sadece İKÜ personelinin katılımına açıktır.

Mezun Memnuniyet Anketi
    İKÜ ’den mezun olan öğrencilerin eğitim hayatlarından memnuniyetleri, mezuniyet sonrasında Üniversite ile kurdukları iletişimin kalitesi ve eğitim hayatlarına mezuniyet sonrası sağlanan katkının memnuniyet derecesini ölçen ankettir.
    İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 2023-2027 Stratejik Planı’nda paylaştığı Mezun Memnuniyet Oranı hedefleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 
  2023 2024 2025 2026 2027
Mezun Memnuniyet Oranı % 70 % 75 % 80 % 80 % 80
    2023    2024    2025    2026    2027
Mezun Memnuniyet Oranı    % 70    % 75    % 80    % 80    % 80

    Bu anket takvimde açıklanan tarih aralığında, iletişim bilgileri ve iletişim izinleri bulunan mezun öğrencilere gönderilerek uygulanır.

Dış Paydaş Anketi
    İstanbul Kültür Üniversitesi’nin stratejik amaç ve hedeflerinin katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla belirlenebilmesi, Üniversite tarafından sunulan eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı hizmetlerinin iyileştirilebilmesi amacıyla Üniversitenin ilişkide olduğu Dış Paydaşlarına gerçekleştirdiği ankettir.
İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 2023-2027 Stratejik Planı’nda paylaştığı Dış Paydaş Memnuniyet Oranı hedefleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 
  2023 2024 2025 2026 2027
Dış Paydaş Memnuniyet Oranı % 85 % 85 % 85 % 85 % 85
 

Bu anket takvimde paylaşılan tarih aralıklarında İstanbul Kültür Üniversitesi’nin Dış Paydaş Listesi’nde yer alan kurum ve kuruluşlara gönderilerek uygulanır.
 

Üniversitede gerçekleştirilen takvime bağlı ve belli bir süre içerisinde yanıtlanmaya açık anketler dışında iç ve dış paydaşlardan sürekli bilgilendirmeler ve geri bildirimler ile Üniversite süreçlerini iyileştirmeye odaklanan anketler bulunmaktadır.
Bu anketler hem Üniversitenin web sitesi üzerinden hem de ilgili ankete dahil olan hizmetin kişilere sunulduğu alanlarda QR Kod paylaşımı üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Katılımcılar tarafından doldurulan anketler sürekli takip edilmekte ve 3 aylık periyotlarda Üniversite içindeki muhataplarına ve yetkililere raporlanmaktadır.

Kamuoyunu Bilgilendirme Anketi
İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik hedefleri kapsamında Üniversite hakkında kamuoyu ile paylaştığı bilgilerin içeriği, içeriğe erişimi ile iletişimde kullanılan web sitesi, sosyal medya kanalları, SMS ve e-posta kanallarının etkinliğinin iç ve dış paydaşlar tarafından değerlendirildiği ankettir.
Katılımcıların geri bildirimleri ile Üniversite İletişiminin ve İletişim Kanallarının etkinliğinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Anket tüm katılımcıların yanıtlamasına açıktır.
Kamuoyunu Bilgilendirme Anketi
Katılmak İçin Tıklayınız

Kamuoyunu Bilgilendirme Anketi
Katılmak İçin Tıklayınız
,

Öğrenci İşleri Memnuniyet Anketi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerin kalitesi hakkında fikir edinilmesine, mevcut ve gelecekteki öğrencilerimizin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde taleplerinin çözüme kavuşmasında Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek iyileştirmeler için yol gösterici niteliği taşımakta olan bir ankettir.

Öğrenci İşleri Memnuniyet Anketi
Katılmak İçin Tıklayınız

Mali İşler Memnuniyet Anketi
Bu anket, Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerin kalitesi hakkında fikir edinmemize, mevcut ve gelecekteki öğrencilerimizin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde taleplerinin çözüme kavuşmasında Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek iyileştirmeler için yol gösterici niteliği taşımaktadır.
Üniversitemiz katkılarınız sayesinde hizmetlerinde geliştirmeler gerçekleştirmektedir.<

Mali İşler Memnuniyet Anketi
Katılmak İçin Tıklayınız

Kütüphane Memnuniyet Anketi
Bu anket, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerin kalitesi hakkında fikir edinmemize, mevcut ve gelecekteki öğrencilerimizin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde taleplerinin çözüme kavuşmasında Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek iyileştirmeler için yol gösterici niteliği taşımaktadır.
Üniversitemiz katkılarınız sayesinde hizmetlerinde geliştirmeler gerçekleştirmektedir.


Kütüphane Memnuniyet Anketi
Katılmak İçin Tıklayınız

YKS İlk Kayıt Anketi
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda İstanbul Kültür Üniversitesi’ne yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini gerçekleştirirken, Üniversitenin eğitim-öğretim, bilinirlik ve tercih edilirlik başlıklarında fikir ve görüşlerinin alındığı ankettir.
    Bu anket YKS ile Üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt esnasında gerçekleştirilir.

DGS İlk Kayıt Anketi
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonucunda İstanbul Kültür Üniversitesi’ne yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini gerçekleştirirken, Üniversitenin eğitim-öğretim, bilinirlik ve tercih edilirlik başlıklarında fikir ve görüşlerinin alındığı ankettir.
Bu anket DGS ile Üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt esnasında gerçekleştirilir.
 


Son Güncelleme Tarihi: Per, 05/10/2023 - 11:32