Kalite Yönetim Sistemi

İKÜ Kalite Yönetim Sistemi, 3 Kasım 2022 tarihli 2022-2023/2 sayılı Senato toplantısındaki maddeler bağlamında güncellenen T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Yönergesi’ne göre yönetilmektedir. 

Üniversite, kalite güvence kapsamındaki faaliyetlerini;

  • Kalite anlayışının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi,
  • Kalite yönetimi uygulamalarında stratejik planda öngörülen kalite hedeflerine ulaşma düzeyinin düzenli olarak ölçülmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,
  • Çalışanların performans değerlendirmesinin kalite stratejileriyle desteklenmesi,
  • Kalite yönetim süreçlerinin uygulanmasında, katılımcılığa, Üniversite kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya, süreçleri iyileştirmeye ve kaliteli hizmet sunmaya dayanan bir kurum kültürünün oluşturulması,
  • Üniversitenin tüm idari ve akademik süreçlerinde performans standartlarının tespit edilmesiyle ölçümlerin yapılması, iyileştirme çabalarının kurumsallaştırılması ve ilgililerin bu süreçlerde sorumluluk alması,
  • Üniversitenin tüm birimlerindeki çalışanlara, kurum aidiyeti ve iş tatmini kazandırabilecek koşulların oluşturulması, temel ilkelerine göre yürütmektedir.

Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesiyle ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması çalışmaları kademeli olarak tamamlanarak sürdürülmektedir. Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin kalite yönetim sistemi faaliyetlerine girmesi özendirilmekte ve bu çalışmalara destek olunmaktadır. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünün eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, bilgi ve teknoloji üretimi, yönetimde kalite güvence sisteminin oluşumunu tamamlama, ulusal ve uluslararası üniversite sıralamalarında yükselme, iş yaşamıyla ilişkilerin geliştirilmesi, topluma hizmet ve sürdürülebilirlik olarak belirlediği öncelikler ve gereklilikler dikkate alınarak, Üniversitenin Stratejik Planlama Kurulu (https://www.iku.edu.tr/tr/iku-kalite/stratejik-planlama-kurulu)  tarafından hazırlanan 2023-2027 Stratejik Planı 21 Aralık 2022 tarih, 2022-2023/3 sayılı Senato Toplantısı’nda 1 numaralı karar bağlamında oybirliği ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir ve Üniversitenin web sayfalarında yayınlanmıştır. 
 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Stratejik Plan (2023-2027) e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Stratejik Plan (2018-2022) e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme (KİD) Raporu (2023) e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme (KİD) Raporu (2022) e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme (KİD) Raporu (2021) e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi 2020 Uzaktan Eğitim Kurum İç Değerlendirme (KİD) Raporu e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Uzaktan Eğitim Kalite Güvence Raporu e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme (KİD) Raporu (2020)  e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme (KİD) Raporu (2019)  e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme (KİD) Raporu (2018)  e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme (KİD) Raporu (2017)  e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi İş Sürekliliği Sistemi Özeti e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi Süreç Haritası e
Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020 e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu Ekleri (2016) e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu Ekleri (2016) e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yükseköğretim Programlarının Hazırlanmasında Kalite Yaklaşımları e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Yönergesi e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Göstergeleri e
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Yönetmelik e
T.C.Kalkınma Bakanlığı Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi 2018 e

Son Güncelleme Tarihi: Pt, 15/04/2024 - 12:21