İstanbul Kültür Üniversitesi Hakkında

İletişim Bilgileri

       
Rektör Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe 0212 498 47 02 rektorluk@iku.edu.tr
Genel Sekreter Ender Rıza Ekici 0212 498 47 10 genelsekreterlik@iku.edu.tr
Yazışma adresi İstanbul Kültür Üniversitesi, Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası, Rektörlük, D100 Yan Yol, 34158 Bakırköy / İstanbul

Tarihsel Gelişim ve güncel durum

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 9 Temmuz 1997 tarihinde kabul edilen 4281 sayılı Kanun uyarınca Kültür Koleji Eğitim Vakfı (KEV) tarafından kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk milletinin “çağdaş medeniyet seviyesini aşma” yolunda değişmez hedefine ulaşmasının gençlerimizin nitelikli bir eğitim almaları ile mümkün olduğu bilinciyle kaliteli yükseköğretim hizmeti vermektedir.

İKÜ; 1997-1998 Akademik Yılı’nda 157 öğrenci ve 32 kişilik akademik kadrosuyla Fen-Edebiyat Fakültesi (Matematik-Bilgisayar Bölümü), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme Bölümü), Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İnşaat Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri) olmak üzere üç fakültede ve İşletmecilik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarında (İşletmecilik Programı ve Bilgisayar Programcılığı) faaliyetlerine başlamıştır. İKÜ ilk ön lisans mezunlarını 1999 yılında İşletmecilik ve Teknik Bilimler MYO programlarından, ilk lisans mezunlarını (38 mezun) ve ilk lisansüstü mezunlarını (10 mezun) ise 2001 yılında vermiştir. 2021-2022 Akademik Yılı sonunda ön lisans programlarından 887, lisans programlarından 1786, yüksek lisanstan 300 ve doktora programlarından 15 mezun olmak üzere toplam 2973 mezun vermiştir. İKÜ’nün 1999 ile 2022 yılları arasında toplam mezun sayısı 34165’e ulaşmıştır.

İKÜ, E-5 Karayolu ve TEM Karayolu üzerinde 70216 m2 kapalı ve 57750 m2 açık alan olmak üzere toplam 127966 m2 alanda üç ayrı yerleşkede hizmet vermektedir. Bakırköy Yerleşkesi bünyesindeki Ataköy binasında Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. İncirli binasında ise Meslek Yüksekoku; Bahçelievler Yerleşkesinde Hukuk Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Küçükçekmece Yerleşkesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Eğitim Fakültesi öğrencilerini ağırlamaktadır. Ayrıca Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı idari birimler ana yerleşke olarak kullanılan Bakırköy Yerleşkesinde yer almaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin tüm yerleşkeleri kara, hava ve deniz yolu ile raylı sistem taşımacılığının kesiştiği noktalarda yer alması itibarıyla kolay ulaşılabilir bir konuma ve çevresinde yoğun nüfusa sahip olmasıyla bir kent üniversitesi özelliği taşımaktadır. Uluslararası bir iklime sahip olan İKÜ’de ön lisansta 3264, lisansta 8579, lisansüstünde 1545 olmak üzere toplam 13,388 öğrenci öğrenim görmektedir

Akademik Kadro:

Sahip olduğu güçlü kurum kültürü ile İKÜ; Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak üzere 8 fakültede lisans, İKÜ MYO ve Adalet MYO olmak üzere iki meslek yüksekokulunda ön lisans, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora düzeylerinde tam zamanlı 55 Profesör, 37 Doçent, 130 Dr. Öğr. Üyesi, 94 Öğretim Görevlisi ve 97 Araştırma Görevlisinin yanı sıra 287 yarı zamanlı öğretim elemanı ile birlikte toplam 700 kişilik akademik kadrosuyla eğitim vermektedir.


Önlisans, Lisans, Lisansüstü Programlarımız 

10 İngilizce, 21 Türkçe olmak üzere toplamda 31 lisans programı bulunan İKÜ, 2019’da İşletmecilik MYO ve Teknik Bilimler MYO’nun YÖK onayı ile birleştirilmesiyle kurulan İKÜ Meslek Yüksekokulu bünyesinde 29 programda ön lisans eğitimi vermektedir. İKÜ ayrıca Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde de 24 ana bilim dalı ve 4 ana sanat dalında 45 tezli, 26 tezsiz yüksek lisans ve 9 doktora programında eğitim sunmaktadır.


Çift Anadal ve Yan Dal Programları

İnterdisipliner ve multidisipliner uzman profilinin yaratılmasını amaçlayan İKÜ, tüm lisans programlarındaki öğrencilerin başka bir lisans programında öğrenim görmesini ve iki diploma ile mezun olmasını sağlayan Çift Anadal Programı (ÇAP) ve ana bölümlerinden alacakları diplomanın yanı sıra bir de sertifika ile uzmanlıklarını tescilleyebilmelerine olanak tanıyan Yandal Programını (YDP) öğrencilerine sunmaktadır. İKÜ’de ÇAP’a devam eden öğrenci sayısı, 118’i MYO öğrencisi olmak üzere toplam 541, YDP’ye devam eden öğrenci sayısı ise 161’dir. 


Burs Olanakları

YKS Kılavuzu’nda yer alan İKÜ bölüm ve programlarının %92’si lisansta 7, ön lisansta 4 yıl kesintisiz şekilde devam eden %100, %50 ve %25 burslu kontenjanlara ayrılmıştır. Ayrıca ÖSYS sonuçlarına göre TS puan türünde ilk 1000 ve diğer puan türlerinde ilk 3000’e giren (DİL puanları hariç) adaylara İKÜ’nün %100 burslu lisans programlarından birine yerleşmeleri durumunda eğitim süresince devam eden aylık nakdi gereksinim bursu ve nakdi bilgisayar, kitap, CD bursu verilmekte, İKÜ yurtlarında ücretsiz konaklama imkânı sunulmaktadır. Bunun yanı sıra İKÜ, tüm öğrencilerine ihtiyaç bursu, sporcu bursu, Mütevelli Heyeti bursu ve Kültür Koleji Vakfı (KEV) bursları gibi çeşitli oranlarda özel burs olanağı tanımaktadır.


Öğrenci Merkezlilik 

İKÜ, misyonu ve vizyonu kapsamında tüm öğrencilerinin çok yönlü ve her alanda aktif birer birey olmalarını hedeflemektedir. Bu çerçevede tüm bölüm ve programlar kendi hedefleri doğrultusunda öğrencilerinin interaktif ödev, proje ve sunum yapmalarını, bilimsel toplantılarda görev almalarını, teknik gezilere ve kültür-sanat faaliyetlerine katılmaları vb. farklı metotlar uygulayarak öğrencilerinin yetkinlik kazanmalarını sağlamaktadır. İKÜ; ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyelerinde çağdaş teknolojileri bilen, üretim, uygulama ve yönetim alanlarında gereksinimlere karşılık verebilecek bilgi ve deneyim birikimiyle donatılmış, uluslararası iş dünyasında çalışabilecek, meslek etiği felsefesi, takım çalışması becerisi ve girişimcilik ruhuna sahip mezunlar vermekte ve mezun ilişkilerini Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi’nin (KÜLTÜR NOKTASI) çatısı altında sürdürmektedir.


Bilimsel Araştırma Faaliyetleri

İKÜ’de kurumsal olarak Ar-Ge stratejileri üniversite ile aynı yıl kurulan Ar-Ge Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle başlamıştır. Çeşitli aşamalardan geçen Ar-Ge faaliyetleri ve ilgili destekler 25 Ocak 2017 tarihli Senato toplantısında kabul edilen yönerge ile Teknoloji ve Proje Destek Birimi (TPDB) çatısı altında yürütülmeye başlanmıştır. Ar-Ge stratejileri TPDB Komisyonu tarafından İKÜ’nün Stratejik Planı çerçevesinde yürütülmektedir. İKÜ’de araştırma faaliyetleri sekiz fakülte ve iki meslek yüksekokuluna bağlı birimlerde yer alan bölüm ve programlar bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Bu birimlerde matematik, fizik, kimya, moleküler biyoloji ve genetik, malzeme, nanoteknoloji, bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, işletme, iktisat, hukuk, uluslararası ilişkiler, girişimcilik ve proje yönetimi, güzel sanatlar, uzaktan öğretim, yakın tarih, sosyal bilimler ve yabancı diller başta olmak üzere farklı disiplinlerde Ar-Ge faaliyetleri sürdürülmektedir. Ayrıca, doğrudan Ar-Ge çalışması yürütmek üzere kurulan 20 birim ve 52 laboratuvar bulunmaktadır. Kurumda faaliyetlerini sürdüren araştırma merkezleri ve birimler şunlardır: Aile İşletmeleri ve Girişimcilik UAM (AGMER), AR-GE ve Proje Danışmanlığı UAM (AR-GE), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi UAM (ATAMER), Ceza Hukuku UAM (CEHAMER), Uzaktan Eğitim UAM (UZEMER), Fikri Haklar UAM (FİHAMER), Geomatik UAM (GEOMER), Global Political Trends Unit-Küresel Siyasal Eğilimler Birimi (GPoT), Güzel Sanatlar UAM (GSUAM), İstanbul Kültür Üniversitesi Kadın ve Sosyal Araştırmalar Birimi (KAD), Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık UAM (RPDMER), Sürekli Eğitim UAM (İKÜSEM), Teknoloji ve Proje Destek Birimi (TPDB), Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi UAM (TÜMER).

İKÜ, Stratejik Plan izleme çalışmaları kapsamında kendi öz değerlendirmesini yaparak iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi kalite süreçlerini iyileştirmeye yönelik temel mevzuat çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamıştır. Bu doğrultuda Rektör başkanlığında kurulan Üniversite Kalite Komisyonu, Rektöre bağlı görev yapan Kalite Koordinatörlüğü, tüm akademik ve idari birimlerin Kalite Komisyonları eğitim-öğretim, Ar-Ge, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında “Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al” (PUKÖ) çevrimlerini düzenli olarak uygulamakta, kaliteyi giderek yükseltme çalışmalarını sürdürmektedir.
 

Misyonumuz 

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin (İKÜ) misyonu; mesleki yetkinlik ve yaratıcılığı temel alarak çok yönlü ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek; bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetleri artırarak topluma katkı sunmaktır.


Vizyonunumuz

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin (İKÜ) vizyonu; toplumsal ilerlemeye, yaşam boyu öğrenmeye ve bilime hizmet eden yenilikçi faaliyetler ile geleceğe yön veren bir üniversite olmaktır.


Değerlerimiz:

 • Atatürk ilkelerine bağlı olmak.
 • Çağdaş ve evrensel olmak.
 • İnsan odaklı olmak ve insan haklarına saygılı olmak.
 • Toplumsal ve sosyal sorumluluk bilinci sahibi bulunmak.
 • Bireylerin gelişimine, yeteneklerine önem vermek.
 • Doğaya saygılı ve çevre duyarlılığına sahip bulunmak.
 • Evrensel bilgi, bilimsel düşünce, etik, ortak akıl ve katılımcı yönetim ilkelerine bağlılık.
 • Çok yönlü ve üretken olmak.
 • Eğitim-öğretimde öğrenci merkezli olmak.
 • Süreç ve sonuç odaklı olmak.
 • Sürekli iyileştirme ve yenilik arayışı içinde olmak.
 • Düşünce ve inançlara saygılı olmak.
 • Yenilikçi, yaratıcı, paylaşımcı, güvenilir, şeffaf ve hesap verebilme bilincine sahip olmak.

 
Amaçlarımız:

Amaç 1: Yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen öğrenci merkezli eğitim programları, yetkin öğretim elemanları ve akademik destekler ile; ülkenin küresel hedeflerine katkıda bulunabilecek yetkinliklere sahip öğrenciler mezun edilmesi ve uluslararasılaşmanın artırılması
Amaç 2: Üniversitenin bilgi birikimini ve araştırma potansiyelini kullanarak, ulusal ve uluslararası paydaşlar ile sanayi ve toplumun sorunlarına yönelik bütünleşik araştırma geliştirme faaliyetleri sürdürmek
Amaç 3: Topluma fayda sağlayacak konularda bilinçli bireylerin yetişmesine imkân sağlamak, çevresel ve sosyal alanlarda duyarlı ve farkındalığı yüksek uygulamalar gerçekleştirmek
Amaç 4: Üniversitenin iç ve dış paydaşlarıyla ilişkilerini güçlendirerek hesap verebilirliğini ve hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlamak
 


Son Güncelleme Tarihi: Sa, 16/07/2024 - 21:27