Politikalar

İKÜ Araştırma Politikası  
İKÜ Açık Erişim Politikası  
İKÜ Eğitim Öğretim Politikası  
İKÜ Toplumsal Katkı Politikası  
İKÜ Uluslararasılaşma Politikası  
İKÜ Uzaktan Eğitim Politikası  
Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı Politikaları
Ağ ve Ağ Hizmetleri Erişim Politikası  
Bilgi Güvenliği Disiplin Politikası  
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası  
Bilgi Transfer Politikası  
Elektronik Posta Kullanım Politikası  
Erişim Kontrol Politikası  
Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Politikası  
Fikri Mülkiyet Hakları Uyum Politikası  
Güvenli Geliştirme Politikası  
İnsan Kaynakları Politikası  
İnternet Kullanım Politikası  
Mobil Cihaz ve Taşınabilir Ortam Kullanım Politikası  
Şifre Yönetim Politikası  
Tedarikçi İlişkileri Bilgi Güvenliği Politikası  
Teknik Açıklık Yönetim Politikası  
Temiz Masa Temiz Ekran Politikası  
Uzaktan Erişim Politikası  
Varlıkların Kabul Edilebilir Kullanımı Politikası  
Yardım Masası Yönetim Politikası  
Yedekleme Politikası