İKÜ Kalite Koordinatörlüğü

Rektör bir Rektör Yardımcısını Kalite Koordinatörü olarak görevlendirir.  Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Koordinatörü, Kalite Koordinatör Yardımcıları, Genel Sekreter ve diğer idari personelden oluşur. 

Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Fadime ÜNEY YÜKSEKTEPE (Rektör)
Kalite Koordinatör Yrd. Ender Rıza EKİCİ (Genel Sekreter)
Kalite Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Deniz Dilara DERELİ (İktisadi ve İdari Bilimler Fak.)
Kalite Koordinatör Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GERGİN (Mühendislik Fak.)
Kalite Koordinatör Yrd. Prof. Dr. Esra BOSTANCIOĞLU (Mimarlık Fak.)
Kalite Koordinatör Yrd. Prof. Dr. Burcu Semin AKEL (Sağlık Bilimleri Fak.)
Kalite Koordinatör Yrd. Dr. Neslihan Fatma ER (Kültür Noktası)
Kalite Koordinatör Yrd. Öğr. Gör. Erdem YÜCESAN (Kalite Birimi)
Kalite Koordinatör Yrd. Ece ÇAYGÖZ (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi)
Kalite Koordinatör Yrd. Serkan Yıldırım (KİDB)
Kalite Koordinatör Yrd. Doğa KURTYİĞİT (Kültür Noktası)

Kalite Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

 • Kalite Komisyonu tarafından belirlenerek Senato tarafından onaylanan Kurumun iç ve dış kalite güvence sisteminin kuruluşunu koordine etmek,
 • Üniversitenin akademik ve idari birimleri tarafından birlikte hazırlanan ya da yenilenen “Stratejik Plan” için öngörülen hedeflerin ve performans göstergelerinin belirlenmesi ve tamamlanması süreçlerinin bir takvim dâhilinde yürütülmesini sağlamak,
 • Üniversitenin ve akademik birimlerin “Stratejik Plan” da yer alan ölçülebilir nitelikteki hedeflerini ve bu hedeflerle ilgili performans göstergelerine göre yaptıkları çalışmaları izleyerek raporlanmasını sağlamak, raporları Senato onayına sunulmak üzere Kalite Komisyonuna arz etmek,
 • YÖK tarafından ilan edilen kalite standartlarını takip ederek Kalite Yönetim Sisteminin yapılanmasını sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirme için ihtiyaçları Rektörlüğe raporlamak,
 • Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda YÖKAK ve diğer dış kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,
 • Kalite Koordinatörlüğünün görevleriyle ilgili olarak Üniversitenin akademik birimleri ve idari birimleri ile koordinasyonu sağlamak,
 • Akademik/idari birimlerin kalite temsilcileri ile bir takvim çerçevesinde toplantı düzenlenmesini koordine etmek,
 • YÖKAK Kurumsal iç değerlendirme (KİD)    çalışmalarını koordine etmek, raporlarının eksiksiz ve zamanında hazırlanmasını sağlamak, KİDR’nu Senato onayına sunulmak üzere Kalite Komisyonuna arz etmek,
 • Senato tarafından onaylanan yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporunu YÖKAK sistemine girilmesini sağlamak, Üniversitenin İnternet sayfasında yayınlayarak kamuoyu ile paylaşmak,
 • YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme (KDD) hazırlıklarını birim kalite komisyonları vasıtası ile koordine etmek, KDD sürecinin başarı ile yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
 • Dış değerlendiriciler tarafından yerinde ziyaretler sonucu hazırlanan ve YÖKAK tarafından kabul edilen Kurumsal Dış Değerlendirme Raporunun (KDDR) Üniversitenin İnternet sayfasında yayınlanmasını sağlamaktır.

Son Güncelleme Tarihi: Cu, 15/09/2023 - 10:41