Stratejik Planlama Kurulu

Stratejik Planlama Kurulu Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Enstitü ve idari birim temsilcilerinin aralarında bulunduğu on dört (14) kişilik bir çalışma ekibidir.
Bu ekip belirli aralıklarla düzenlenen toplantılarda bir araya gelmektedir.

Stratejik Planlama Kurulu Üyeleri:

Ender Rıza Ekici (Genel Sekreter, SP Kurulu Koordinatörü) 
Dr.Gabriela Oana Olaru (Genel Sekreter Yrd.) 
Özkan Gül (Danışman) 
Prof.Dr. Ali Sen (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) 
Prof.Dr. Remzi Tunç Mısırlıoğlu (Fen Bilimleri Enstitüsü) 
Prof.Dr. Mert Çağlar (Teknoloji ve Proje Destek Birimi) 
Prof.Dr. Fadime Yüksektepe (Mühendislik Fakültesi) 
Dr. Ögr. Üyesi Pınar Çağla Kandıralıoğlu (Hukuk Fakültesi) 
Dr. Ögr. Üyesi Sezen Sevdin (Sağlık Bilimleri Fakültesi ) 
Dr. Ögr. Üyesi Gamze Alptekin (Mimarlık Fakültesi) 
Prof.Dr. Kerim Sinan Alçın (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Ögr.Gör.Dr. Yeliz Sevimli Saitoğlu (MYO)