Stratejik Planlama Kurulu

Stratejik Planlama Kurulu Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Enstitü ve idari birim temsilcilerinin aralarında bulunduğu on dört (14) kişilik bir çalışma ekibidir.
Bu ekip belirli aralıklarla düzenlenen toplantılarda bir araya gelmektedir.

Stratejik Planlama Kurulu Üyeleri:

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ethem Tarhan (Genel Sekreter, SP Kurulu Koordinatörü) 
Dr. Ögr. Üyesi Pınar Çağla Kandıralıoğlu (Rektör Danışmanı) 
Özkan Gül (Danışman) 
Prof.Dr. Remzi Tunç Mısırlıoğlu (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü) 
Prof.Dr. Mert Çağlar (Teknoloji ve Proje Destek Birimi) 
Prof.Dr. Fadime Üney Yüksektepe (Mühendislik Fakültesi) 
Dr. Ögr. Üyesi Gamze Alptekin (Mimarlık Fakültesi) 
Ögr.Gör.Dr. Yeliz Sevimli Saitoğlu (MYO)