İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Komisyonu

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Komisyonu üyeleri;

Rektör 

Prof. Dr. Hanife Öztürk AKKARTAL (Başkan)

Genel Sekreter

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ethem TARHAN (Kalite Koordinatör Yrd.)

TPDB Yürütücü Sekreteri

Prof.Dr. Gülce ÖĞRÜÇ ILDIZ

TPDB PrG Koordinatörü

Prof. Dr. Özge ÇELİK

 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü 

Prof. Dr. Tunç MISIRLIOĞLU

Fen-Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Derya ALTINMAKAS (Dekan Yrd)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. K. Sinan Alçın (Dekan Vekili)

Mühendislik Fakültesi

Prof.Dr. Fadime Üney YÜKSEKTEPE (Kalite Koordinatör Yrd.)

Mimarlık Fakültesi

Prof.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU  (Kalite Koordinatör Yrd.)

 Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe KARAÇOBAN GÜNEŞ (Dekan Yrd.)

 Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Gülten Feryal GÜNDÜZ

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan YEL

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Prof.Dr. Burcu Semin AKEL (Kalite Koordinatör Yrd.)

Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Dr. Yeliz Sevimli SAİTOĞLU  (Kalite Komisyonu Yazmanı)

Adalet MYO

Dr. Öğr Üyesi İdris GÜZEL

Yabancı Diller Bölümü

Dr. Sinan BATAKLAR

Mali ve İdari İşler Başkanlığı Bşk.

Yusuf YILMAZ

Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı Bşk.

İsmail KOÇ (Kalite Koordinatör Yrd.)

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Sennur YILMAZ

Kurumsal İletişim Daire Başkanı

Yavuz İlker BALDAN

Kurumsal Bilgi Yönetimi Daire Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Levent ÇUHACI

İnsan Kaynakları Daire Başkanı

Serhat ZORLU

Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı

Seçkin Taygun ALTINTAŞ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Mehmet YÜCESAN

Öğrenci Yaşam, Kariyer, Mezun Danışma Birimi

Dr. Neslihan Fatma ER

Kadın ve Sosyal Araştırmalar Birimi

Prof. Dr. Işıl BAŞ

Sürekli Eğitim Merkezi

Çağla ÖNEM

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Yasemin BALCI

İKÜ Öğrenci Konsey Başkanı

Abdullah Enes YAKUT

 • Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesiyle ilgili kurumsal kalite göstergelerini tespit eder. Senato onayına sunar.
 • Üniversitenin iç ve dış kalite güvence sistemini YÖKAK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütür. bu çalışmaları Senato’nun onayına sunar.
 • Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin kalite yönetim sistemi faaliyetlerine girmesini özendirmek ve bu çalışmalara destek olur.
 • Üniversitenin stratejik planında belirlenmiş olan hedefler çerçevesinde performans göstergelerini izlemek, yeni hedefler belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaların Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
 • Dış değerlendirmede ve akreditasyonda akademik ve idari birimler tarafından uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve kuralları belirleyerek Senatonun onayına sunar. 
 • Kalite Koordinatörlüğü tarafından Kalite Komisyonuna sunulan kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporunu Senato onayına sunar.  
   
 • İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Kalite Komisyonu her akademik yılda en az dört (4) kez Başkanın çağrısı veya Komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı başvurusuyla toplanır.
 • Toplantı gündemi, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir ve bu bilgiler Kalite Koordinatörü tarafından üyelere duyurulur.
 • Kalite Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oylamada eşitlik çıkması durumunda Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.