İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Komisyonu

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Komisyonu üyeleri;

Rektör 

Prof. Dr. Hanife Öztürk AKKARTAL

Kalite Koordinatör Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çağla KANDIRALIOĞLU
CUYLAN (Rektör Danışmanı)

Genel Sekreter

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ethem TARHAN (Kalite Koordinatör Yrd.)

TPDB Yürütücü Sekreteri

Prof. Dr. Gülce ÖĞRÜÇ ILDIZ

TPDB PrG Koordinatörü

Prof. Dr. Özge ÇELİK

 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü 

Prof. Dr. Tunç MISIRLIOĞLU (Enstitü Müdürü)

Fen-Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Fulya YELKENCİ (Dekan Yrd)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Deniz Dilara DERELİ

Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GERGİN (Kalite Koordinatör Yrd.)

Mimarlık Fakültesi

Prof.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU  (Kalite Koordinatör Yrd.)

 Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe KARAÇOBAN GÜNEŞ (Dekan Yrd.)

 Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet TORAN

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan YEL

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Prof.Dr. Burcu Semin AKEL (Kalite Koordinatör Yrd.)

Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Dr. Yeliz Sevimli SAİTOĞLU

Adalet MYO

Dr. Öğr Üyesi İdris GÜZEL (Müdür Yardımcısı)

Yabancı Diller Bölümü

Dr. Sinan BATAKLAR (Bölüm Başkanı)

Mali ve İdari İşler Başkanlığı Bşk.

Yusuf YILMAZ

Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı Bşk.

İsmail KOÇ (Kalite Koordinatör Yrd.)

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Sennur YILMAZ

Kurumsal İletişim Daire Başkanı

Nilgün ERYEŞİL

Kurumsal Bilgi Yönetimi Daire Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Levent ÇUHACI (Kalite Koordinatör Yrd.)

İnsan Kaynakları Daire Başkanı

Birsen CANIVAR

Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı

Seçkin Taygun ALTINTAŞ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Mehmet YÜCESAN

Öğrenci Yaşam, Kariyer, Mezun Danışma Birimi

Dr. Neslihan Fatma ER

Kadın ve Sosyal Araştırmalar Birimi

Prof. Dr. Işıl BAŞ

Sürekli Eğitim Merkezi

***

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Yasemin BALCI

Kalite Koordinatör Yrd.

Ece ÇAYGÖZ

İKÜ Öğrenci Konsey Başkanı

Abdullah Enes YAKUT

 • Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesiyle ilgili kurumsal kalite göstergelerini tespit eder. Senato onayına sunar.
 • Üniversitenin iç ve dış kalite güvence sistemini YÖKAK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütür. bu çalışmaları Senato’nun onayına sunar.
 • Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin kalite yönetim sistemi faaliyetlerine girmesini özendirmek ve bu çalışmalara destek olur.
 • Üniversitenin stratejik planında belirlenmiş olan hedefler çerçevesinde performans göstergelerini izlemek, yeni hedefler belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaların Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
 • Dış değerlendirmede ve akreditasyonda akademik ve idari birimler tarafından uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve kuralları belirleyerek Senatonun onayına sunar. 
 • Kalite Koordinatörlüğü tarafından Kalite Komisyonuna sunulan kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporunu Senato onayına sunar.  
   
 • İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Kalite Komisyonu her akademik yılda en az dört (4) kez Başkanın çağrısı veya Komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı başvurusuyla toplanır.
 • Toplantı gündemi, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir ve bu bilgiler Kalite Koordinatörü tarafından üyelere duyurulur.
 • Kalite Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oylamada eşitlik çıkması durumunda Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.