İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Komisyonu

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Komisyonu üyeleri (12/07/2018 tarihli Senato’da kabul edilen);

Rektör 

Prof.Dr. Erhan GÜZEL (Başkan)

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Nihal SARIER (Kalite Koordinatörü)

Genel Sekreter

Ender Rıza EKİCİ (Kalite Koordinatör Yrd.)

ORION Otomasyon Birim Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Levent ÇUHACI (Kalite Koordinatör Yrd.)

TPDB Yürütücü Sekreteri

Prof.Dr. Mert ÇAĞLAR

TPDB PrG Koordinatörü

Prof. Dr. Sevim AKYÜZ

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü (V.)

Prof.Dr. Muharrem KAYA

 Fen Bilimleri Enstitü Müdürü (V.)

Prof. Dr. Tunç MISIRLIOĞLU

Fen Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Hacı Ömer KARPUZ (Rektör Yardımcısı - Dekan)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof.Dr. Ali ŞEN (Dekan)

Mühendislik Fakültesi

Doç.Dr. Fadime Üney YÜKSEKTEPE (Kalite Koordinatör Yrd.)

 Mimarlık Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Gamze ALPTEKİN (Kalite Koordinatör Yrd.)

 Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Ç. KANDIRALIOĞLU (Dekan Yrd.)

 Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TORAN (Dekan Yrd.)

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Doç.Dr. Okan ORMANLI (Dekan Yrd.)

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Sezen SEVDİN (Kalite Koordinatör Yrd.)

İşletmecilik MYO

Öğr. Gör. Tuğba Çedikçi FENER (Kalite Komisyonu Yazmanı)

Teknik Bilimler MYO

Öğr.Gör. Dr. Yeliz Sevimli Saitoğlu  (Kalite Komisyonu Yazmanı)

Adalet MYO

Dr. Öğr Üyesi İdris GÜZEL

Yabancı Diller Bölümü

Dr. Sinan BATAKLAR

Mali İşler Başkanlığı Bşk.

Yusuf YILMAZ

Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı Bşk.

F. Alper OZAN (Kalite Koordinatör Yrd.)

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Şennur ALPKAYA

Kurumsal İletişim Daire Başkanı

Deha SEVGEN

İnsan Kaynakları Daire Başkanı

İris Defne BAŞOCAKÇI

Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı

Seçkin Taygun ALTINTAŞ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Mehmet YÜCESAN

Öğrenci Yaşam, Kariyer, Mezun Danışma Birimi

Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Hikmet ÇAĞLAR

Kadın ve Sosyal Araştırmalar Birimi

Prof.Dr. Işıl ZEYBEK

İKÜ Öğrenci Konsey Başkanı

Orkun KARAMUSTAFA

 • Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesiyle ilgili kurumsal kalite göstergelerini tespit eder. Senato onayına sunar.
 • Üniversitenin iç ve dış kalite güvence sistemini YÖKAK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütür. bu çalışmaları Senato’nun onayına sunar.
 • Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin kalite yönetim sistemi faaliyetlerine girmesini özendirmek ve bu çalışmalara destek olur.
 • Üniversitenin stratejik planında belirlenmiş olan hedefler çerçevesinde performans göstergelerini izlemek, yeni hedefler belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaların Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
 • Dış değerlendirmede ve akreditasyonda akademik ve idari birimler tarafından uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve kuralları belirleyerek Senatonun onayına sunar. 
 • Kalite Koordinatörlüğü tarafından Kalite Komisyonuna sunulan kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporunu Senato onayına sunar.  
   
 • İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Kalite Komisyonu her akademik yılda en az dört (4) kez Başkanın çağrısı veya Komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı başvurusuyla toplanır.
 • Toplantı gündemi, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir ve bu bilgiler Kalite Koordinatörü tarafından üyelere duyurulur.
 • Kalite Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oylamada eşitlik çıkması durumunda Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.