İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Komisyonu

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Komisyonu üyeleri;

Rektör 

Prof. Dr. Fadime ÜNEY YÜKSEKTEPE
(Kalite Koordinatörü)

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Gülce ÖĞRÜÇ ILDIZ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Burcu Yavuz TİFTİKÇİGİL

Genel Sekreter

Ender Rıza EKİCİ
(Kalite Koordinatör Yrd.)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy

Fen-Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Fulya YELKENCİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özkan YILMAZ

Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GERGİN (Kalite Koordinatör Yrd.)

Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Esra BOSTANCIOĞLU (Kalite Koordinatör Yrd.)

Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe KARAÇOBAN GÜNEŞ

Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hatice LEBLEBİCİ

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Prof. Dr. Okan ORMANLI

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Burcu Semin AKEL (Kalite Koordinatör Yrd.)

Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Sevimli SAİTOĞLU

Adalet Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr Üyesi İdris GÜZEL

Yabancı Diller Bölümü

Dr. Sinan BATAKLAR

Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığı

Yusuf YILMAZ

Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı

Y. Onur CANDAŞ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sennur YILMAZ

Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı

Serkan YILDIRIM (Kalite Koordinatör Yrd.)

Kurumsal Bilgi Yönetimi Daire Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Levent ÇUHACI (Kalite Koordinatör Yrd.)

İnsan Kaynakları Daire Başkanı

Birsen CANIVAR

Uluslararası İlişkiler Birimi

Seçkin Taygun ALTINTAŞ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Mehmet YÜCESAN

Strateji ve Raporlama Daire Başkanlığı

Seher TÜRKDÖNMEZ

Öğrenci Yaşam, Kariyer, Mezun Danışma Birimi

Dr. Neslihan Fatma ER

Sürekli Eğitim Merkezi

Öğr. Gör. Zafer ERKOÇ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Yasemin BALCI

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Ece ÇAYGÖZ (Kalite Koordinatör Yrd.)

Kalite Birimi

Öğr. Gör. Erdem YÜCESAN (Kalite Koordinatör Yrd.)

İKÜ Öğrenci Konsey Başkanı

Şevder DİK

Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır:

 • Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesiyle ilgili kurumsal kalite göstergelerini tespit etmek Senato onayına sunmak,
 • Üniversitenin iç ve dış kalite güvence sistemini YÖKAK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek, bu çalışmaları Senato’nun onayına sunmak,
 • Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin kalite yönetim sistemi faaliyetlerine girmesini özendirmek ve bu çalışmalara destek olmak,
 • Üniversitenin stratejik planında belirlenmiş olan hedefler çerçevesinde performans göstergelerini izlemek, yeni hedefler belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaların Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
 • Dış değerlendirmede ve akreditasyonda akademik ve idari birimler tarafından uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve kuralları belirleyerek Senatonun onayına sunmak,
 • Kalite Koordinatörlüğü tarafından Kalite Komisyonuna sunulan kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporunu Senato onayına sunmak,
   

Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda çalışır:

 • Kalite Komisyonu her akademik yılda en az üç (3) kez Başkanın çağrısı veya Komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı başvurusuyla toplanır.
 • Toplantı gündemi, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir ve bu bilgiler Kalite Koordinatörü tarafından üyelere duyurulur.
 • Kalite Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oylamada eşitlik çıkması durumunda Başkanın oyunun bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
   

Son Güncelleme Tarihi: Cu, 10/05/2024 - 12:56