Kalite Politikası

Üniversitenin Kalite Politikası:

İstanbul Kültür Üniversitesi yükseköğretimin ulusal, evrensel değer, kurallarına ve Kültür Anayasasına bağlı kalarak, nitelikli bir öğretim vermeyi, bilimsel, sanatsal, kültürel faaliyetleri arttırmayı misyon edinmiş, vizyonunu ise öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet konularında ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bir üniversite olmak şeklinde belirlemiş ve kamuoyuna ilan etmiştir. Üniversitenin kalite politikası aşağıdaki gibi ifade edilmektedir: 

  • Kalite bilincine önem veren yöneticiler, eğitmenler ve tüm diğer çalışanlar ile öğrencilerin yüksek akademik başarısını ve okul sonrası hayatlarında başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla öğrenci ve velilerin memnuniyetini ön planda tutarak eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;
  • Eğitim ve öğretim hizmetinin tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda güncellemesi ve karşılanması;
  • Risk temelli düşünme ile potansiyel uygunsuzlukları ortadan kaldırmak, oluşan uygunsuzlukları analiz ederek ortadan kaldırılması için çözümler üretilmesi;
  • ISO 9001 standardını karşılayacak şekilde dokümantasyonun yapılması, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi;
  • Toplam kaliteyi esas alarak, birlikte çalışma kültürü ve takım ruhu içerisinde, topluma ve çevreye duyarlı olarak misyonun ve vizyonun gerçekleştirilmesi;
  • Uluslararası standartlar düzeyinde uygulanabilir ve sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemlerinin oluşturması, uygulanması, yürütülmesi;
  • Üniversitenin çeşitli birimlerinde yürütülen iç ve dış kaynaklı tüm bilimsel araştırma çalışmalarının ilgili mevzuatlarla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesinin sağlanması,
  • Değer yaratmayan ve zaman kaybettiren süreçlerin azaltılması, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin takip edilip uygulanması ve sürekli iyileştirmeler yapılması;
  • Yaşam boyu öğrenme, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin arttırılması; bu etkinliklerin sağladığı faydalar konusunda topluma katkı sağlanması ve bu yolla kurumsal kültürün oluşmasının sağlanması;
  • Öğrenciler, mezunlar ve veliler ile çağdaş teknoloji imkanlarından faydalanarak hızlı, etkin ve süreklilik içeren bir iletişim ağının kurulması İstanbul Kültür Üniversitesi’nin Kalite Stratejik Yönetim Politikasının esaslarını oluşturur.

Politikalarımız


Son Güncelleme Tarihi: Per, 23/03/2023 - 00:27