Yönergeler

Öğrencilerle- Eğitim Öğretim İle İlgili Yönergeler
Burs Yönergesi  
Çift Anadal ve Yandal Programlarının Esaslarına İlişkin Yönerge   
Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma  Uygulamaları I-II Dersi Yönergesi  
Eğitim Fakültesinde Uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi  
Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi  
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi  
Lisansüstü Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru, Kayıt Yönergesi  
Meslek Yüksekokulları Mesleki Uygulamalar Eğitim Yönergesi  
Okul Öncesi Öğretmenliği Programı Okullarda Gözlem Dersi Uygulama Yönergesi  
Öğrenci Kulüpleri Yönergesi  
Önlisans ve Lisans Öğretimi Özel Öğrenci Yönergesi  
Örgün Öğretim Öğrencilerine Uzaktan Öğretimle Verilecek Dersler İçin Uygulama Esasları Yönergesi  
Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Öğretmenlik Uygulaması I-II Dersi Yönergesi  
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Yönergesi  
Sağlık Bilimleri Fakültesi Staj/Mesleki Eğitim/Uygulamalı Dersler Yönergesi  
Sanat ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Yönergesi  
Sanat ve Tasarımı Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü Bitirme Projesi Yönergesi  
Staj Yönergesi  
Tam Entegre Eğitim Öğretim Planı Staj Yönergesi  
Temel Eğitim Bölümü Öğretmenlik Uygulaması I-II Dersi Yönergesi  
Yabancı Diller Bölümü Eğitim - Öğretim Derse Devam Sınav ve Mazeret Yönergesi  
Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfı Uzaktan Öğretim Yönergesi  
Yabancı Diller Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması I-II Dersi Yönergesi  
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi  
Öğretim Elemanları ve Yönetim İle İlgili Yönergeler
Akademik Personel Performans Ölçme Kriterleri Usul ve Esasları Yönergesi  
Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi  
Akıngüç Ödülü Yönergesi  
Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetleri Destekleme Programı Destekleme - BİLSAP Yönergesi  
Eğiticilerin Eğitimi Programı Yönergesi  
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı ve Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İnceleme Değerlendirme Komisyonu Yönergesi  
Örgüt Yapısı İle İlgili Yönergeler
Adalet ve Suç Psikolojisi Araştırmaları Birimi ve Yönergesi  
Ar – Ge İşletme Yönergesi  
Araştırma ve Strateji Geliştirme Ofisi Çalışma Yönergesi  
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Yönergesi  
Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Kurulu Yönergesi  
Eğitim - Öğretim Komisyonu (EKOM) Yönergesi  
Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkilerini Düzenleyen Usul ve Esaslar İle İlgili Yönerge  
Enerji Yönetim Birimi Yönergesi  
Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi  
Etkinlik Düzenlenmesi ve Yürütülmesi Hakkında Yönerge  
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi  
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi  
İzin ve Görevlendirme Yönergesi  
Kalite Yönergesi  
Kadın ve Sosyal Araştırmalar Birimi (İKÜ - KAD) Yönergesi  
Krize Müdahale Yönergesi  
Kütüphane Çalışma Esasları Yönergesi  
Muayene ve Kabul Yönergesi  
Öğrenci Sağlık Hizmetleri Birimi Yönergesi  
Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi Yönergesi  
Öğrenci Yurtları Yönergesi   
İş Geliştirme, Endüstriyel ve Sektörel İlişkiler Birimi Yönergesi  
Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi  
Uluslararası İlişkiler Birimi Yönergesi  
Yayın Yönergesi  

Son Güncelleme Tarihi: Cu, 10/05/2024 - 16:35