İKÜ Paydaş Listesi

X  

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ LİSTESİ
PAYDAŞ İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM ALMA YÖNTEMİ İZLEME SIKLIĞI
Öğrenci X   Öğrenci Memnuniyet Anketi Yılda iki kez
 Kalite Komisyon Toplantıları Yılda üç kez
 Hizmetler Sonrası Geri Bildirimler Sürekli
Akademik Personel X   Personel Memnuniyet Anketi Yılda iki kez
Hizmetler Sonrası Geri Bildirimler Sürekli
İdari Personel X   Personel Memnuniyet Anketi Yılda iki kez
Hizmetler Sonrası Geri Bildirimler Sürekli
–Mütevelli Heyet X   Toplantılar Sürekli
–Rektörlük X   Toplantılar Sürekli
Araştırma ve Uygulama Merkezleri X   Toplantılar Yılda bir kez
TTO X   Toplantılar Aylık
Mezunlar   X Mezun Memnuniyet Anketi Yılda iki kez
Mezun Çıkış Anketi Yılda bir kez
YÖK   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
Denetim Geri Bildirimleri Yılda bir kez
YÖKAK (Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı)   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
Denetim Geri Bildirimleri Ziyaret Sonrası
Üniversitelerarası Kurul   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
–Diğer Üniversiteler   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
Diğer Teknoparklar, Tekmer'ler ve TTO'lar   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
ÖSYM   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
TÜBİTAK   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
Milli Eğitim Bakanlığı   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
Kültür Eğitim Kurumları   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
KOSGEB   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
Sanayi ve Meslek Birlikleri   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
Liseler   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
İstanbul Valiliği   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
İstanbul'daki Belediye Başkanlıkları   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
Kaymakamlıklar   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
Medya Kuruluşları   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
Tedarikçiler   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
Akreditasyon Kuruluşları (MÜDEK, MİAK, FEDEK, EPDAD, DEDAK, vb.)   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
Denetim Geri Bildirimleri Ziyaret Sonrası
Sivil Toplum Kuruluşları   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
İşverenler   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
Erasmus+ İşbirliği Yapılan Üniversiteler   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
Üniversitemiz Personeli ve Öğrencilerine Hizmet Sunan Kampüs İçi ve Dışındaki İşletmeler   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
Uluslararası Öğrenci Temininde Bulunan Anlaşmalı Eğitim Danışmanlık Firmaları   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
Konsolosluklar ve Elçilikler   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez
Öğrencilerimizin staj yaptığı firmalar   X Stajyer Değerlendirme Anketi Sürekli
Horizan Proje Programları   X Dış Paydaş Anketi Yılda iki kez

 


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/06/2023 - 13:10