İlkeler

2019-2020 Yaz Öğretimi İlkeleri
 
 
2019-2020 Bahar Yarıyılı Kayıt Dondurma İlkeleri  
2019- 2020 Bahar Yarıyılı Uzaktan Eğitim İle Verilen Dersler İçin  Başarı Değerlendirme İlkeleri  
Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi İlkeleri  
Çift Anadal ve Yandal Programı Başvuru İlkeleri  
Disiplin Soruşturması Kuralları  
Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Koro ve Topluluklar Çalışma İlkeleri  
Eğitim-Öğretim Alanında PUKÖ Döngüsü Uygulama İlkeleri  
İletişim ve Tasarımı Bölümü Bitirme Projesi İlkeleri  
İletişim Sanatları Bölümü Bitirme Projesi İlkeleri  
Mimarlık Fakültesi Derslerin Değerlendirme İlkeleri  
Pedagojik Formasyon Uygulama İlkelerini  
Sanat Yönetimi Bölümü Bitirme Projesi İlkeleri  
Sinema ve Televizyon Bölümü Bitirme Projesi İlkeleri  
Ulusal ve Uluslararası Etkinliklere Katılım Destek Programı Başvuru ve Değerlendirme Programı  
Uluslararası İlişkiler Birimi Değişim Programları Başvuru, Seçim, Hibelendirme Uygulama İlke ve Esasları  
Web Sitesi Açma-Yayınlama İlke ve Esasları