İş Sürekliliği Sistemi

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Üniversitemiz “İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri Yapılandırılması Projesi” kapsamında çalışmalar, Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Bahar Akıngüç Günver tarafından oluşturulan geniş katılımlı bir çalışma gurubu tarafından 29 Ocak 2016 tarihinde başlatılmıştır. Çalışmalar Öğ. Gör. Zafer Erkoç’un  moderatörlüğünde yürütülmüş ve  2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibariyle İstanbul Kültür Üniversitesi İdari ve Destek Süreçleri İş Sürekliliği Yönetim Sistemi gerekliklerine uygun olarak yapılandırılmıştır. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi ile entegre biçimde yapılandırılarak tüm İdari ve Destek Süreçlerinin üst, ana ve alt süreçleri detaylandırılmış olup, iş verimliliği ve olabilecek risklere karşı tüm bileşenleriyle birlikte sistem yaklaşımı ile bütüncül bir yapıya dönüştürülmüştür. Tüm süreçlere ait süreç kartları, iş akış şemaları ve iş analizleri kurumsal hafıza yönetimi ve performans, yetkinlik ve düzeltici faaliyet yönetimi ile etkinleştirilmiş ve yönetim sürecine dahil edilmiştir. İş sürekliliği sistemimiz istenen sonuçları elde etmek için bilgi ve becerileri uygulama yeteneği, tespit edilen bir uygunsuzluğu ortadan kaldırma işlemi, sürekli iyileştirme sistemi ve sürdürülebilir özelliği ile ulusal ve uluslararası referans standartları doğrultusunda geliştirilecek ve iyileştirilecektir.

“İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri Yapılandırılması Projesi” sürecinde her aşamada katılan, katkı sağlayan arkadaşlarıma teşekkür eder, devam eden çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe

Vekil Rektör

 

İKÜ İş Sürekliliği ve Kalite Yönetim Sistemi Süreç Özeti için... e

Son Güncelleme Tarihi: Çar, 01/02/2023 - 10:31