Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Üniversitemiz birinci sınıflarında 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5/i maddesi uyarınca okutulması zorunlu ortak derslerden biri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi'nin yürütülmesi bölümün temel amacıdır. Bu sayede üniversitemiz öğrencilerinin Atatürkçü Düşünce Sistemi ile Atatürk ilke ve İnkılâpları doğrultusunda ülkelerine yararlı ve iyi birer vatandaş olarak yetişmelerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Bölümümüz, yakın tarihimizden çıkarılan derslerle Türk gençliğine milli ve manevi değerlerini kazandırmayı, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bir nesil yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin genel amacı yakın tarihimizden çıkarılan derslerle Türk gençliğine milli ve manevi değerlerini kazandırmak, Türkiye coğrafyası ve Türk yurduna yönelik tehditler bakımından üniversite gençliğini aydınlatmak. Atatürk İlke ve İnkılâpları’na bağlı bir nesil yetiştirmektir.

Günümüzde bütün Türk üniversitelerinde okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi, Atatürk'ün bizzat verdiği direktifle Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren okutulan bir derstir.
6 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu'nun 4. ve 5. maddeleri uyarınca, bütün Yüksek Öğretim Kurumlarında, tüm eğitim ve öğretim süresince okutulması zorunlu bir ders olması kabul edilmiştir. Üniversitemizde bu dersle ilgili her türlü yükümlülük 2014 Ocak ayında kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amacı, Türk inkılâbının ruhunu ve hedeflerini kavrayarak geliştirecek yeni nesiller yetiştirmektir. Bu bağlamda dersin hedef ve amaçları için şunlar söylenebilir.

a) Milli Mücadele'nin oluşturduğu şartlar, Türk Milli Mücadelesi'nin aşmaları, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürkçü Düşünce Sistemi hakkında doğru bilgiler vermek.

 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarının doğru anlaşılmasını sağlayarak gençlerde bu inkılâp ve ilkeleri savunmak ve geliştirmek için sahip olunan değerleri bilme ve koruma bilinci oluşturmak.

 

c) Yaşam boyunca Türk ulusu ve ülkesi ile ilgili karşılaşılacak olumlu ve olumsuz olaylarda doğru algılama gücü ve karar verme yeteneğini geliştirmek.


d) Türk ulusunun yakın geçmişi ve geleceğiyle doğrudan ilgili konularda bilgili ve kültürlü olmak. Devleti, Milleti ve Ülkesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bir bütün olduğunu yeni nesillere öğretmek ve bu ideal içinde Türk Gençliği'nin bütünleşmesini sağlamak.

e) Türkiye Cumhuriyeti ile Atatürk İlke ve İnkılâpları, Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek. Türk gençliğini aydınlatmak ve aydınlatıcı bir birey düzeyine ulaştırmak.

Üniversitemiz birinci sınıflarında 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5/i maddesi uyarınca okutulması zorunlu ortak derslerden biri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi'nin yürütülmesi bölümün temel amacıdır. Bu sayede üniversitemiz öğrencilerinin Atatürkçü Düşünce Sistemi ile Atatürk ilke ve İnkılâpları doğrultusunda ülkelerine yararlı ve iyi birer vatandaş olarak yetişmelerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Bölümümüz, yakın tarihimizden çıkarılan derslerle Türk gençliğine milli ve manevi değerlerini kazandırmayı, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bir nesil yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nün Misyonu:

Öğrencilerimizin yakın tarihimiz konusunda bilinçlenmesini sağlamak, Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını ve Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluş süreci ile ilgili dinamikleri öğretmeyi amaçlamaktır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nün Vizyonu:

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini anlaşılabilir kılmak ve öğretimi konusunda farklı bölümlerden öğrencilerin derse ilgisini artırmak ve saygın bir bölüm olmak.

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü 02.10.2013 tarihinde kurulmuştur.

Üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi l ve ll Uzaktan Eğitim derslerinin program içerikleri Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği esaslar doğrultusunda Bölümün sorumluluğunda yürütülmektedir. 

Tarihin önemi, tarihimizi öğrenmenin gerekliliği, karşılaşılan sorunların çözümünde tarihin ne denli yol gösterici olduğu bağlamında Türk devriminin düşünsel temelleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarının anlam ve önemi öğrencilere verilmektedir.  

Bölümde bilimsel etkinlik ve faaliyetlere önem verilmektedir.

Sevgili öğrenciler eğitim- öğretim süreniz boyunca hepinize başarılar dilerim.

 

Öğr.Gör. Emine Eren Çağlar

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkanı Öğr.Gör. Emine Eren Çağlar
Uzaktan Eğitim Bölüm Koordinatörü Öğr. Gör. Ceren Çilek
  • Öğr.Gör. Emine Eren Çağlar
  • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Korkmaz
  • Dr. Öğr. Üyesi Sakine Nilüfer Bilgin
Bölüm Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
26 Temmuz 2018  
17 Eylül 2018  

 

Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. Emine Eren Çağlar
   0212 498 45 13
   e.caglar@iku.edu.tr
Uzaktan Eğitim Bölüm Koordinatörü
Öğr. Gör. Ceren Çilek
   0212 498 44 90
   c.cilek@iku.edu.tr
   

Son Güncelleme Tarihi: Pt, 18/03/2024 - 16:28