Strateji ve Raporlama Daire Başkanlığı

Misyonumuz

Üniversitemiz yönetimi ve harcama birimlerine;

 • Bütçe ve uzun vadeli finansal planlamaların üniversitemizi hedeflerine götürecek şekilde hazırlanmasını temin etmek,
 • Amaç ve hedeflere ulaşılmasını etkileyebilecek riskleri göz önünde bulundurarak ve gerekli değerlendirmeler yaparak amaç ve hedeflerin belirlenmesinde finansal açıdan uygunluğu sağlamak için varız.

Vizyonumuz

Tüm iş ve işlemlerimizi Bilgi Yönetim Sistemimizi etkin kullanarak, elektronik ortamda, ölçülebilir ve şeffaf olarak gerçekleştirilmesini sağlamış alanında marka/lider bir ekip olacaktır.

Değerlerimiz

Biz; Üniversitemizin temel değerlerine bağlı, katılımcı, iş birliğine açık, dürüst, güvenilir ve sorumluluk bilinci yüksek bir ekibiz.

 1. Bütçe hazırlık çalışmaları ile ilgili iş ve işlemler,
 2. Üniversitemiz bütçe tekliflerinin zamanında hazırlanması ve harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanması,
 3. İlgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi,
 4. Ayrıntılı finansman ve bütçe programının hazırlanması ve SAP sisteminde takibi,
 5. Bütçenin kullanımı sırasında oluşabilecek durum değişikliklerini tolere edebilmek üzere transfer, ek ve revize bütçe işlemlerini yapılması,
 6. Periyodik mali raporlamaların gerçekleştirilmesi,
 7. Üniversitemiz faaliyetlerinin stratejik plan, yıllık performans programı ve yıllık bütçe kanununa uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi,

Ekibimizin sorumluluğundadır.
 

Seher Türkdönmez
Seher Türkdönmez
Strateji ve Raporlama Daire Başkanı
Dahili: 4825
Pınar Nazime Çelik
Pınar Nazime Çelik
Bütçe ve Raporlama Uzmanı
Dahili: 4955
 • Seher Türkdönmez
 • Pınar Nazime Çelik
2022/1  
2022/2  
2022/3  

 


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 01/12/2023 - 17:32