Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığı

Mali İşler Daire Başkanlığı

Sanal Ofis uygulamasına erişim için lütfen tıklayın.

2020-2021 Eğitim Öğreim Yılı KDV İndirimi hakkında duyurusu için lütfen tıklayın...

Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığı, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,

Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,

Üniversitemiz birikimlerinin ve hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için, gerekli mal ve hizmetlerin yasalar ve mevzuat dahilinde;

  • Mevcut kaynaklar ile satın alınması,
  • Depolanması ve dağıtılması,
  • Kayıt işlemleri,
  • Tüm bütçe ve bütçeleme hizmetleri,

Bütçe tasarılarının planlanması ve uygulanması dahil olmakla beraber; tahakkuk ve ayniyat ile ilgili işlemler ile mali konular ile ilgili diğer hizmetler daire başkanlığımızın faaliyet alanı içindedir.

Yusuf Yılmaz
Yusuf Yılmaz
Daire Başkanı
Dahili: 4736
Gülşen Çalış
Gülşen Çalış
Mali İşler Proje Uzmanı
Dahili: 5709
Hayrünnisa Özmutafoğlu
Hayrünnisa Özmutafoğlu
Muhasebe Müdürü
Dahili: 4735
Birsen Sayın Özcan
Birsen Sayın Özcan
Genel Muhasebe Uzmanı
Dahili: 4744
Ayten Kuşku
Ayten Kuşku
Kasadan Sorumlu Muh.
Dahili: 4737
İlknur Üstünol
İlknur Üstünol
Genel Muh. Uzm. İş Avansları
Dahili: 4740
Filiz Tutgun
Filiz Tutgun
Muhasebe Uzmanı
Dahili: 4869
Sadık Timisi
Sadık Timisi
Kasadan Sorumlu Uzm.
Dahili: 4742
Dilek Çalışkan
Dilek Çalışkan
Muhasebe Uzmanı
Dahili: 4739
Fatma Çelik
Fatma Çelik
Muhasebe Uzmanı
Dahili: 4326
Funda Uluöz
Funda Uluöz
Banka İşl, Satış Fat.Uzm.
Dahili: 4741
Ahmet Aydemir
Ahmet Aydemir
Öğrenci Finansalları Yöneticisi
Dahili: -