BİLSAP2020 Birinci Dönem Raporu ve BİLSAP2020 İkinci Dönem Başvuruları

Eyl
10
Eylül 10, 1:06 ös

Değerli Akademisyenlerimiz,

1)    2020 BİLSAP ÖDÜLLERİ 1. DÖNEM:

1 Aralık 2019-28 Şubat 2020  tarihleri arasında yapılan İKÜ adresli Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetleri kapsayan “2020 BİLSAP ÖDÜLLERİ 1. DÖNEM”de 66 SCI/SSCI yayın, 1 Patent, 3 Proje, 433 Atıf ve 1 sergi  olmak üzere toplam 504 çalışma ödül almaya hak kazanmıştır. Ödül alan akademisyenlerimizi tebrik ediyoruz.

2020 BİLSAP ÖDÜLLERİ 1. DÖNEM RAPORU  

2)    2020 BİLSAP ÖDÜLLERİ 2. DÖNEM:

Üniversitemizin Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetleri Destekleme Programı (BİLSAP) Yönergesine (26 Aralık 2019 tarih ve 2019-2020/5 no.lu toplantısı 1 no.lu Senato kararı) göre, 2020 takvim yılı BİLSAP teşvik ödülleri başvuruları ikinci döneminde, 1 Mart 2020-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen bilimsel ve sanatsal faaliyetler için başvurular 10 Eylül-21 Eylül 2020 tarihleri arasında bilsap2020@iku.edu.tr  adresine e-posta ile yapılacaktır.


Başvuru sürecinde istenen belgeler, BİLSAP Yönerge Madde 6-(1)’de belirtilmektedir :

1)    TÜBİTAK-ARBİS’ten ve YÖKSİS’ten alınan öğretim elemanına ait güncel faaliyet çıktılarının başvuru dosyasında bulunması zorunludur.
2)     “Başvuruda İstenilen Belgeler” BİLSAP Yönergesi Ek-2’de belirtilmiştir.
3)     Birden fazla faaliyet türünde başvuru yapılması durumunda, her bir faaliyet türü için kanıt dokümanlar, açıklayıcı isim verilerek ayrı pdf dokümanlar halinde başvuru dosyasına eklenecektir. 
4)    Başvurunun yapılış şekli: BİLSAP Başvuru Formu’nun doldurulması ve belirtilen kapsamda hazırlanan başvuru dosyasının, tüm dosya içeriği pdf (her döküman ayrı pdf olacak şekilde) formatında olmak üzere, 10-21 Eylül 2020 tarihleri arasında bilsap2020@iku.edu.tr adresine  e-posta yoluyla gönderilmesi suretiyle yapılacak ve geç başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.