İstanbul Kültür Üniversitesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını düzenlediği etkinlikler ve tören ile kutluyor. Etkinlik programı için...

İstanbul Kültür Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümüne araştırma görevlisi alımı için 01 Ekim 2020 tarihinde çıkılan ilanın "Ön Değerlendirme Sonuçları" açıklandı. 

“Örgün Öğretim Öğrencilerine Uzaktan Öğretimle Verilecek Dersler İçin Uygulama Esasları Yönergesi”, 24 Eylül 2020 tarih ve 2019 - 2020/ 25 Sayılı Senato Toplantısında görüşülüp uygun bulunarak Mütevelli Heyeti onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48. Maddesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav…
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ nin ilgili maddelerine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan…