Lisansüstü Programlara asil listeden yerleşerek kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin son kayıt tarihi 03 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 13.00'e kadar uzatılmıştır.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme ve Ders Alma işlemleri Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (http://orion.iku.edu.tr/) üzerinden 21.10.2022 tarihi saat 23.59’a kadar yapılabilecektir.

Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları yerine…
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda…

Üniversitemizde, Yükseköğretim Kurulu’nun 21.09.2021 tarih ve E-75850160-104.01.07.01-68501 sayılı izinleri, Yükseköğretim Kurulu’nun 20.09.2021 tarihli toplantısında kararlaştırılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Usul ve Esasları, 28.09.2021 tarih ve E-31666252-399-33258264…