Değerli İKÜ Mensupları,

EBYS (Unidocs) Sunucularında yapılacak güncelleme çalışmaları nedeniyle 05.07.2019 Cuma günü 19.00 ila 24.00 saatleri arasında EBYS hizmetlerinde kesinti yaşanacaktır.

Saygılarımızla,
Kurumsal Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı…

18.08.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği maddelerine göre hazırlanan “Öğrenci Disiplin Soruşturmalarında İzlenecek Usul ve Kurallar”a (Türkçe ve İngilizce) aşağıda belirtilen linklerden ulaşılabilir.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince işverenler, çalışanlarına sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek zorundadır. Çalışanlar da, bu eğitime katılmak, eğitimde edindiği…

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi kayıt yenileme ve kesin olarak açılan derslere kayıt işlemleri 28 Haziran 2019 Cuma saat 18.00’e kadar…

2019-2020 Akademik Yılı, Erasmus Öğrenim Hareketliliği Hibe sonuçlarına ulaşmak için…