İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için 25 Aralık 2020 tarihinde çıkılan ilanın "Nihai Değerlendirme Sonuçları" açıklandı. 

Bu çalışmanın amacı, eğitim kalitemizi sürekli ve sistemli olarak iyileştirmek için sizin değerli düşüncelerinizden faydalanmaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için 25 Aralık 2020 tarihinde çıkılan ilanın "Ön Değerlendirme Sonuçları" açıklandı.
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ nin ilgili maddelerine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan…
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48. Maddesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren...