Stratejik Plan

Toplumun üniversitelerden beklentisinin güçlü bir karşılığı olmalıdır. Beklentileri güçlü düzeyde karşılayan bir üniversite olmak için İstanbul Kültür Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Plan tüm ilgililere sunulmaktadır. 

Bu Stratejik Plan,  İstanbul Kültür Üniversitesi olarak, başta kurumsallaşma, kalite güvencesi ve tanınırlık olmak üzere temel kurumsal hedeflerimize ulaşmak için önümüzdeki yıllar içinde atacağımız adımları, hayata geçireceğimiz eylem planlarımızı içeriyor. Odaklı, fonksiyonel, güncel gelişmeleri hassasiyetle dikkate alan bir stratejik planı tüm ilgililere sunuyoruz. 

Stratejik planımız her akademik yılsonunda güncellenerek canlı tutulacaktır. Stratejik planda yer alan hedeflerin durumu, uygulamalardaki güncellemeler ve plana dâhil edilecek yeni unsurlar, güncellemenin temel unsurları olarak yer alacaktır.  

İstanbul Kültür Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı  

Prof. Dr. Erhan Güzel 
Rektör