Anketler

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), kurumsal iç değerlendirme sürecini yürütebilmek amacıyla, Rektör başkanlığında çalışan Kalite Komisyonu tarafından üniversitenin iç paydaşlarına yönelik (öğrenciler, akademik ve idari personel) her yıl bir dizi anket çalışması yapılmaktadır.

Öğrenci Memnuniyet Anketi, öğrencilerimizin üniversitemiz ve hizmetleri hakkındaki düşüncelerinin tespit edilmesi, çeşitli alanlardaki memnuniyetlerinin belirlenmesi amacıyla Öğrenci Yaşam Kariyer Mezun Danışma Birimi (ÖYKMDB) tarafından Nisan 2016 ve Ocak 2017’de uygulanmıştır. Kurum öğrencilerinin bakış açısıyla değerlendirilmesi, geliştirilecek alanların belirlenmesi ve buna bağlı olarak aksiyon planlarının oluşturulabilmesi için önemli bir bilgi kaynağı olarak öngörülmektedir. Öğrenci Memnuniyet Anketi genel olarak lisans öğrenimlerini sürdüren 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile ön lisans programlarının 2. sınıfına devam eden öğrencilere (7200 öğrenci) uygulanmıştır. Katılım oranı %38’dir  (2736 öğrenci). Hazırlık sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri, üniversite hayatını ve üniversitenin hizmetlerini yeterince deneyimleyemedikleri için anket dışı tutulmuşlardır. Öğrenci Memnuniyet Anketlerinden elde edilen görüşler, Çift Ana Dal öğrencileri, ilk 3000 bursluları ve Öğrenci Konseyi ile yapılan toplantılarında belirtilen ihtiyaç alanları ile uyum göstermektedir.

 İKÜ İÇ PAYDAŞLARA UYGULANAN ANKET YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

Anket Adı

Uygulanan Birimler/Kişiler

Uygulama Tarihleri

Kurumsal Değerlendirme Anketi

Akademik ve idari personel

Yılda bir kez, Bahar Yarıyılı sonu

AKTS Değerlendirme Anketi

Öğrenci

Öğrenci Merkezli Öğrenim (Bologna) geçiş süreci (2010) takip eden 3 yıl boyunca

Mezuniyet Öncesi Program Çıktılarına Ulaşma Anketi

Mezun durumunda olan öğrenciler

Her yıl

Ders Değerlendirme Anketi

Öğrenci

Her yarıyıl sonunda

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Öğrenci

Her yıl

 

 İKÜ DIŞ PAYDAŞLARA UYGULANAN ANKET YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

Anket Adı

 

Uygulanan Birimler/Kişiler

 

Uygulama Tarihleri

Kurumsal Dış Paydaş Anketi

 

Mezun, aileler, işverenler,

Üniversite ile ilgili ikili iş birliği

gerçekleştiren/gerçekleştirmekte

olan kurumlar

 

2016 akademik yılında uygulandı, her yıl devam ettirilecek, sonuçları  Rektörlük tarafından  değerlendirilerek sonraki dönem faaliyetleri için strateji oluşturmaktadır.