Üniversitemiz Deep Tech Talent INITIATIVE'ine Katıldı

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), EIT'nin Deep Tech Talent Initiative'ine katıldı. 

Deep Tech Initiative üyeliği ile;

- Eğitim girişimlerini platformda öne çıkararak uluslararası görünürlük kazanma,
- EIT ve Bilgi ve İnovasyon Toplulukları ile Pledge ortaklarının açık derin teknoloji çağrıları hakkında ilk bilgileri edinme,
- Sunulan ağ oluşturma fırsatlarından yararlanılması,
- Uluslararası ağlara ve proje gruplarına dahil olma şansı,
- Avrupa'nın derin teknoloji eğitimine ve beceri geliştirmeye odaklanan ilk bilgi merkezine katılarak derin teknoloji eğitimindeki en iyi uygulamalar hakkında daha fazla bilgi edinilmesi,
- Çevrim içi platformun yalnızca üyelere özel hizmetlerine erişilmesi.

EIT'nin Derin Teknoloji Yeteneği Girişimi, derin teknoloji öğrencilerinin kariyerlerini hızlandıracak kurslar sunmakta ve eğitimlerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Taahhütte bulunanlar, Deep Tech Talent Initiative tarafından hedeflenen kuruluşların çeşitliliğini yansıtmaktadır. Öğrencileri teknoloji becerileriyle ve bu bilgileri en önemli küresel sorunlara çözümlere dönüştürecek becerilerle donatmak için birlikte çalışacak olan eğitim sağlayıcıları, finansal destekçiler, işletmeler ve kar amacı gütmeyen ve kamu sektörü ortaklarının bir kombinasyonudur. 

Programlar, ortaöğretimden yükseköğretime ve daha fazla mesleki gelişim arayanlara kadar geniş bir yelpazedeki öğrencilere açık olacak. EIT ve ortakları ayrıca başta kadınlar olmak üzere teknoloji ve iş dünyasında dezavantajlı ve yeterince temsil edilmeyen gruplar için oyun alanını eşitlemek için çalışacaktır.

Deep Tech Talent Initiative hakkında: 

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün (EIT) Derin Teknoloji Yeteneği Girişimi, 2025 yılına kadar bir milyon Avrupalıyı derin teknoloji becerileri ve girişimcilik konusunda eğitecek. Bunu yapmak için EIT, ağını ve yeni ortaklarını bir araya getirerek geleceğin endüstrilerinin ön saflarında yer alacak en ileri alanlarda eğitim ve kurslar geliştirecek. Uzun vadeli hedef; iklim değişikliğiyle mücadele etmek, yeni tarımsal gıda sistemleri oluşturmak, daha yaşanabilir şehirler inşa etmek ve daha fazlası için yaratılan Avrupa inovasyon miktarını artırmaktır.

EIT, derin teknolojiyle ilgilenen ya da bu alanda faaliyet gösteren kuruluşları, The Pledge'e katılarak derin teknoloji eğitim programlarını şekillendirme ve yürütme konusunda kendisine katılmaya davet ediyor. Taahhüt aşağıdakilere açıktır:

- Eğitim ve öğretim kursları sunan ve yeteneklerin beceri kazanmasından ve yeniden beceri kazanmasından doğrudan sorumlu olabilecek eğitim ve öğretim kurumları.  
- Derin teknoloji kullanan veya geliştiren ve şirket içi eğitim, mentorluk, açık inovasyon yarışmaları ve diğer destek araçlarını sunabilen işletmeler.  
- Derin teknoloji eğitim ve öğretiminin finansmanı da dahil olmak üzere derin teknoloji inovasyonunu finanse eden risk sermayesi şirketleri veya melek yatırımcılar gibi finansman ortakları.  
- AB Üye Devletleri, diğer kamu ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi paydaşlar/çoğaltıcılar


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 06/05/2024 - 14:35