T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji ve Proje Destek Birimi Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi İlkeleri

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji Proje Destek Birimi, Üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla "T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji ve Proje Destek Birimi Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi İlkeleri”ni düzenledi. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan İlkeler, 10 Ocak 2019 tarih ve 2018-2019/11 sayılı senato toplantısında görüşülerek yürürlüğe girdi.

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji ve Proje Destek Birimi Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi İlkeleri