T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Hareket Analizi Uygulama, Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Kuruldu

Üniversitemiz bünyesinde, hareket bilimleri ve analizi ile ilgili tüm alanlarda eğitim öğretim, uygulama ve araştırma yapma olanağı sağlamak, hareket bozukluklarını tanımlamak ve bu tanımlara yönelik en etkili tedavi yöntemlerini ve önerilerini geliştirmek, danışmanlık hizmetlerini sağlamak, her düzeyde nitelikli bilim adamı ve sağlık personeli yetiştirmek, Üniversitemiz bünyesindeki diğer fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, araştırma ve eğitim merkezleriyle, yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, geliştirilen projeler ve patentlerle, ilgili alanlarda ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin uygulamalı eğitiminin kaliteli ve verimli yürütülmesine katkıda bulunmak amacı ile "T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Hareket Analizi Uygulama, Değerlendirme ve Araştırma Merkezi" kurulmuştur.