Prof. Dr. Nihal Sarıer'in Buluşu, İkinci Uluslararası Patent Tescilini Aldı

İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenlerimizden Prof. Dr. Nihal Sarıer, yürütücüsü olduğu 213M281 numaralı “TÜBİTAK 1001 Projesi”nin çıktısı olan ikinci uluslararası patent tescilini aldı.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin patent sahibi; Prof. Dr. Nihal Sarıer (İKÜ) ve Prof. Dr. Emel Önder Karaoğlu’nun (İTÜ) buluş sahipleri olarak yer aldığı “WEBS WITH COAXIAL NANOFIBER STRUCTURE, A TEXTILE PRODUCT CONTAINING THESE WEBS AND A PREPARATION METHOD THEREOF (KOAKSİYEL NANOLİF YAPILI AĞLAR, BU AĞLARI İÇEREN BİR TEKSTİL ÜRÜNÜ VE HAZIRLANMA YÖNTEMİ” başlıklı 2020 tarihli uluslararası patent başvurusu, WIPO (The World Intellectual Property Organization) tarafından patent olarak kabul edildi ve İngiltere ülke girişi tescil edildi.

Buluş Hakkında

Hocamızın patentlenen buluşu; düşük sıcaklık (T<18°C), normal sıcaklık (18°C<T<43°C) ve yüksek sıcaklık (43°C<T<70°C) bölgelerinde ısı yönetimi yapabilen koaksiyel nanolif yapılı ağlar, bu ağları içeren nanokompozit bir tekstil ürünü ve bu ürünün hazırlanma yöntemi ile ilgilidir. Bu patent kapsamında; farklı zincir uzunluklarındaki Yağ Asidi Esterlerinin (YAE) (alkil esterleri veya vinil esterleri) öz olarak, poli(akrilo nitril) (PAN) ve polimetakrilik asit-ko-etil akrilat (PMEA)’ın kabuk olarak kullanıldığı, ısı kapasiteleri 36–110 Jg-1 mertebesinde olan, lif çapları 270 – 300 nm aralığında değişen, düzgün, silindirik, termal çevrim yapabilme özelliği olan, aynı zamanda termal ve kimyasal olarak kararlı, ince, esnek, mekanik dayanımı olan koaksiyel nanolif yapılı ağlar üretilmiş, nanolif yapılı ağları içeren tekstil esaslı kompozitler hazırlanmıştır. Düşük sıcaklık aralığında YAE içeren nanokompozitlerin soğuk tedarik zincirinde taşıma ve depolamada sıcaklık kontrollü ambalajlama malzemesi olarak kullanılma potansiyelleri yüksektir. Bunlar şöyle sıralanabilir; belirli bir sıcaklığın altında (2oC<T<18 oC) depolanması ve taşınması gereken ilaç, kan ve kan türevleri, serum gibi tıbbi ürünler ile biyomedikal ürünlerin taşıma kutularında iç ambalaj malzemesi olarak kullanılabilir. Dondurma, pişirilmiş balık ve et gibi hazır gıdalar ile soğuk içeceklerin saklama ve taşıma kaplarında (T<0oC) kullanılabilir. Diğer önemli bir uygulama alanı biyoteknoloji olabilir. Soğuk tedavi malzemeleri yapılabilir. Normal sıcaklık aralığında, FDM içeren nanolif yapılı kompozitlerin termal konfor amacı ile kullanılma potansiyelleri yüksektir. Bunlar şöyle sıralanabilir; Termal terapiye yönelik biyomedikal malzeme, giyilebilir termal sensörler, soğuk ve sıcak iklim sporcu, asker, açık havada çalışanlar için kişisel koruyucu donanım giysileri. Yüksek sıcaklık aralığında FDM içeren nanolif yapılı kompozitlerin ısı depolama amacı ile kullanılma potansiyelleri yüksektir. Bunlar şöyle sıralanabilir; çok sıcak iklimler için giysi sistemleri, güneş enerjisi panelleri, termoelektrik sistem tasarımları ve elektronik devre korumaları. Bu nanokompozitler ayrı ayrı kullanılabileceği gibi farklı sıcaklık aralıklarında işlevsel olan PAN-YAE veya PMEA-YAE veya genelde Polimer -YAE nanoağ içeren kompozitler birleştirilerek de binalarda, çadır ve benzeri barınma yerlerinde,  araba ve uçak gibi taşıtlarda, sıcaklık kontrollü taşımacılıkta, medikal uygulamalarda kullanılabilir.

Saygıdeğer hocamızı bu kıymetli çalışması için tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.


Son Güncelleme Tarihi: Sa, 02/04/2024 - 10:48