“Öğrencilere ve Akademik Kadroya İlişkin Etik Kodlar” Webinarları 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00’da “Akademik Kadroya Yönelik Etik Kodlar” ve saat 17.00’de “Öğrencilere Yönelik Etik Kodlar” başlıklı webinarlar gerçekleştirildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ali Şen, İşletme Bölümü akademisyenlerimizden Prof. Dr. Mahmut Paksoy ile Dr. Öğr. Üyesi Murat Taha Bilişik, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğretim elemanlarımızdan Arş. Gör. Şerif Yüksel ile Arş. Gör. Yeşim Akbinar Dikici ve Girişimcilik Bölümü öğretim elemanlarımızdan Arş. Gör. Mustafa Bekmezci’nin konuşmacı olarak katıldıkları webinarların moderatörlük görevini Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü akademisyenlerimizden Doç. Dr. Çiğdem Kaya üstlendi. 

“Akademik Kadroya Yönelik Etik Kodlar” webinarının kaydını izlemek için… 

“Öğrencilere Yönelik Etik Kodlar” webinarının kaydını izlemek için…