Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrencilerimiz “Nörodejenerasyon ve Nörorejenerasyon Çalıştayı”na katıldı

İKÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerimiz, 4-5 Mayıs tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi’nde (İstanbul-Tuzla) düzenlenen “Uluslararası Katılımlı Nörodejenerasyon ve Nörorejenerasyon Çalıştayı”nda poster sunumlarını başarı ile gerçekleştirdiler.

İKÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerimizden;

Filiz Ayrangöl, Merve Uysalol ve Pelin Tuğlu, Doç. Dr. Pınar Obakan Yerlikaya danışmanlığında hazırladıkları bitirme projeleri kapsamında “Epibrassinolidin Taupati modeli SH-SY5Y Hücrelerinde Anti-Nörodejeneratif Etkilerinin Modellenmesi”,

Yüksek Lisans tez döneminde bulunan Orçun Okumuş, Doç. Dr. Pınar Obakan Yerlikaya danışmanlığında hazırladığı “Epibrassinolidin Alzheimer Hastalığı Modeli PC12 Hücrelerinde Anti-Nörodejeneratif Etkisi”,

Yağmur Çelik ve Selay Tornacı, Doç. Dr. Ajda Çoker Gürkan danışmanlığında hazırladıkları bitirme projeleri kapsamında “Büyüme Hormonu’nun SH-SY5Y Nöroblastoma Hücrelerinde Rotenon’a Karşı Potansiyel Koruyucu Rolünün Hücre Sağ Kalım ve Otofajik Yolak Üzerine Etkisinin İrdelenmesi”

Sena Sever ise "Triptolide’in Nörokoruyucu Etkisinin In vitro Parkinson Hastalık Modelinde İrdelenmesi”,

başlıklı posterlerinin sunumlarını, 4-5 Mayıs tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi’nde (İstanbul-Tuzla) düzenlenen “Uluslararası Katılımlı Nörodejenerasyon ve Nörorejenerasyon Çalıştayı”nda başarı ile gerçekleştirdiler.


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 28/05/2018 - 10:45