Kültür-Ekonomi Konuşmaları “Geleceğin Ekonomilerinde Yetenek Yönetimi”

İktisat Bölümü, Kültür Ekonomi Konuşmaları kapsamında 12 Mart Salı günü Basın Ekspres yerleşkesi Seminer Salonu’nda ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı’nın konuşmacı olduğu “Geleceğin Ekonomilerinde Yetenek Yönetimi” başlıklı bir seminer gerçekleştirdi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte; geleceğin yetenekleri ve meslekler, dijitalleşen rekabet ortamı, esnek çalışma modelleri, iş yaşamında işveren-çalışan arasında nesil farkları, kuşak çatışmaları, farklılaşan çalışma dinamikleri ve beklentiler, meslek seçiminde kurum imajı gibi etkenler konuşuldu.

İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sinan Alçın’ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide, öğrencilere kendi yetenekleri ve odaklarına uyumlu mesleklerle entegre kurum seçimi önerisinde bulunulurken yeni neslin günümüz iş yaşamında yaratıcılık ve motivasyon odağında hareket ettiği belirtildi. İş dünyasına girmeden önce gerekli donanımların elde edilmesi, staj olanaklarından yararlanması ve iş ilişkilerinin mezuniyet öncesi geliştirilmesi gibi öneriler verildi.

Ayrıca veriye dayalı gerçekçi kararlar ile sürekli öğrenmeye açık olmak, değişen trendlere uyum sağlamak, yenilikçi yaklaşımlar benimsemek, teknolojiye adaptasyon ve temel yeteneklerin çapraz yeteneklerle desteklenmesi gibi unsurların işe alımlarda adayları öne çıkarttığı ve bu doğrultuda mezuniyet öncesi gerekli planlamanın yapılmasının önemi öğrencilerimize aktarıldı.