İKÜ TÜBİTAK 2020 GYÜE İlk 50 Listesine Girdi

Üniversitemizin Değerli Akademik ve İdari Kadrosu,

Değerli meslektaşlarım,

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan "2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" sonuçları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından bugün (5/11/2020) açıklandı. 

GYÜ Endeksinde ‘bilimsel teknolojik araştırma yetkinliği’, ‘fikri mülkiyet havuzu’, ‘işbirliği ve etkileşim’ ile ‘ekonomik katkı ve ticarileşme’ olmak üzere dört boyutta 22 göstergeye göre yapılan sıralamada İstanbul Kültür Üniversitemiz ilk 50 listesine girmeyi başarmıştır. 

Öğretim üye sayısı 50'nin üzerinde olan 185 üniversiteden toplanan 1 milyon veri setinin TÜBİTAK öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, TAGEM, TTGV, TÜBA, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Üniversitelerin de aralarında bulunduğu 282 kurumun katkılarını sunması ile 9 aylık bir çalışmayla hazırlanan GYÜE 2020 ilk 50 listesinde Üniversitemiz İKÜ ile birlikte 16 vakıf üniversitesi ve 34 devlet üniversitesi yer almıştır. Üniversitemizin 2018-2022 Stratejik Planında dört ana amaç arasında yer alan  “GİRİŞİMCİ YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE VE TOPLUMLA ENTEGRASYON AMAÇ 2: Araştırma başarımını artırmak; girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında ilerlemek.” şeklinde ifade edilen GYÜ amacımıza ulaşma sürecinde GYÜ endeksinde  ilk 50’de yer almak çok önemli bir gelişme olarak değerlendirilmelidir.  

Bu sürece ‘bilimsel teknolojik araştırmaları’, ‘fikri mülkiyet çalışmaları’, ‘iş dünyası ile işbirliği ve etkileşim’ ile ‘ekonomik katkı ve ticarileşme’ başlıkları altında katkıda bulunan akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi, mezunlarımızı, sürece  teknik ve yönetsel katkı sağlayan tüm akademik ve idari kadromuzu ve yöneticilerimizi tebrik ediyor, eğitim-öğretim faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm alanlarda girişimci ve yenilikçi yaklaşımımızı ve çabalarımızı sürdüreceğimiz yeni süreçte başarı ve esenlik diliyorum. Sevgi ve saygılarımla.


Prof.Dr. Nihal SARIER

Rektör Yardımcısı
Teknoloji ve Proje Destek Birimi Başkanı


Mütevelli Heyet Başkanımız ve Rektörümüzün GYÜ Endeksine İlişkin Mesajları

Değerli Çalışma Arkadaşlarımız, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 5 Kasım 2020 tarihinde kamuoyu ile paylaştığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından (TÜBİTAK) yayınlanan "2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" (GYÜE) sonuçları Kültür Ailesi olarak hepimizi onurlandırdı. 

“Bilimsel teknolojik araştırma yetkinliği’, ‘fikri mülkiyet havuzu’, ‘işbirliği ve etkileşim’ ile ‘ekonomik katkı ve ticarileşme’ olmak üzere dört boyutta 22 göstergeye göre yapılan sıralamada Üniversitemiz ilk 50 listesinde yer aldı. 

Küresel düzeyde mücadele verdiğimiz böylesine zor bir dönemde başarı her zamankinden çok daha anlamlı. Stratejik planımızın ana başlıkları arasında yer alan girişimci ve yenilikçi üniversite kavramları için gösterdiğimiz eforun bir çıktısı olan bu başarı; ortak bir emeğin, amaçlarımıza ilişkin farkındalığımızın, eğitim-araştırma-toplumsal sorumluluk misyonumuza her koşulda bağlılığımızın bir ispatıdır.  

14 vakıf üniversitesi ve 36 devlet üniversitesinin yer aldığı GYÜ Endeksindeki yerimizin her geçen yıl yükseleceğine yürekten inanıyoruz. Bu başarıda emeği geçen Rektör Yardımcımız ve Teknoloji ve Proje Destek Birimi Başkanımız Prof. Dr. Sayın Nihal Sarıer’i, Kültür’ün akademik ve idari kadrosundaki değerli çalışma arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi ve mezunlarımızı en içten dileklerimizle kutluyor, başarılarımızın devamını diliyoruz. 

Teşekkürlerimizle, 

Dr. Bahar Akıngüç Günver                     Prof. Dr. Erhan Güzel 
Mütevelli Heyet Başkanı                                Rektör 


İKÜ, ‘2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde İlk 50'de!

 Üniversitemizin, TÜBİTAK 2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde ilk 50’de yer almasına dair habere Dünya, Posta, İstanbul ve Önce Vatan gazeteleri ile çeşitli web portallarında yer aldı.

milliyet

Girişimci Üniversiteler Arasında Kimler Yer Aldı?

Milliyet (Haber için  )

posta

İKÜ İlk 50'de Gİrişimci ve Yenilikçi
 

Posta (Haber için  )

dünya gazetesi

Türkiye'nin en Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteleri?

Dünya (Haber için  )

istanbul gazetesi

İKÜ 2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Endeksinde Yer Aldı

İstanbul (Haber için  )

vatan

İKÜ 2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Endeksinde Yer Aldı

Önce Vatan (Haber için  )

Başlık URL
Girişimci üniversiteler arasında kimler yer aldı? http://www.milliyet.com.tr/egitim/girisimci-universiteler-arasinda-kimler-yer-aldi-6353634
İKÜ ilk 50'de! Girişimci ve yenilikçi http://www.posta.com.tr/iku-ilk-50de-girisimci-ve-yenilikci-2286573
İstanbul Kültür Üniversitesi, TÜBİTAK 2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde ilk 50'de https://www.yenisafak.com/gundem/istanbul-kultur-universitesi-tubitak-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universite-endeksinde-ilk-50de-3574338
İKÜ '2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde yer aldı http://www.dha.com.tr/egitim/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universite-endeksinde-yer-aldi/haber-1796555
İKÜ, 2020 Yılı girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksinde yer aldı      https://www.habertuber.com/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universiteler-endeksinde-yer-aldi-06112002.html
İKÜ '2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde yer aldı http://www.netmedya.com/?sayfa=haber&id=13717760
İKÜ, 2020 Yılı girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksinde yer aldı https://www.bagimsizbasin.com/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universiteler-endeksinde-yer-aldi-06112002.html
İKÜ '2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde yer aldı https://www.sondakika.com/haber/haber-iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universite-13717760/
İKÜ, 2020 Yılı girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksinde yer aldı     https://yorumsuzgundem.com/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universiteler-endeksinde-yer-aldi-06112002.html
İKÜ '2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde yer aldı http://www.istanbulgazetesi.com.tr/istanbul/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universite-endeksinde-h49247.html
İKÜ, 2020 Yılı girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksinde yer aldı https://www.nevargundemde.com/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universiteler-endeksinde-yer-aldi-06112002.html
İKÜ, 2020 Yılı girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksinde yer aldı https://www.newsgazette.ru/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universiteler-endeksinde-yer-aldi-06112002.html
İKÜ '2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde yer aldı https://www.haberler.com/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universite-13717760-haberi/
İKÜ, 2020 Yılı girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksinde yer aldı     https://www.newsandnews.gr/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universiteler-endeksinde-yer-aldi-06112002.html
İKÜ, 2020 Yılı girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksinde yer aldı http://gundemdenevar.com/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universiteler-endeksinde-yer-aldi-06112002.html
İKÜ, 2020 Yılı girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksinde yer aldı https://haberver.me/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universiteler-endeksinde-yer-aldi-haberi/
İKÜ, 2020 Yılı girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksinde yer aldı  https://www.egitim-ogretim.com/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universiteler-endeksinde-yer-aldi-06112002.html
İKÜ '2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde yer aldı http://www.telehaber.com/haberler/haber-13717760/
İKÜ '2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde yer aldı https://sondakika.cc/2020/11/06/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universite-endeksinde-yer-aldi/
İKÜ, 2020 Yılı girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksinde yer aldı      http://piyasanindurumu.com/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universiteler-endeksinde-yer-aldi-06112002.html
İKÜ, 2020 Yılı girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksinde yer aldı https://hibya.com/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universiteler-endeksinde-yer-aldi-06112002.html
İKÜ, 2020 Yılı girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksinde yer aldı https://www.olaynerde.com/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universiteler-endeksinde-yer-aldi-06112002.html
İKÜ '2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde yer aldı https://www.haberofisi.com.tr/tr/haberler/dha/egitim/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universite-endeksinde-yer-aldi-FD0H2al99Kbg
İKÜ, 2020 Yılı girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksinde yer aldı https://www.onlinebasin.net/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universiteler-endeksinde-yer-aldi-06112002.html
İKÜ '2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde yer aldı https://pgnhaber.com/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universite-endeksinde-yer-aldi/
İKÜ, 2020 Yılı girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksinde yer aldı https://www.habercekat.com/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universiteler-endeksinde-yer-aldi-06112002.html
İKÜ, 2020 Yılı girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksinde yer aldı     https://www.efajans.com/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universiteler-endeksinde-yer-aldi-06112002.html
İKÜ '2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde yer aldı https://www.haberso.com/haber/5680294/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universite-endeksinde-yer-aldi
İKÜ, 2020 Yılı girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksinde yer aldı https://www.haberbulhaber.com/iku-2020-yili-girisimci-ve-yenilikci-universiteler-endeksinde-yer-aldi-06112002.html

2020 Yılının En Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteleri Açıklandı

Bakan Varank

TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan 2020 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin bu yıl dokuzuncusunun açıklandığını ifade eden Bakan Varank, “Endeks çalışmaları, bugün başta üniversitelerimiz olmak üzere kamuoyu tarafından merakla beklenen bir sıralamaya dönüştü” diye konuştu.

Endeks, üniversitelerin eğitim kalitesini göstermiyor

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin, üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste veya en başarılı üniversiteyi ortaya koyan bir sıralama olmadığını vurgulayan Varank, şöyle devam etti: “Endeks kapsamında dikkate alınan, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performansları. Bu sıralamayı yaparak, üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasını böylelikle girişimcilik ekosisteminin gelişmesini hedefliyoruz.

Varank, girişimci ve yenilikçi üniversite ile bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip olan, bu yetkinliği yerel, ulusal ve uluslararası yenilik aktörleriyle kurduğu iş birliği ve etkileşim yolu ile ekosistemin yararına sunabilen üniversitelerin kast edildiğini dile getirdi.

Varank, şöyle devam etti: “Girişimci ve yenilikçi üniversite ile sunduğu mentörlük ve danışmanlık hizmetleriyle yeni iş fikirlerinin olgunlaşmasını, hayata geçirilmesini sağlayan bir ortam sunan, kazandırdığı girişimcilik ruhuyla risk alabilen bireyler yetiştiren, sağladığı ekonomik katkı ve yaygınlaştırdığı yenilik kültürü ile bölgesel ve ulusal kalkınmada itici role sahip olan üniversiteleri kastediyoruz.”

TÜBİTAK, girişimcilik ekosistemini hareketlendirdi

Üniversitelerimiz bünyesinde son yıllarda girişimcilik ve yenilikçiliğe dair önemli adımlar atıldığına işaret eden Varank, “Özellikle TÜBİTAK’ın bu alanda verdiği önemli desteklerin de katkısıyla, akademide girişimcilik ekosistemi ciddi bir atılım ve hareketlilik içinde. Elbette bu iş arz-talep işi. Gençlerimiz de artık kendi işlerini kurmanın, girişimci olmanın hayallerini kuruyor. Şimdi bakın dünyaya, geleceğe, teknolojiye yön verenler hep girişimciler, yeniliğin peşinde koşanlar. Bu sebeple akademisyen ve araştırmacılar da artık çalıştıkları kurumlarda girişimciliğe, yenilikçiliğe dair fırsat ve kaynakların olduğu yerlerde toplanıyor. Dolayısıyla artık üniversitelerimiz için, girişimci ve yenilikçi olmak bir tercih meselesi değil, bir zorunluluk” diye konuştu.

Endeks nasıl hazırlanıyor?

Girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi sıralamasının nasıl hazırlandığına dair bilgi veren Bakan Varank, “Öğretim üye sayısı 50'nin üzerinde olan 185 üniversitemizden toplanan 1 milyon hücrelik veri seti 9 aylık yoğun ve titiz bir çalışmayla değerlendirilmiştir. TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen bu çalışmaya, Bakanlığımız, YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, TAGEM, TTGV, TÜBA, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerimizin aralarında bulunduğu 282 kurum katkılarını sunmuştur" ifadelerini kullandı.

Endeks metodolojisinde değişiklik

Bu yıl üniversite performanslarının daha etki ve çıktı odaklı bir yaklaşımla ölçülebilmesini sağlamak adına, endeks metodolojisinde çeşitli değişikliklere gidildiğini ifade eden Bakan Varank, en önemli değişiklik olarak sistemin çıktısını ölçen “Ekonomik Katkı ve Ticarileşme” boyutunun ağırlığının %40’a çıkarılması olduğunu vurguladı. Ayrıca göstergelerdeki niteliği artırmak adına metodolojide iyileştirmeler yapıldığını ifade eden Varank, kullanılan göstergeler, ağırlıklar ve yönteme ilişkin detaylı bilgilere TÜBİTAK’ın web sayfasından ulaşılabileceğini aktardı.

Bakan Varank, “Nihayetinde bu seneki endeksimizde, ‘bilimsel teknolojik araştırma yetkinliği’, ‘fikri mülkiyet havuzu’, ‘işbirliği ve etkileşim’ ile ‘ekonomik katkı ve ticarileşme’ olmak üzere dört boyutta 22 göstergeye göre sıralamamızı yaptık” diye sözlerine ekledi.