İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni 

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni; Mütevelli Heyet Başkanımız Dr. Bahar Akıngüç Günver, Rektörümüz Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe ve Prof. Dr. Gülce Öğrüç Ildız ile akademik-idari kadro ve öğrencilerin katılımıyla 28 Eylül 2022 Perşembe günü saat 10.00’da Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Rektörümüz Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, Mütevelli Heyet Başkanımız Dr. Bahar Akıngüç Günver ve İKÜ İklim Elçisi & Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı yüksek lisans programı öğrencisi Selen Gezer’in açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan davetli konuşmacı Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, “Hayattan Öğrendiklerim” başlıklı konuşmasını yaptı.

Prof. Dr. Hanife Öztürk AkkartalRektörümüz Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, Kültür Ailesi’ne bu sene katılan öğrencilere yaşamlarında yeni bir sayfanın açıldığını söyleyerek, bu yolculukta İstanbul Kültür Üniversitesi’ne güvendikleri için teşekkür etti. Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, “Kültür Koleji Vakfı’nın kurucusu olduğu üniversitemiz, eğitiminin yanı sıra bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif açıdan alternatif bir deneyim ve diyalog ortamı sunar. Bunun yanı sıra Kültür’de öğrenen ve aktaranlar arasındaki sinerji, hiyerarşiden bağımsız, özgür ve katılımcı bir iletişimden doğar. Kültür’deki üniversite yıllarınızda hocalarınızla kuracağınız bağ mesleğinizde ve yaşamınızda size ilham kaynağı olacaktır. 8 Fakülte ve 2 Meslek Yüksekokulumuzda sunulan eğitim deneyiminizin yanı sıra öğrenci kulüpleri, üniversitemizde akademik eğitimle eşgüdümü yüksek uygulama ve araştırma merkezlerimizin size sunduğu imkânları araştırmanızı öneriyorum. Öğrenci kulüpleri, spor ve sanat etkinlikleri, toplumsal fayda üretecek, yaşama dokunacak gönüllü çalışmalara da zaman ayırın. Üniversite yaşamının size sunduğu ayrıcalıklar içinde akademik eğitim çok önemli bir başlık olmakla birlikte araştırma ve toplumsal sorumluluk çalışmaları alanında da donanımınızı artırın. 2022-2023 yılında Ataköy yerleşkemizde faaliyetlerine başlayan Tasarım Fabrikamız, Teknoloji ve Transfer Ofisimiz, Avrupa ve Kariyer İşgücü Birimimiz, profesyonel ve mesleki gelişimde yanınızda olacaktır. Eğitim-öğretim yaşamında derslerinizin yanı sıra yaşam, kariyer ve iş dünyası ile ilişkiler noktasında daire başkanlıklarımızla da daima iletişim halinde olmanızı, olası bir çözüm arayışı noktasında destek istemekten çekinmemenizi rica ediyorum. Türkiye’de vakıf üniversitelerinin kimliği ve gelişimi halen, özel üniversite kavramıyla yorumlanmaktadır. Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İstanbul Kültür Üniversitesi, değerleriyle güçlü, köklü ve nitelikli bir vakfın, Kültür Koleji Eğitim Vakfı’nın kurucusu olduğu bir vakıf üniversitesidir. Eğitimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi başta olmak üzere, araştırma, başarının desteklenmesi ve yüreklendirilmesi için vakfımız üniversitemiz gençliğinin yanında olacaktır.  2022-2023 Akademik Yılı’nda ailemize katılan yeni öğrencilerimizi, Kültür ruhunu içselleştirerek üniversite eğitimini başarıyla sürdüren gençlerimizi, değerli mezunlarımızı ve mensuplarımızı saygı ve sevgilerimle selamlarken, yeni dönemin sağlık ve başarıyla devamını diliyorum.” şeklinde konuştu. 

Dr. Bahar Akıngüç GünverMütevelli Heyet Başkanımız Dr. Bahar Akıngüç Günver ise, tüm Kültür Ailesi’ne sağlıklı ve başarılı bir yıl dileyerek başladığı konuşmasında, “İstanbul Kültür Üniversitesi olarak geçtiğimiz akademik yıl 25’inci kuruluş yıldönümümüzü geride bıraktık. 2 gün önce Kültür Koleji’nin 63. yılını kutladık. Işığı çoğaltmak, sevgi ve aile sıcaklığı, ezberi bozma, gericilikle mücadele edip eğitimde Atatürkçü düşünce ve aydınlanmanın kalesi olmak… İşte Kültür’ün manifestosu. Bununla birlikte 2022-2023 Akademik Yılı bizim için çok anlamlı bir tarihi Cumhuriyetin 100’üncü yılını ifade ediyor. Bu nedenle heyecanımız ve sorumluluğumuz çok büyük. Sizler, özkaynaklarıyla bağımsız, güçlü, Cumhuriyet’in ve Atatürk ilkelerinden gücünü alan Kültür Koleji Vakfı’nın kurucusu olduğu çeyrek asırlık bir üniversitenin öğrencilerisiniz. Bugün kimliğini, gelecekte ise diplomasını taşıyacağınız üniversitenizin yaşamınıza katacağı değerleri, zaman içinde çok daha derinden hissedeceksiniz. Hak ve özgürlüklere saygılı, demokratik düşünceyi ve katılımı destekleyen, eğitimde, araştırmada bağımsızlığı ön planda tutan Kültür Ailesi’nin en genç üyeleri olarak öğrenciliğiniz süresince bizler de tüm olanaklarımızla yanınızda olacağız. Üniversiteler tarihleri boyunca; ezber bozan, aykırı düşünen, araştırmaya, öğrenmeye, sorgulamaya tutkuyla adanmış bireylerin varlık gösterdiği adresler olmuştur. Dünyanın orta ve uzun vadede tarihini yeniden şekillendiren pek çok bilimsel, toplumsal ve ekonomik gelişmeye zemin oluşturmuşlardır. Bu oluşumun temeli akademisyenler ve öğrenciler arasındaki entelektüel sinerjidir. Üniversitede kurulan güçlü bir hoca ve öğrenci ilişkisi başta kariyer yolculuğunuz olmak üzere yaşamınızın pek çok alanında size güç verecektir. Üniversite çatısı altında hoca ve öğrenci arasındaki entelektüel bağ, duygusal paydaşlık, mesleki alışveriş yaşadığımız çağda çok daha değerli. Çünkü her anlamda sınavlar çağı diyebileceğimiz bir dönemdeyiz. Krizler ve riskler karşısında umudu, dayanışmayı, uygarca mücadele edebilme ruhunu korumaya çalışıyoruz. Bu çalışma süreci ise olağanüstü bir fiziksel ve ruhsal efor gerektiriyor. Farklı yaş ve meslek gruplarının deneyimi ve bilgeliği burada en büyük rehberimiz. Kurucu Vakfımızın ilham kaynağı olan 63 yıllık Kültür Koleji ve üniversitemiz, deneyimi itibarıyla gerçek anlamda bir Kuşaklar Okuludur. Tüm yaş kuşaklarını aynı çatı altında buluşturan üniversitemizde birlikte çalışma kültürünü, dayanışma ruhunun gücünü de hissedeceksiniz. Her insanın yaşıyla, yaşanmışlığıyla, deneyimiyle, hafızasıyla, tanıklığıyla başlı başına bir ekol, üniversitenin ise bir kültür olduğunu burada tecrübe edeceksiniz. Üniversite yolculuğunuzda hepinize başarılar diliyor, eğitimde Kültürü tercih ettiğiniz için Kurucu Vakfımız Kültür Koleji Vakfı ve üniversitemiz adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

Dr. Bahar Akıngüç Günver, Kültür Ailesi’nin akademik ve idari kadrosuna hitaben ise “Ülkeye, dünyaya ve insana dair deneyimlerinize gençlerin her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var.  Bugünün zorlu koşullarında akademik eğitimin gençler için ifade ettiği anlam da değişiyor. Evet, teknoloji çok gelişti. Zaman ve mekân kavramlarını yeniden tarif ediyoruz. Ancak iletişim, etkileşim, yapıcı bir diyalog, yüz yüze ilişkilerin insan yaşamında tuttuğu yer tartışmasız bir değere sahip. Pandemi bu konuda, çok büyük bir deneyim oldu. Sizler öğrencilerimiz için çok değerli birer rol modelsiniz. Öğrencilerinize sunacağınız mentorluğun önemi tartışmasız. Tüm idari ve akademik sorumluluklarınızın yanı sıra gençlerimiz için mentorluk misyonunuzu da hassasiyetle sahipleneceğinize şüphem yok. Gençlerle kurduğunuz entelektüel bağın cesaret ve ilham verici olması her şeyden önemli. Sınavlar aşılır, projeler tamamlanır, dersler yapılır. Esas olan bütün bunların yanında neler sunabildiğimiz. Dostluk, rehberlik, paylaşım, dayanışma, hakikati arayış tutkusunun canlı tutulması, öğrenme heyecanının korunması ve belki de önemlisi değerlerimizin kıymetini bilmek. Burada sahip olduğumuz tüm akademik birikimin yanı sıra Kültür’ün en önemli değeri aile olma bilincidir. Kültür, tüm değerleriyle bir ailedir.” dedi. 

Mütevelli Heyet Başkanımız, sözlerini şöyle tamamladı: “Son olarak yeni akademik yıl açılış törenimizin anlam duygusunu pekiştiren, Kültür dostu diyebileceğimiz isimlerin başında gelen, çok değerli bir konuğumuz da bugün bizimle. Kültür Koleji Ortaokulu’nda öğrenci iken Rehberlik ve Ahlak Kültürü dersinde hocamız olan Prof. Dr. Acar Baltaş bugün davetli konuşmacımız olarak törenimizi onurlandırdı. Hocam Acar Baltaş hoca-öğrenci ilişkisinin önemi, rol model ve ilham verici olma hepsinden önemlisi değerlerle ilgili farkındalık açısından bana çok şey katmıştır. Bu vesileyle değerli hocam Acar Baltaş’a bugün burada bizlerle olduğu için şükranlarımı sunuyorum. 2022-2023 Akademik Yılı’nın hepimiz için sağlıklı, huzurlu, başarılı geçmesini diliyorum.” 

İKÜ İklim Elçisi Selen Gezer ise, iklim krizinin önemine değinerek herkesin üzerine düşen sorumlulukları açıklarken, Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonunu “Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu, iklim değişikliği politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmiş; enerji verimliliğini yaygınlaştırmış; temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmış; iklim değişikliğiyle mücadeleye özel şartları çerçevesinde aktif katılım sağlayan ve yüksek yaşam kalitesiyle refahı tüm vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile sunabilen bir ülke olmaktır.” ifadelerini kullandı. Gezer, “Hayatımızın her alanında gelişip, değişip, iyileşirken ilham aldığımız doğanın bizler için önemini bilerek, gerekirse kendi ihtiyaçlarımızın devamlılığı için yaşam tarzımız içerisinde harmanlayarak gelişmemiz gerekmektedir. Türkiye, iklim krizinin etkilerinin artacağı süreçte; dünyadaki avantajlı konumunun farkında olarak politika ve stratejilerini öngörülerle inşa etmelidir. Ülkenin geleceği olarak biz öğrencilere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.” diyerek sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Acar BaltaşAçılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Prof. Dr. Acar Baltaş, “Hayattan Öğrendiklerim” başlıklı konuşmasında hayatın tamamen mutluluktan ibaret olmadığını, böyle bir hayatın eksik ve hikâyesiz kalacağını ifade etti. Günümüzde mutluluğun haz ile karıştırıldığını, anlık ve geçici tatminlerin peşinden sürüklenildiğini söyleyen Baltaş, başarılı bir hayatın dayanıklılık ve özyeterlilik üzerine kurulabileceğini belirterek, sosyal hayatta bağ kurmanın ve insanlara kendilerini önemli hissettirmenin sosyal ilişkilerin temelini oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca yaygın olarak yanlış kullanıldığını belirttiği “özgüven” kavramını irdeleyen Baltaş, insanların özgüvenli oldukları için başarılı oldukları inancının yanlış olduğunu, aksine insanların başarılı oldukları için özgüvenli olduklarını söyledi. Bu özgüvenin de muhakkak karşılığının olması gerektiğini kaydeden Baltaş, temelsiz ve karşılıksız, sunî bir özgüvenin, diğerlerini önemsemeyen bir anlayışın sosyopati göstergesi olduğunu ifade etti. Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, sözlerini iyi insan olmaya gayret etmek gerektiğini belirterek sonlandırdı.

Rektörümüz Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal ve Mütevelli Heyet  Başkanımız Dr. Bahar Akıngüç Günver, ufuk açıcı konuşmalarından ötürü Prof. Dr. Acar Baltaş’a çiçek ve Atatürk tabağı armağan ederek teşekkür ettiler.