İstanbul Kültür Üniversitesi "4. İstanbul Tasarım Bienali"nde 

İstanbul Kültür Üniversitesi, 4. İstanbul Tasarım Bienali’nde bu yıl bienalin altı temasından biri olan ve Arter’de yer alan Dünya Okulu’nun tema sponsorluğunu üstleniyor. Geleneksel tasarım etkinliklerinin zaman ve mekân anlayışını esneterek yılın tümüne yayılacak programıyla 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin bu yılki teması Okullar Okulu!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 22 Eylül-4 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen bienal, nitelikli araştırma ve deneye olanak tanıyan, kent ve ötesinden güncel gelişmeleri öğrenime dâhil eden, üretken, süreç odaklı bir eğitim ve tasarım platformu olmayı hedefliyor. Okullar Okulu, tasarımın, bilginin ve küresel bağlantılılık hâlinin günümüz İstanbul'unda ve ötesinde oynadığı rol üzerine düşünebilmek için çeşitli eğitim stratejilerini kullanan, sınayan ve gözden geçiren, çok platformlu bir bienal olacaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi, Tasarım Bienali’nde bu yıl bienalin altı temasından biri olan ve Arter’de yer alan Dünya Okulu’nun tema sponsorluğunu üstleniyor. Akdeniz ve göç konularını farklı biçimlerde işleyecek olan Dünya Okulu’nun atölyeleri, Arter’in yanı sıra eş zamanlı olarak Uydu Mekân olan İKÜ'de gerçekleştirilecek. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Açılış Etkinliği

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) 2018-2019 Sanat Yılı ve İstanbul Tasarım Bienali Etkinlikleri, 24 Eylül tarihinde saat 17.00’de "Göçün Kültürü/Kültürün Göçü" temasıyla alanında önemli isimlerce Salon İKSV'de gerçekleştirilecek olan bir panelle açılacaktır. Panel programında İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, İGAM İltica ve Göç Çalışmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Prof. Dr. İpek Akpınar yer alacaktır. 

Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin gerçekleştireceği "Göç Kültürü ve Sanat" sergisinde, Nuri İyem, Levent Arşiray, Temür Köran, İpek Duben, Çağrı Saray, Burcu Ürgüt ve Ragıp Basmazölmez’in eserleri sergilenecektir. Mimarlık Fakültesi ise "Göç Kültürü ve Mekân" sergisinde yurtiçinde ve yurtdışında farklı üniversitelerden mimarlık öğrencilerinin işlerine yer verecektir. Bu iki sergi 26 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında Üniversitemizde ziyarete açık olacaktır.

Arter: Dünya Okulu Atölyeleri

Bienal kapsamında Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi çeşitli atölyeler düzenleyecek.

Mimarlık Fakültesi’nin 28-29 Eylül tarihindeki “Acil Durumda Barınak Tasarımına Yönelik Malzeme Denemeleri” başlıklı atölyede 3 ayrı öğrenci grubunun farklı güncel malzemeler kullanarak gerçekleştireceği tasarımlar ile ‘göç ve afet durumu sonrası daha iyi ve konforlu yaşam alanları’ üretmeleri beklenmektedir. Bu çalışmanın olası durumlar sonrasında insanların barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik diğer çalışmalara bir kaynak olması hedeflenmiştir.

Bu atölyenin sonucunda katılımcı öğrencilerin ve ziyaretçilerin toplumsal farkındalığının artması beklenmektedir. Ayrıca, öğrenciler mimarlık eğitiminde edindikleri teorik malzeme ve strüktür bilgilerinin mesleki alanda kullanım alanlarını görmüş ve pratikte uygulanmasına dair bir tecrübe edinmiş olacaklar.

Bienal kapsamında Mimarlık Fakültesi’nin 5-6-7 ve 9 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği “İstanbul Göç Haritası” başlığını taşıyan atölyede ise öğrencilerin kendi ürettikleri bir İstanbul maketi üzerinde dijital araçları kullanarak kentin göç haritasını çıkarmaları istenmektedir. Öğrencilerden göçmenlerin kentsel yaşantısını anlatan video ve resim gibi dataları maket üzerine QR kodlarla yerleştirmeleri beklenmektedir. Ziyaretçiler ise cep telefonu ve tablet gibi araçlarla bu içeriği görüntüleyebilecekler. 

Sanat ve Tasarım Fakültesi, 11-12 Ekim’de üç atölye gerçekleştirecek. “Arşivde Boğulmak” başlıklı kurgu atölyesi, göç ve göçmenlik konularında duyarlılığı, empati ve toleransı arttırmakla birlikte veri tabanı, film yapımı ve kullanım alanlarına ilişkin bilgi sunulmasının amaçlanmasını hedefliyor. “Arttırılmış Gerçeklik Atölyesi” adını taşıyan yeni medya atölyesi, artırılmış gerçeklikle oluşturulmuş katılımcıların görsel bir dil kullanılarak göçün içinde kendilerini var etmeleri ve göç duygusunu hissetmelerinin sağlanması amaçlamaktadır. “Kanatlarımı Görüyor Musun?” başlıklı animasyon atölyesi, göç konusunu Turna kuşu üzerinden işlemektedir. Biyokültür, yaşamın devamlılığı, süreklilik, sınırsızlık ve kültürlerin birleşimi konuları hakkında katılımcılara aktarım yapmayı ve dijital ortamda deneysel Gif animasyonlar üretimiyle katılımcıların göç kavramını içselleştirerek kişisel deneyimleriyle tanımlamaları hedeflemektedir. 

Uydu Mekân: İstanbul Kültür Üniversitesi Atölye ve Sergileri

Mimarlık Fakültesi’nin İKÜ’de gerçekleştireceği çalışma “Evin Ayrıntıları” başlığını taşımaktadır. Bu çalışma 24 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. “Evin Ayrıntıları”  göç ve göçmenlik konusunu ev üzerinden okumakta ve evin göçülen değil, taşınan bir şey olduğunu anlatmaktadır. Üzerlerinde gündelik kullanım nesnelerinin izlerini taşıyan sayısız örtü, astar, kılıf ile kendine ait bir ev çizmeye çalışan bir kolaj asamblaj çalışmasının arkasında günlük diyalogların, kaşık, kapı zili gibi eve ait yerel seslerin olduğu bir çalışmadır. 

Bu yıl Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından ikincisi düzenlenecek olan "Düğümler Çözümler Konferans ve Sergisi" de “Göç” konusuna odaklanıyor. 15 Ekim tarihinde açılış konuşmasını Deniz Ova’nın gerçekleştireceği bu konferans ve sergi, 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında bir etkinlik olarak yer almakta. 4 Kasım tarihine kadar sürecek olan bu sergi için Türkiye’de lisansüstü eğitim görmekte olan resim, fotoğraf, video, heykel, seramik, yerleştirme ve yeni medya alanlarındaki sanatçılara çağrı yapılmıştır. Sergi Seçici Kurulu’nda Fırat Arapoğlu, Çelenk Bafra, Naz Cuguoğlu, İpek Duben gibi önemli isimler yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız... 

Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin 17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği atölye “Duygu ve Düşüncenin Görselleştirilmesi” başlığını taşır. Bu atölye, hem seramik hem de fotoğraf/resim atölyesini içinde barındırmaktadır. Seramik atölyesi, mekân ve ihtiyaçlar üzerinden yapılması planlanan bir tartışma ile eski yeni karşılaştırılmaları üzerinden yeni yaşama mekânlarının tasarımını kapsamaktadır. Resim atölyesi ise göçmen kuşların görsel alıntıları üzerinden fotoğraf/resim ve sanat tarihinde hikâyeleri ile başlatılan bir tartışmadan yola çıkarak yeni bir yol hikâyesi yaratma sürecini içermektedir.

Atölyelerle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız...

Bu etkinliklerin yanı sıra bienal kapsamında Uydu Mekân olarak anılan İstanbul Kültür Üniversitesi’nde 25-26 Ekim tarihlerinde saat 11.00-14.00 arası Eniz Rıza Sakızlı, Serpil Altın, Nesli Özalp Tuncer ve Zeynep Arısoy gibi önemli isimlerin eşlik edeceği Göçe Dair başlıklı sinema günleri gerçekleşecektir. Bu programa film gösterimlerinden sonra yönetmenlerle birlikte yapılacak söyleşiler eşlik edecektir.  


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 24/09/2018 - 11:49