“İstanbul I. Konut Kurultayı: Güvenli Yaşam Alanları ve Erişilebilir Konut”

İKÜ Mimarlık Fakültesi akademisyenleri, 10-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen “İstanbul I. Konut Kurultayı: Güvenli Yaşam Alanları ve Erişilebilir Konut” etkinliğinde çalışmalarını sundu.

T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından desteklenen ve 10-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen “İstanbul I. Konut Kurultayı: Güvenli Yaşam Alanları ve Erişilebilir Konut” etkinliğinde, İKÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Doç. Dr. Emel Birer, Arş. Gör. Esin Hasgül, Arş. Gör. Ufuk Küçükyazıcı ve Arş. Gör. Berkay Oskay çalışmalarını sundu.

Kurultayda;

- Öğr. Gör. Tülin Barutçular ve Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu: “‘Üst Gelir Grubu Konutlarda Kullanıcı Memnuniyetinin Aidiyet Algısı Üzerinden İncelenmesi: Ataköy Örneği”,

- Arş. Gör. Esin Hasgül ve Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu: “Toplumsal Sürdürülebilirlik Bağlamında Göç ve Barınma Sorunu: İstanbul Üzerinden Bir Okuma”,

- Melek Tomaş ve Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu: “Konutta Yenilikçi Tasarım: Akıllı Evler Üzerine Bir Değerlendirme”,

- Özgür Özalkak ve Doç. Dr. Emel Birer: “Sürdürülebilir Konut ve Biyofilik Tasarım”,

- Arş. Gör. Ufuk Küçükyazıcı ve Yasemin Alkışer Bregger: “Konutta Özel Alan ve Kamusal Alan Arası Kullanımların Günlük Yaşam Aktivitelerine Göre İncelenmesi: Ortak Mekan Kullanımı”,

- Arş. Gör. Berkay Oskay: “Kolektif Konutun Dünü ve Bugünü”

başlıklı sunumlarını yaptılar.


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 30/05/2018 - 16:45