"Gayrimenkul 4.0 ve Marka (ʼlı Konut) Konumlandırma"

Mimarlık Ana Bilim Dalı yüksek lisans mezunu Y. Mimar Çiğdem Karabağ ile Mimarlık Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Gamze Alptekin’in birlikte yazdığı "Real Estate 4.0 & Brand ('ed housing) Positioning" başlıklı makale, Journal of Construction Engineering, Management & Inovation (JCEMI) dergisi Aralık 2022 sayısında yayınlandı. Makalede; Gayrimenkul 4.0 kavramı açıklanarak, gayrimenkul sektöründe marka konumlandırma konusu ele alınmaktadır. Markalı konut üreten bir firma özelinde marka konumlandırmanın iki aşamalı içerik analizine yer verilen makalede, bir anket aracılığı ile konunun tüketici tarafından nasıl algılandığı ortaya konmaktadır.