“Cumhurbaşkanının İşlemleri: Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi” Sempozyumu

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Kamu Hukukçuları Platformu iş birliğinde, 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde “Cumhurbaşkanının İşlemleri: Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi” konulu sempozyum düzenlendi. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy yerleşkesinde gerçekleştirilen sempozyumda; 2017 Anayasa değişikliği ile hükümet sistemine ilişkin getirilen yeni düzenlemeler tüm boyutlarıyla ele alındı.

Konunun, halkoylamasına giden süreçte; kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, anayasanın üstünlüğü, hukuk devleti gibi temel anayasal ilkeler bakımından çeşitli platformlarda ele alındığı görülmektedir. 2017 Anayasa değişikliğinin uygulamada en büyük belirsizlik yaratan kısmı ise Cumhurbaşkanı işlemleridir. Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten bu güne dek geçen sürede, Cumhurbaşkanının “karar”, “kararname”, “yönetmelik” gibi formlarda gerçekleştirdiği birel işlemlerin veya düzenleyici işlemlerin hukuki niteliğine ilişkin ciddi tereddütler ve belirsizlikler oluştuğu görülmektedir. Bu nedenle, olağan ve olağanüstü dönemlerde Cumhurbaşkanı işlemlerinin özellikle anayasa hukuku, idare hukuku ve ceza hukuku bakımından incelenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu kapsamda, söz konusu sempozyum ile Cumhurbaşkanı işlemlerinin idari, teşrii veya sui generis karakterinin ortaya konmasına, normlar hiyerarşisindeki yerinin belirlenmesine ve denetlenmesine ilişkin problemlerin çözümüne katkı sağlanması amaçlandı.