5. Eğitim Teknolojileri Konferansı

Türkiye Özel Okullar Derneği ile İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) işbirliğinde 5. Eğitim Teknolojileri Konferansı düzenlendi.

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından Üniversitemiz ev sahipliğinde 5. Eğitim Teknolojileri Konferansı yapıldı. Konferansa 400 okuldan 2 binin üzerinde eğitimci katıldı.

“Eğitimin Performansını Artıracak Teknolojileri Sunmak Çok Önemli”  

Konferansta konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Güzel eğitim ve teknolojinin geleceği değiştirecek anahtar kavramlar olduğunu belirtti. Z kuşağının dünyayı değiştirecek güç olarak tanımlandığını ve bu başarıyı sağlayacak nitelikte olduklarının altını çizen Güzel, şöyle konuştu:     

“Onlar avantajları olduğu kadar açmazları da olan bir dönemde yetişiyorlar. Bu noktada eğitimin performansını artıracak teknolojileri en iyi şekilde sunmak ve kullandırmak artık eskisinden çok daha önemli. Bilişimciliği ve inovasyonu, teknoloji, etik toplumsal fayda, doğaya saygı bağlamında yaşamın içine transfer edecek donanımı öğrencilerimize kazandırmak durumundayız. Çünkü kodlama teknikleri, nesnelerin interneti, robot ve malzeme teknolojileri, sentetik biyoloji, blog zinciri, büyük veri ve yapay zekâ gibi konulardaki çalışmalar büyük bir hızla ilerliyor.”     

Teknolojinin gelişimine paralel olarak yaşamın içindeki herkesin öğrenen konumunda olduğuna dikkati çeken Güzel, eğitimin geleceği ve geleceğin eğitimi için bir araya geldiklerini ifade etti.    

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, endüstri devrimiyle birlikte tartışılmaya başlayan teknolojinin, hem eğitim teknolojileri hem de teknoloji eğitimi noktasında sürekli gündemde olduğunu söyledi.

5. Eğitim Teknolojileri KonferansıEğitim sistemi içerisinde öğrenen ve öğretenin mutlaka olacağını belirten İl Milli Eğitim Müdürü, “Ama bu öğrenen ve öğretenlerin rolleri zaman zaman değişecek. Özellikle genç nesil öğretmenlerimizin teknolojinin tesiriyle beraber öğrencileriyle öğrenen, öğreten rollerini değiştiklerini gözlemliyoruz. Bu durum geleceğe bakış noktasında önemli bir fotoğraf” dedi. Eğitimde teknolojinin, teknoloji eğitimi ve eğitim teknolojisi boyutlarıyla süreçleri etkilediğine işaret eden Yelkenci, “Öğretmenin konumunu ve belki de gelecekte ismini değiştirecek hale geldi. Eğitim sistemi içerisinde öğrenen ve öğreten mutlaka olacak ama bu öğrenen ve öğretenlerin rolleri zaman zaman değişecek. Özellikle genç nesil öğretmenlerimizin teknolojinin tesiriyle beraber öğrencileriyle öğrenen, öğreten rollerini değiştiklerini gözlemliyoruz. Bu durum geleceğe bakış noktasında önemli bir fotoğraf” diye konuştu.

“Teknolojiyi Faydalı Kullanan Nesiller Yetiştirmek Eğitimin Görevi”  

Teknolojinin sosyal boyutunun ele alınması gerektiğine dikkati çeken Yelkenci, şöyle devam etti:     

“İnsana yararlı, doğaya duyarlı ve hukuka bağlı teknoloji ufkunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca etik boyutuna da vurgu yapıldı ama bence vurgu yapılmasa da eksik kalmaz. Çünkü eğer bir şey eksik, insana yararlı, doğaya duyarlı ve hukuka bağlı bir şekilde kuruluyorsa, ahlak bunun içinde zaten vardır. Bu anlamda Japonya, önümüzde çok güzel bir örnek olarak durmaktadır. Endüstri 4.0 tartışmalarına bir karşı çıkış olarak Japonya toplum 5.0’la çıktı. Japonya, burada insanı merkeze alan teknolojinin sosyal tesirlerini de dikkate alan bir zihin olarak toplum 5.0’ı karşımıza çıkardı. Aslında bu bizim topraklarımızdan çıkmalıydı.”     

Teknolojiyi tüketen değil üreten ama aynı zamanda da yöneten ve yönlendiren bir konumda olunması gerektiğini vurgulayan Yelkenci, teknolojiyi insana faydalı bir şekilde kullanabilecek nesiller yetiştirmenin eğitimin görevi ve teknolojiye etkisi olduğunu belirtti.  

“Eğitimde Teknoloji Bir Amaç Değil Araçtır” 

5. Eğitim Teknolojileri KonferansıTürkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal da Eğitim Teknolojileri Konferansı’nın bu yıl beşincisini düzenlediklerini ve bu konferansta öğretmenlerin başrolde olduklarını belirtti. Teknolojinin her sektörde olduğu gibi eğitimde çok önemli olduğuna işaret eden Dal, “Eğitimde teknoloji bir amaç değil araçtır. Az veya çok teknolojiyi kullanan öğretmenlerimiz varsa, teknolojiyi eğitiminde, dersinde, sınıfında, okulunda, konusunda bir araç olarak kullanıp çocuklara iletiyorsanız, bu gerçekten doğru bir kullanımdır. Bunu yapacak olan yalnızca değerli öğretmenlerimizdir. Çok teknolojiyle bir yere gidilmiyor. Sadece öğretmenle gidiliyor. Öğretmenimiz üretici olursa, teknolojinin binini ya da birini kullanacak olan öğretmendir. Bir de olsa ondan bir şey yaratır. Sizler benim için teknolojiyle üreten insanlarsınız” ifadelerini kullandı.     

Açılış konuşmalarının ardından Nurullah Dal, Yelkenci ve Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Güzel’e plaket takdim etti.


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 28/05/2018 - 10:23