10. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi’nde Pandemi Krizinin Sunduğu Fırsatlar Konuşuldu

İKÜ İşletme Bölümü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğinde, 9-10 Haziran 2022 tarihlerinde Önder Öztunalı Konferans Salonu'nda hibrit olarak "10. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi" düzenlendi.  

“Pandeminin KOBİ'lere Sunduğu Fırsatlar” temasıyla gerçekleştirilen iki günlük kongre programında; "KOBİ’ler ve Dijitalleşme", "Covid-19 Pandemisi ve KOBİ’ler", "Yeni gelişmeler Işığında İşletmecilik Fonksiyonları Açısından KOBİ’ler", "KOBİ'lerde Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Kullanım", "Endüstri 4.0 Yapay Zekâ", "E- Business", "E-İşletme", "E-Üniversite", "E- Ticaret", "Sosyal Medyadan Satış", "Bilişim Teknolojileri Kullanımı", "Çevreye Dost Yeşil Üretim", "KOBİ’lerde Yeni Nesil İş Modelleri" konuları tartışıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Müge Çetiner’in sunduğu kongrede, Mütevelli Heyet Başkanımız Dr. Bahar Akıngüç Günver ile Rektörümüz Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal açılış konuşmalarını yaptılar.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Recep Ali Erdoğan’ın davetli konuşmacı olarak katıldığı kongreye; İstanbul Ticaret Odası, TÜRKONFED, Corpitall, TUGİM ve İNGEV sponsor oldu. Kongrenin kapsamlı elektronik kitabı ise Temmuz 2022'de okurlarla buluşacak.

KOBİ'lerin Yaşamsal Gücü için Diyalog 

Pandemi ile dünyanın önemli bir sınavdan geçtiğini kaydeden Prof. Dr. Müge Çetiner, KOBİ’lerin yaşamsal güçlerini koruması ve rekabet güçlerinin artırılmasında kamu, özel sektör ve bilim dünyasının diyalogunun önemine dikkati çekti.

Rektörümüz Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal ise kongrenin 10’uncu yılı ve temasına ilişkin şunları söyledi:

“10 yıl önce, bugünün temasını öngörmeye çalışsaydık, pandemi belki yine notlarımız arasında bir risk olarak düşünülebilirdi. Ancak teknoloji, ekonomik krizler, küreselleşmenin etkileri gibi başlıklar o günün koşullarında ağırlığını korur, pandemi ilk aklımıza gelen madde olmazdı. Evet zaman değişti. Üretim ve hizmet anlayışının da yeniden tarif edildiği çok farklı bir noktaya geldik. Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin varlık amacı, felsefesi, yönetim ilkeleri, büyüme hedefleri, sorumluluk alanları 10 yıl öncesine göre çok daha kapsamlı. Pandeminin işletmeler için yeni bir miladı tetiklediği de şüphesiz. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması için temel rol üstlenen KOBİ’lerin pandemi krizine farklı bir projeksiyonla yaklaşmalarını kolaylaştırmak kongremizin esas hedefi.”

Krizlerin Mesajını Doğru Okumak Yönetsel Sorumluluk

Eğitim alanında hizmet veren aile işletmeleri Kültür Koleji’nin 1958 devalüasyonunda kurulduğunu belirten Mütevelli Heyet Başkanımız Dr. Bahar Akıngüç Günver ise krizi fırsata dönüştürmenin içgüdüsel ve faydacı bir anlayıştan ziyade stratejik bir süreç olduğuna dikkati çekti. Mütevelli Heyet Başkanımız, “Problemi doğru anlamayı ve yorumlamayı gerektirir. Krizin içindeki fırsatları görebilmek, sakin güç olarak meseleye karşıdan bakabilmeyi, çevikliği, yüksek bir analitik zekayı, çözüm üretmeyi, objektif değerlendirmeyi, akılcı iyimserliği denge içinde birleştiren, yüksek efor gerektiren, ortak akılla anlamına ulaşabilecek bir süreçtir. Krizin derinlerindeki fırsat arayışı kişisel çıkarların, yüksek ticari kaygıların bir adım ötesine taşıyarak insana ve ülkeye hizmet idealiyle yapılabiliyorsa bu büyük bir başarıdır. Bugün üniversitemizin, kök değerlerini borçlu olduğu aile işletmemiz Kültür Koleji de bir kriz dönemi eseridir. 1958 devalüasyonu sonrasında mesleği mühendislik, tutkusu eğitim olan Kurucumuz ve Onursal Başkanımız İnşaat Yüksek Mühendisi Fahamettin Akıngüç’ün girişimidir. Belki de biraz da bu nedenle her kriz bizim için okullarımızı geliştirmek için bir fırsat, adımlarımızı güçlendirmek, ayaklarımızı yere daha sıkı basmak için bir okul gibidir.” ifadelerini kullandı.