Önemli Duyuru

Mar
18
Mart 18, 9:49 öö

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)’a karşı alınan tedbirler hakkında bilgilendirme
13.04.2020 Pazartesi tarihinde güncellenmiştir. 
 

Değerli Öğretim Üyelerimiz, Öğrencilerimiz ve Çalışanlarımız;

Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından her gün ilave tedbirler alınmakta, yeni uygulamalar hayata geçirilmektedir. 

Şu ana kadar üniversitemiz öğrenci, öğretim üyesi ve çalışanlarında COVID-19’a rastlanmamıştır ve alınan önlemler tüm öğrenci, öğretim üyesi ve çalışanlarımızın korunmasına yöneliktir.

En güncel duyuru ve bilgileri aktarmak üzere bu web sayfamız düzenli olarak güncellenecektir. 

Yerleşkeler: 

 • 23 Mart 2020, saat 17:00’den itibaren tüm yerleşkelerimizdeki yemek, temizlik, ulaşım vb. hizmetler bir sonraki duyuruya kadar durdurulmuştur.

 • Tüm yerleşkelerimizde bulunan Kütüphanelerin kullanımı durdurulmuştur. Dijital kütüphanemiz on binlerce e-kitap, e-dergi ve diğer elektronik kaynakları ile https://kutuphane.iku.edu.tr/ adresinde tüm öğrenci ve personelimizin hizmetindedir. 
   
 • Tüm yerleşkelerimizde bulunan laboratuvarların kullanımı durdurulmuştur. Laboratuvarlarda deney düzenekleri olan ve acil işlem yapması gereken öğrencilerimizin bölümü/programı ile temasa geçerek bilgi vermesi gerekmektedir.  
   
 • COVID-19’a karşı temizlik, restoran, yemekhane ve servis görevlilerimiz özel olarak eğitilmiş ve yerleşkelerimizde satışı gerçekleştirilen gıda ürünlerinin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından yapılan denetimleri sıklaştırılmıştır.

Yurtlar:

 • Kız ve erkek öğrenci yurtlarımız açıktır. Yurtlarımız, konaklayan öğrencilerimize ve yurt çalışanlarına açık olup ziyaretçilere kapalıdır. COVID-19’a karşı temizlik konusunda en üst düzeyde hassasiyet gösterilmektedir, temizlik görevlilerimiz özel olarak eğitilmiştir. 

Eğitim – Öğretim ve Staj Uygulamaları

 • Lisans ve ön-lisans düzeyindeki tüm staj ve “intern’lük uygulamaları durdurulmuştur. 
   
 • Tüm sağlık programları, fen ve mühendislik programlarına yönelik stajlar ve uygulamalı eğitimlere devam eden öğrenciler de tatil kapsamındadır. 
   
 • Önlisans, lisans ve lisansüstü (laboratuvar, atölye, uygulama dersleri/ saatleri hariç olmak üzere) dersler 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan öğretimle CATs (http://cats.iku.edu.tr/) üzerinden yapılmaya başlanmıştır. CATs’te yapılacak dersler ile ilgili bilgilendirme, dersin öğretim üyeleri tarafından derse kayıtlı öğrencilerin ORION sistemine kayıtlı e-posta adreslerine CATs üzerinden yapılmıştır. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'tan “Dijital Ortamda Eğitim”e ilişkin basın açıklamasına ulaşmak için tıklayın.Yurtdışı/ Yurtiçi Seyahatler 

 • Üniversitenin bilgisi ve iznine tabi, önceden planlanmış olanlar dâhil olmak üzere tüm öğrenci, öğretim üyesi ve çalışanların yurtdışı/yurtiçi seyahatleri ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. 
   
 • Türk ve yabancı uyruklu tüm öğrencilerimizin yurtdışına çıktıkları takdirde, döndüklerinde an az 14 gün süre ile yerleşke ve yurtlara girişlerine izin verilmeyecektir. Ayrıca yurtdışına çıkan öğrencilerimizin uçuşları iptal edilebilir, öğrencilerimiz seyahat dönüşlerinde, dönüş tarihine kadar gelişen duruma göre farklı sorunlar yaşayabilir.
   
 • Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu görevlilerinin görevlerine istinaden veya şahsi sebepler ile yurt dışına çıkışları durdurulmuştur. Zorunlu ve ivedi durumlarda talep Üniversite Yönetim Kurulu kararı eki ile 12 Mart 2020 tarih ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilecektir: 


Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni ile ilgili Resmi Gazetede yayımlanan genelge için lütfen tıklayın.

 • Yükseköğretim Kurulu’nun 6 Mart 2020 tarihinde yayınladığı kararlar kapsamında yurtdışında olup yurda dönen öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz ve çalışanlarımızın 14 gün evlerinde kalacak, ateş ve öksürük belirtisi göstermedikleri takdirde 14. günün sonunda üniversiteye dönebileceklerdir. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda, dönüş tarihinden itibaren 14 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır, bu nedenle pasaportlarının giriş damgası olan sayfasını aşağıdaki e-posta adreslerine göndermeleri gerekmektedir:

Öğrenci : ogrenci.isleri@iku.edu.tr

Personel: ik@iku.edu.tr

6 Mart 2020 tarihli YÖK yazısı “Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Hakkında Yükseköğretim Kurumlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Öneriler” tam metni için tıklayın.

Etkinlik ve Organizasyonlar 

 • Rektörlük Makamı onayı ile üniversitemizdeki tüm etkinlikler (sempozyum, konferans, konser, Erasmus vb.) 12 Mart 2020 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir. 
   
 • Öğrencilerin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri, akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetleri, müsabaka gibi tüm akademik ve sosyal faaliyetler iptal edilmiştir.

Öğretim Üyeleri ve Çalışanların İzin Uygulamaları 

 • Akademik ve idari çalışanlarımızdan Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü,  Meslek Yüksek Okulu müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılacaktır.
   
 • Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari çalışanlarımızın yıllık izin talepleri karşılanacaktır, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinleri kullandırılacaktır. 
   
 • Diğer akademik ve idari çalışanlarımızın izin talepleri ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde işlem yapılacaktır.
   
 • Yukarıdaki tanımlamalar doğrultusunda izin kullanacak olan tüm öğretim üyesi ve çalışanlarımızın izin formu doldurması gerekmektedir. 

COVID-19 kaynaklı konular hakkında sıkça sorulan sorular dokümanına ulaşmak için tıklayın...