Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçleri İle Sağlıklı Kampüs Uygulamaları Hakkında Rektörlük Duyurusu

Eyl
16
Eylül 16, 1:02 ös

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi 
Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçleri İle Sağlıklı Kampüs Uygulamaları Hakkında Rektörlük Duyurusu

COVID-19 Tedbirleri Çerçevesinde Yerleşkelere Giriş Kuralları


Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında üniversite kampüslerinde uygulanacak önlemlere ilişkin YÖK ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırlanmış; ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz döneminden itibaren üniversitelerin örgün programlarında yüz yüze eğitime geçilmesi kararı verilmesiyle ile birlikte adı geçen kılavuz güncellenerek "Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi’’ ile "Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi" olmak üzere iki ayrı rehber haline getirilmiştir. Üniversitelerdeki eğitim-öğretim süreci ve kampüslerde alınması gereken önlemlere ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bu rehberler üniversitelerle paylaşılmış ve Üniversitelerin temel olarak bu ilkelerde belirtilen hususlara uygun davranması istenilmiştir. Temel olarak bu ilkelere uyulması zorunlu olmakla birlikte salgının seyrine göre ihtiyaca uygun tedbirlerin alınmasında Üniversitelerin karar organlarına da sürece yönelik karar alma yetkisi verilmiştir. Bu çerçevede YÖK’ün adı geçen Rehber İlkelerinin öngördüğü hususların Üniversitemizin tüm kampüslerinde   salgının seyrine uygun, hızlı ve etkin kararların alınması suretiyle işlerliğinin kazandırılması amacıyla, eğitim-öğretimin nasıl yürütüleceğine yönelik ilgili Fakültelerin müfredatına uygun ve YÖK’ün çerçeve sınırları dahilinde kalınarak Senato Kararı alınmış; ayrıca yukarıda adı geçen Rehber İlkelerin de genel hatları ile özetlenerek duyurulması için T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi “Küresel Salgında Sağlıklı Kampüs Uygulamaları Hakkında Rektörlük Duyurusu” hazırlanmıştır.

Öğrencilerimizin, akademik, idari personelimizin ve paydaşlarımızın Sağlıklı Kampüs Uygulama İlkelerine titizlikle uymalarını ve İçişleri Bakanlığının PCR Genelgesinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi noktasında, sürecin işlerlik kazanması aşamasında yaşanabilecek olası sistemsel sorunların çözümünde hassas ve çözüm odaklı davranılması hepimizin sağlığı bakımından hayati önem taşımaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesinin tüm bireyleri ve ziyaretçileri olarak bu süreçte çözüm odaklı davranacağına güvenimiz sonsuzdur. Herkese sağlıklı bir dönem diliyor; aşağıdaki genel ilke ve kurallara uyulmasını ve YÖK’ün aşağıda linki paylaşılan her iki Rehber’in dikkatlice okunarak gerekliliklerin yerine getirilmesinde hassasiyet gösterilmesini önemle rica ederiz.  


GENEL KURALLAR

 

 • Üniversite içinde maske takılması zorunludur.
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan “İşyerlerinde Koronavirüse (COVID-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler” dokümanı ile İçişleri Bakanlığının PCR Genelgesi uyarınca, akademik – idari personel, öğrenci, ziyaretçi ve diğer dış paydaşların HES kodu sorgulamasında riskli/temaslı belirlenen, iki aşısını tamamlamamış olan veya temel mevzuatta belirlenen sıklıkta yapılmış PCR testi pozitif olan kişiler yerleşkeye alınmayacaktır.
 • Üniversite ortak alanlarında, düzenleyici işlemlere ve salgınla mücadele tedbirlerine uygun olarak düzenlenmiş uyarılardaki fiziki mesafe kurallarına uygun davranılmalıdır.  Ortak alanların kullanımı esnasında yığılma ve kalabalıklaşmaya neden olunmaması hususunda hassasiyet gösterilmelidir.
 • Kişisel hijyen ve temizlik kurallarına uyulması; fiziki temas sonrasında eller -YÖK Rehber İlkelerinde belirtildiği gibi- 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalıdır. Yıkama imkânı olmadığında, el dezenfektanı ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilmelidir.
 • Fiziki mesafe kuralına uyulmalı; tokalaşma, sarılma gibi davranışlarda bulunulmamalıdır. Fiziki alanlardaki yüzeylere ve malzemelere minimum temas edilmelidir.
 • Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatılmalıdır; mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafı kullanılmalıdır. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas ettirilmemelidir.
 • Bulaş riski taşıyan maske, kâğıt mendil, havlu, peçete gibi atıklar için temassız tıbbi atık çöp kutuları kullanılmalıdır.
 • Kullanımında kişi sayısı kısıtlaması getirilen ortak alanlarda (lavabo, kantin, çay ocağı, asansör vb.) bilgilendirme notlarına uygun hareket edilmelidir.
 • Kampüs içinde derslik, kütüphane, laboratuvarlar, yemekhane gibi ortak kullanım alanları periyodik olarak temizleneceğinden, Fakülte, bölüm ve birim sorumlularının faaliyetin yürütülmesinde gözetim ve denetimi konusunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir.
 • Amfi ve derslikler pencereler açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır. Ayrıca, blok ders yapılmamalı, dersler arasında amfilerin veya dersliklerin büyüklüğüne göre en az 10 dakika ara verilerek ortamın havalandırılması sağlanmalıdır. 
 • Masa yüzeyi, kapı kolu gibi birden çok kişinin temas ettiği alanların temizliğine özellikle dikkat edilmeli; mevcut temizlik planında periyodik olarak temizlenmesine özen gösterilecek planlama yapılmalıdır.
 • Yukarıda belirtilen genel ilkelerin yanında, eğitim, öğretim ve araştırma alanları hakkında hijyen şartları ve uyulması zorunlu tedbirler bakımından, YÖK’ün “Küresel Salgın Sürecinde Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehber İlkeleri”nde belirtilen ve “Sosyal ve Ortak Kullanım Alanlarında Alınması Gerekli Tedbirler” başlığı altında sayılmış olan detaylı kurallar geçerli olup; Üniversitemiz bakımından bu kuralların aynısıyla uyulması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi zorunludur.
 • Küresel Salgın Sürecinde Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi-2021 için bkz. 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2021/kampus-ortamlarina-yonelik-uygulamalar-rehberi-2021.pdf 

 • Eğitim Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi-2021 için bkz.

https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2021/kuresel-salginda-egitim-ve-ogretim-sureclerine-yonelik-uygulamalar-kilavuzu-2021.pdf