İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadro İlanları (11 Eylül 2019)

Eyl
11
Eylül 11, 8:30 öö

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular, başvuru tarihleri içerisinde, Üniversitemiz Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başlama Tarihi 11.09.2019
Son Başvuru Tarihi 25.09.2019
FAKÜLTE / MYO BÖLÜM / PROGRAM KADRO UNVANI KADRO SAYISI ÖZEL ŞARTLAR
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri (Türkçe) Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktora Öğrenimini Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Alanında Yapmış Olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi     Matematik-Bilgisayar (Türkçe) Bölümü Doçent Doktor     1 Doçentliğini “Cebir” Alanında Almış Olmak, ''Cebirsel Yapılar, Dış Cebir Ve Leavitt Yol Cebirleri” Alanında Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınları Olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Türkçe) Bölümü Doçent Doktor 1 Doçentliğini “Klinik Psikoloji” Alanında Almış Olmak, Psikoloji Alanında Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınları Olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Türkçe) Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora Öğrenimini “Sinir Bilimleri” Alanında Tamamlamış Olmak. “Psikoloji” Alanında Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınları Olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Türkçe) Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora Öğrenimini “Klinik Psikoloji” Alanında Tamamlamış Olmak. “Psikoloji” Alanında Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınları Olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Türkçe) Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora Öğrenimini “Deneysel Psikoloji” Alanında Tamamlamış Olmak. “Psikoloji” Alanında Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınları Olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk (Türkçe) Bölümü, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Profesör Doktor   1 İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Doçentlik Unvanını Aldıktan Sonra En Az Beş Yıl Süreyle Açık Bulunan Profesörlük Kadrosu İle İlgili Bilim Alanında Çalışmış Olmak, İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Alanında Özgün Çalışmalar Veya Yayınlar
Çalışmalar Yapmış Olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret (Türkçe) Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktora Öğrenimini Yönetim Ve Organizasyon Alanında Tamamlamış Olmak. Örgüt Teorisi, Stratejik Yönetim, Girişimcilik Ve Örgütsel Davranış Alanlarında Ulusal Ve Uluslararası Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınları Olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktora Öğrenimini Avrupa Birliği Siyaseti Ve Türkiye-AB İlişkileri Ve Ulaştırma Politikaları Alanında Tamamlamış Olmak. Avrupa Birliği- Türkiye İlişkileri, AB’ye Farklılaşmış Entegrasyon Modelleri Veya Türkiye-AB Ulaştırma Politikaları Bilim Alanında Bilimsel
Çalışmaları Ve Yayınları Olmak.
Meslek Yüksekokulu Uçuş Harekat Yöneticiliği (Türkçe) Programı Doktor Öğretim Üyesi 1 Lisansı Öğrenimini Uçak Alanında, Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrenimini İktisat Politikası Alanında Tamamlamış Olmak. Alanında Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınları
Olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 İnşaat Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak. Doktora Öğrenimini İnşaat Mühendisliği Alanında Tamamlamış Olmak. İnşaat Mühendisliği Veya Mimarlık Alanında Bilimsel
Çalışmaları Ve Yayınları Olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktora Öğrenimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği Veya Elektrik Mühendisliği Alanında Tamamlamış Olmak. Elektrik- Elektronik Alanında Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınları Olmak. Elektrik Makinaları, Enerji Dağıtım Sistemleri, Yüksek Gerilim Tekniği, Güç Elektroniği Ve İlişkili Dersleri
Verebilecek Olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktora Öğrenimini Yapı Mühendisliği Alanında Tamamlamış Olmak. Yapı Mühendisliği Alanında Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınları Olmak. Yapı Mekaniği Laboratuvarı Deneysel Tecrübesi Sahibi Olmak, Sahada Yapı Mekaniği Deneyleri
Konusunda Tecrübe Sahibi Olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Türkçe) Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktora Öğrenimini Su Mühendisliği (Hidrolik) Alanında Tamamlamış Olmak. Su Mühendisliği (Hidrolik) Alanında Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınları Olmak. Hidrolik LaboratuvaRı Deneysel Tecrübesi Sahibi
Olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü     Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktora Öğrenimini Geoteknik Mühendisliği (Zemin) Alanında Tamamlamış Olmak.
Geoteknik Mühendisliği Alanında Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınları Olmak. Geoteknik Laboratuvarı Deneysel Tecrübesi Sahibi
Olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktora Öğrenimini Sistem Mühendisliği Alanında Tamamlamış Olmak. Endüstri Mühendisliği Alanında Bilimsel Çalışmaları
Ve Yayınları Olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktora Öğrenimini Endüstri Mühendisliği Alanında Tamamlamış Olmak. Endüstri Mühendisliği Alanında Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınları Olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce/Türkçe) Bölümü Doçent Doktor     1 Doçentliğini “Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği” Bilim Alanından Almış Olmak. Lisans, Tezli Yüksek Lisans Ve Doktora Diplomalarının Bilgisayar Mühendisliği
Programlarından Almış Olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı (Türkçe) Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktora Öğrenimini “Radyo, Televizyon Ve Sinema” Alanında Tamamlamış Olmak.
Belgesel Sinema Alanında Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınları Olmak. Uluslararası Film Yarışmalarında “Yönetmen” Olarak
Ödülleri Olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı (Türkçe) Bölümü Doçent Doktor 1 Doçentliğini “Plastik Sanatlar” Veya Tasarım Alanında Almış Olmak, Çağdaş Sanat Alanında Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınları Olmak. Çağdaş Sanat Alanında Ulusal Ve Uluslararası Platformlarda En Az 5 Kişisel Sergi Yapmış Olmak. En Az 5 Yıldır
Uygulamalı Tasarım Dersleri Vermek.

GENEL ŞARTLAR

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,
 • Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
 • Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların

 
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Belirtilen Koşulları Sağlaması,

 • Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C.    İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede “En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Profesör Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:

 • Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
 • YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin doküman, eğitim- öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, Üniversiteye katkılarını kapsayan hazırlanacak altı (6) takım dosya,
 • Dosyadaki etkinliklerini içeren bir harici bellek/flaş bellek,
 • İngilizce Dilinden En Az 80 Puan Alındığını Gösterir YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Eğitim dili İngilizce olan Bölümler için),
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak belge,
 • Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir E-Devletten Alınacak Belge,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri,

 
Doçent Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:

 • Müracaat eden tüm adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, e-posta, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini ve teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
 • YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört
 • (4)    takım dosya,
 • Dosyadaki etkinliklerini içeren bir harici bellek/flaş bellek,
 • İngilizce Dilinden En Az 80 Puan Alındığını Gösterir YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Eğitim dili İngilizce olan Bölümler için),
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak belge,
 • Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir E-Devletten Resmi Kuruma Hitaben Alınacak Belge,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri,

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:

 • Müracaat eden tüm adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, e-posta, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini ve teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
 • YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört
 • (4)    takım dosya,
 • Dosyadaki etkinliklerini içeren bir harici bellek/flaş bellek,
 • İngilizce Dilinden En Az 80 Puan Alındığını Gösterir YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Eğitim dili İngilizce olan Bölümler için),
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak belge,
 • Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir E-Devletten Alınacak Belge,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgelerinin fotokopileri,

Başvuru Adresi Ve İletişim Bilgileri:
Adres    : İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul
Telefon : 0212 498 41 41
E-mail    :   ik@iku.edu.tr    7817/2/1-1