İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanları (11 Nisan 2019)

Nis
11
Nisan 11, 10:45 öö

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular, başvuru tarihleri içerisinde, Üniversitemiz Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başlama Tarihi

11.04.2019

Son Başvuru Tarihi

26.04.2019

FAKÜLTE / MYO

BÖLÜM / PROGRAM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) Bölümü

Profesör Doktor

1

Biyoloji Bilim Alanında Doçentlik Unvanını Aldıktan Sonra En Az Beş Yıl Süreyle, Açık Bulunan Profesörlük Kadrosu İle İlgili Bilim Alanında Çalışmış Olmak, Doçentlik Unvanını Aldıktan Sonra Proje Tecrübesi Olan, Girişimcilikte Aktif Olan, Bitki Biyoteknolojisi,  In Vitro Mutasyon, Proteomik, Rekombinant DNA Teknolojisi ve Bitki Stres Biyolojisi alanlarında özelleşmiş, Bilim Alanında Özgün Yayınlar Veya Çalışmalar Yapmış Olması.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik (Türkçe) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Hemşirelik lisans mezunu olması. Doktorasını hastane yönetimi bölümünde yapmış olması. Hastanelerde matris yapı, hemşirelerde kriz yönetimi ve etik karar verme konularında çalışmalarının bulunması, yöneticilik deneyiminin bulunması.

GENEL ŞARTLAR

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,
 • Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
 • Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış olması,
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
 • Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede “En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Profesör Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:

 • Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, e-posta, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, İş Tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
 • YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, Üniversiteye katkılarını kapsayan hazırlanacak altı (6) takım dosya,
 • Dosyadaki etkinliklerini içeren bir harici bellek/flaş bellek,
 • Doçentlik veya Profesörlük Unvanıyla İlgili Atandığı Tarihler İle Görevi Süresince Disiplin Cezası Almadığını Gösterir Çalışılan Yerlerden Alınacak Resmi Onaylı Çalışma Belgesi,
 • 2 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak belge,
 • Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir E-Devletten Alınacak Belge,
 • Noter Tasdikli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi,

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:

 • Müracaat eden tüm adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, e-posta, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini ve teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
 • YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya,
 • Dosyadaki etkinliklerini içeren bir harici bellek/flaş bellek,
 • 2 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak belge,
 • Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir E-Devletten Alınacak Belge,
 • Noter Tasdikli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi,

Başvuru Adresi Ve İletişim Bilgileri:

Adres       : İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E-5 Karayolu üzeri 34158,   

  Bakırköy/İstanbul

Telefon    : 0212 498 41 41

E-mail      : ik@iku.edu.tr