İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (29 Nisan 2024)

Nis
29
Nisan 29, 7:05 öö

Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan Tarihi 29.04.2024
Son Başvuru Tarihi     13.05.2024

 

Akademik Birim Adı
 
Bölüm / Anabilim Dalı / Program Adı Ve Eğitim Dili Kadro Unvanı Kadro Sayısı Özel Şartlar

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 
Beslenme ve Diyetetik Programı
(Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Beslenme ve Diyetetik Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Alanında Doktora Derecesine Sahip Olmak. İlgili Alanda Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı
(Türkçe)

Doçent Doktor

1

Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Almış Olmak. Hareket Analizi Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü,
Fizik Programı
(Türkçe)

Profesör Dr.

1

Fizik Alanında Doçentlik Unvanını Almış Olmak. Teorik Nükleer Fizik ve Teorik Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği Alanlarında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü,
Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı
(Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Uluslararası İktisat Alanında Doktora Derecesine Sahip Olmak. Uluslararası Ticaret Alanda Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü,
Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı
(İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Uluslararası İktisat Alanında Doktora Derecesine Sahip Olmak. Uluslararası Ticaret Alanda Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.

 

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
Bilgisayar Mühendisliği Programı
(İngilizce)
Doktor Öğretim Üyesi/ Doçent/ Profesör 3 Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zekâ Teknolojileri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar Bilimleri veya Enformatik Alanlarından Birinde Doktora Derecesine Sahip Olmak. İlgili Alanlardan Birinde Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü,
Yazılım Mühendisliği Programı
(İngilizce)
Doktor Öğretim Üyesi/ Doçent/ Profesör 3 Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri Alanlarından Birinde Doktora Derecesine Sahip Olmak. İlgili Alanlardan Birinde Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Programcılığı Programı (İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi/ Doçent/ Profesör 3 Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zekâ Teknolojileri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar Bilimleri, Enformatik Alanlarından Birinde Doktora Derecesine Sahip Olmak. İlgili Alanlardan Birinde Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı (İngilizce) Profesör Dr. 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında Doçentlik Unvanını Aldıktan Sonra En Az Beş Yıl Süreyle Açık Bulunan Profesörlük Kadrosu ile İlgili Bilim Alanında Görev Yapmış Olmak. Haberleşme, Yapay Öğrenme, Yapay Zekâ ve Yapay Görme Alanlarında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.


 

Genel Şartlar: 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olunması,
 2. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
 3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
 4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
 5. Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması,
 6. Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede “En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler:

 1. Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları kadro unvanı, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
 2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 4. Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak barkotlu belge,
 5. E-devletten adli sicil sorgulaması yapılarak alınacak, resmi kuruma hitaben, belge verilme nedeni diğer seçilerek Üniversitemize ibraz edilmek üzere “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil kaydı” bulunmadığını gösterir barkotlu belge,
 6. Lisans, yüksek Lisans, doktora mezuniyet belgeleri ile doçentlik belgesinin e-devlet uygulaması üzerinden alınacak barkotlu çıktıları, e-devlet üzerinden alınamayan mezuniyet belgeleri için Üniversitesinden onaylı ya da noter tasdikli suretleri ile doçentlik belgesinin noter tasdikli sureti.
 7. Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran adaylar için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,
 8. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen ve Alanında Gereken Süre Kadar Ders Verme Deneyimini, Unvanını ve Kıdem Süresini Gösterir Çalışılan Yerlerden Alınacak Onaylı Çalışma Belgesi. 
 9.  Adayların, başvuru için internet sitemizden temin edecekleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerinin imzalanması gerekmektedir.
 10. Adayların, başvuru için internet sitemizden temin edecekleri başvuru formunun imzalanması gerekmektedir.
 11. Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine başvuru formu ekinde Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.

Unvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler: 

 1. Adayların, başvuru için internet sitemizden temin edecekleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerinin imzalanması ve başvuru formunu, başvuru için istenilen gerekli belgelerini, YÖK Formatlı özgeçmişini, yayınlar listesini fiziksel olarak eklemeleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan PDF formatındaki dosyasını ise dijital formatta; Profesör kadrosu için 6 adet USB bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise 4 adet USB bellek şeklinde hazırlayarak, Üniversitemiz Fakülte Dekanlığı/MYO Müdürlüğü veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına  şahsen veya posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir.
 2. Profesör ve Doçent Evrak Teslim Adresi: Rektörlük Makamı Adına İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Cad. No:11, 34303 Küçükçekmece/İstanbul- İletişim Telefon Numarası: 0212 498 40 31 – 0212 498 45 65
 3. Dr. Öğretim Üyesi Evrak Teslim Adresi: Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Şirinevler Yerleşkesi Adresi: E-5 Karayolu Üzeri, No: 22, Bahçelievler, İstanbul- İletişim Telefon Numarası: 0212 498 41 41 (Santral)
 4. Dr. Öğretim Üyesi Evrak Teslim Adresi: Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi’nin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Ataköy Yerleşkesi Adresi: E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul- İletişim Telefon Numarası: 0212 498 41 41 (Santral)
 5. Dr. Öğretim Üyesi Evrak Teslim Adresi: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Cad. No:11, 34303 Küçükçekmece/İstanbul- İletişim Telefon Numarası: 0212 498 41 41 (Santral)
 6. Dr. Öğretim Üyesi Evrak Teslim Adresi: Meslek Yüksekokulu’nun İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Yolbaşı Sokak, 34147 Bakırköy/İstanbul- - İletişim Telefon Numarası: 0212 498 41 41 (Santral)

Başvuru Dokümanları


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 29/04/2024 - 10:14