İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (09 Temmuz 2024)

Tem
09
Temmuz 9, 8:58 öö

Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan Tarihi 09.07.2024
Son Başvuru Tarihi     23.07.2024

 

Akademik Birim Adı
 
Bölüm / Anabilim Dalı / Program Adı Ve Eğitim Dili Kadro Unvanı Kadro Sayısı Özel Şartlar

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü,
Endüstri Mühendisliği Programı
(İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

1

İşletme Mühendisliği Alanında Doktora Derecesine Sahip Olmak. Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
Bilgisayar Mühendisliği Programı
(İngilizce)

Prof. Dr.

1

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Alanında Doçentlik Unvanını Aldıktan Sonra En Az Beş Yıl Süreyle Açık Bulunan Profesörlük Kadrosu ile İlgili Bilim Alanında Görev Yapmış Olmak. Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.

Rektörlük

Ortak Dersler

Doç. Dr.

1


Doçentliğini Felsefe Alanında Almış Olmak.
Epistemoloji/Bilgi Felsefesi, Toplum ve Siyaset Felsefesi, Estetik ve Sinema Alanlarında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.

 


 

Genel Şartlar: 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olunması,
 2. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
 3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
 4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
 5. Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması,
 6. Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede “En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler:

 1. Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları kadro unvanı, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
 2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 4. Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak barkotlu belge,
 5. E-devletten adli sicil sorgulaması yapılarak alınacak, resmi kuruma hitaben, belge verilme nedeni diğer seçilerek Üniversitemize ibraz edilmek üzere “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil kaydı” bulunmadığını gösterir barkotlu belge,
 6. Lisans, yüksek Lisans, doktora mezuniyet belgeleri ile doçentlik belgesinin e-devlet uygulaması üzerinden alınacak barkotlu çıktıları, e-devlet üzerinden alınamayan mezuniyet belgeleri için Üniversitesinden onaylı ya da noter tasdikli suretleri ile doçentlik belgesinin noter tasdikli sureti.
 7. Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran adaylar için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,
 8. Adayların, başvuru için internet sitemizden temin edecekleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerinin imzalanması gerekmektedir.
 9. Adayların, başvuru için internet sitemizden temin edecekleri başvuru formunun imzalanması gerekmektedir.
 10. Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine başvuru formu ekinde Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.

Unvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler: 

 1. Adayların, başvuru için internet sitemizden temin edecekleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerinin imzalanması ve başvuru formunu, başvuru için istenilen gerekli belgelerini, YÖK Formatlı özgeçmişini, yayınlar listesini fiziksel olarak eklemeleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan PDF formatındaki dosyasını ise dijital formatta; Profesör kadrosu için 6 adet USB bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise 4 adet USB bellek şeklinde hazırlayarak, Üniversitemiz Fakülte Dekanlığı/MYO Müdürlüğü veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına  şahsen veya posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir.
 2. Profesör ve Doçent Evrak Teslim Adresi: Rektörlük Makamı Adına İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Cad. No:11, 34303 Küçükçekmece/İstanbul- İletişim Telefon Numarası: 0212 498 40 31 – 0212 498 45 65
 3. Dr. Öğretim Üyesi Evrak Teslim Adresi: Mühendislik Fakültesi’nin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Ataköy Yerleşkesi Adresi: E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul İletişim Telefon Numarası: (0212) 498 41 41
   

Başvuru Dokümanları


Son Güncelleme Tarihi: Sa, 09/07/2024 - 11:58